Dit zijn de uitdagingen van vijf buurthuizen in zelfbeheer

 • De zomervakantie loopt op zijn einde en buurthuizen door het hele land zetten hun deuren weer open voor de buurt. Zo ook de vijf pioniers in zelfbeheer van Beheer je buurthuis. Wat zijn hun plannen? Waar liggen de grootste uitdagingen? Een update uit Venray, Rotterdam, Tilburg, Breda en Delfzijl, na een jaar Beheerjebuurthuis.nl.

  ’t Schöpke: Weinig animo

  Het wijkcentrum ’t Schöpke in Venray zit in een ‘overwegingsfase’, zoals voorzitter Erik Zijlstra het noemt. De belangstelling voor activiteiten blijft minimaal en de initiatiefnemers hebben een aantal dingen moeten cancelen wegens gebrek aan animo. Vooral aansluiting vinden bij jongere doelgroepen is moeilijk. PR verloopt via Facebook, billboards, banier en vlaggen, maar nog zonder al te veel succes. Daarom hoopt ’t Schöpke op investering van gemeente, zodat er een verbouwing plaats kan vinden. Het voorstel deed ’t Schöpke al in april; binnenkort wordt een besluit genomen.

  Het najaar wordt, kortom, belangrijk. Een verbouwing zou ’t Schöpke helpen om het pand aantrekkelijker te maken, maar ook om ruimtes effectiever te verhuren. Waar de populariteit van activiteiten nog niet van de grond komt, loopt de verhuur van ruimtes juist als een trein in ’t Schöpke. Smetje zijn de moeizame onderhandelingen met de zorggroep in het gebouw, over de consumptieprijzen. Die zijn nu te laag en dus niet dekkend zijn voor het wijkcentrum.

  Lees ook: ’t Schöpke: van vlekkenplan naar ondernemingsplan – De hindernisbaan van het zelfstandig bestaan

  Modern Rotterdams buurthuis Her-Ontdekt betaalt geen huur voor een voormalig tapijtwinkel als accommodatie tot deze wordt gesloopt
  Modern Rotterdams buurthuis Her-Ontdekt betaalt geen huur voor een voormalig tapijtwinkel als accommodatie tot deze wordt gesloopt

  Her-Ontdekt: Tijdelijk gebruik met hoofdletter T

  Initiatiefnemers Annemarie van Veelen en Anita Barendregt hebben een ingrijpende beslissing gemaakt: ze stoppen met Her-Ontdekt wanneer het huidige pand niet meer beschikbaar is. Het innovatieve concept is nu gehuisvest in een leegstaande oude tapijtwinkel, waar Her-Ontdekt drie jaar lang gratis gebruik van mag maken. Die periode loopt ten einde in de zomer van 2016, wat betekent dat er nog een jaar te gaan is.

  “Het is niet zo dat onze inzet nu afneemt”, licht Van Veelen toe. Her-Ontdekt zet vol in op het geven van workshops binnen het Her-Ontdekt-concept, en, belangrijker nog, het vinden van enthousiaste nieuwe vrijwilligers. Die vrijwilligers moeten het stokje volgend jaar overnemen en het concept voortzetten op een nieuwe locatie.

  Lees ook: ‘De buurtfunctie gaat altijd voor’- Van visie naar praktijk met pionier Her-Ontdekt

  In De Boomtak: Crowdfunding in de keuken

  In De Boomtak heeft een aanvraag gedaan bij Stichting Doen voor financiering van een nieuwe keuken. Het Tilburgse wijkcentrum wil catering in eigen beheer gaan doen, een dagmenu aanbieden en bij het hele proces meer vrijwilligers betrekken. De behoefte voor een restaurantfunctie bleek uit een van de regelmatige buurtenquêtes die In De Boomtak hield onder zijn bezoekers. Wordt de aanvraag afgekeurd, dan kijken de Tilburgers weer naar crowdfunding voor geld.

  Waar In De Boomtak positieve ervaringen heeft met crowdfunding (het realiseerde de koop van een eigen pand met een lening van buurtbewoners), is die ervaring niet overal zo. In De Boomtak bezocht Tilburgs wijkcentrum De Back, die eerder een crowdfundingcampagne zag falen, om ervaringen uit te wisselen. Resultaat is de ambitie om in de toekomst samen te gaan werken, eventueel met meerdere buurthuizen in Tilburg, om collectief allerlei dingen (denk aan verzekeringen) te regelen en kennis uit te wisselen.

  Lees ook: ‘We dachten: we gaan het geld uit de wijk halen’ – Pionier In De Boomtak aan het woord

  10626329_10205069085902518_385474520003884641_o

  ONS: Hulp uit professionele hoek

  ONS draait, mede dankzij ondersteuning van Beheer je buurthuis, nu twee maanden met hulp van professionele krachten en dat scheelt. Er is meer mankracht en dus meer tijd om helder onderscheid in taken te maken tussen keuken, restaurant en inkoop. Ieders taak is duidelijk en afgebakend, terwijl er voor ONS-medewerkers van het eerste uur José de Brouwer en Rabia Nouri meer tijd is om zich te richten op hun taken.

  ONS is gewoon volop doorgegaan in de zomer, met succes. Zelfs in de vakantieperiode zaten er 25 tot 30 man te eten, wat na de vakantie alleen maar meer moet worden. Nu de vakantie voorbij is en alle vrijwilligers weer terug zijn, wordt er terug en vooruit gekeken: hoe is de ervaring met de professionele krachten en waar willen ONS heen in de toekomst? Grote uitdaging volgens De Brouwer is nu PR. Te veel mensen lopen langs en hebben nog geen idee wat er gebeurt bij ONS.

  Lees ook: ‘Is samenwerken niet makkelijker als je elkaar kent?’ – Procesbegeleider Ernst van Gerven over teambuilding bij pionier ONS

  Delfzijl Noord: Samenwerking en strijd

  Het ondernemingsplan voor een wijkcentrum in Delfzijl Noord is opgesteld. Het proces verliep ‘redelijk vloeiend’, vertelt Alje Boer, en de betrokken partijen (BewonersBedrijf Delfzijl Noord en Wijkbelangen Delfzijl Noord) waren op grote lijnen akkoord. Minder vloeiend gaat het vormen van de beheerstichting. De twee partijen zijn het niet eens over de bezetting: maakt Wijkbelangen met zijn grotere achterban niet aanspraak op een extra bestuurslid? Of is een gelijke verdeling logischer?

  Beheer je buurthuis ondersteunt het initiatief in Delfzijl Noord met procesbegeleiders, in dit geval Erik Arkesteijn en Eric Raad van de Koninklijke Heidemaatschappij. Raad stapte in het proces om te bemiddelen, want wat is nu logisch? Zonder stichting komt er geen buurthuis, dus moet er een oplossing worden gezocht. Bijvoorbeeld elk jaar een andere voorzitter, afwisselend geleverd door het BewonersBedrijf en Wijkbelangen? Bijvoorbeeld als BewonersBedrijf onder de koepel van Wijkbelangen gaan opereren? Deze week moeten er spijkers met koppen geslagen worden.

  Lees ook: ‘Als je samenwerkt moet je dingen uitspreken’ – Samen pionieren in Delfzijl Noord

  Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) ondersteunt vijf door bewoners gerunde buurthuizen. Deze pioniers in zelfbeheer krijgen stuk voor stuk te maken met herkenbare uitdagingen. Volg hun voortgang hier, op Beheerjebuurthuis.nl.

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >