De Subsidieregeling Energiebesparing en verduurzaming wijkaccommodaties

 • Per 1 september geldt de Subsidieregeling Energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties. Sportverenigingen en –stichtingen kunnen zo tot 30% van hun investering in de verduurzaming van hun pand vergoed krijgen. Moet de overheid een zelfde regeling organiseren voor buurthuizen? Wij vroegen het vier experts en ervaringsdeskundigen.

  Tot 1 januari 2015 konden sportaccommodaties gedeeltelijk hun energiebelasting terugkrijgen. Ter vervanging voor die regel is er nu de subsidieregeling Energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties, ter aanmoediging van het verduurzamen van panden bestemd voor sportactiviteiten. Een zwembad kan bijvoorbeeld een hoop energie besparen na een grondige verbouwing, wat enerzijds ten goede komt van het milieu en anderzijds de vereniging of stichting die het beheer voor zijn rekening neemt veel geld bespaart.

  Wanneer komt een stichting of vereniging in aanmerking voor de subsidie? Voor stichtingen geldt dat zij (een deel van) een sportaccommodatie in eigendom hebben wat bestemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportvereniging; voor sportverenigingen geldt een lidmaatschap bij een landelijke koepelorganisatie of een bij NOC*NSF aangesloten bond. De hoogte van de subsidie is 30% van de subsidiabele kosten (dus de aanschaf en installatiekosten, niet de arbeidskosten) voor sportverenigingen en 15% voor sportstichtingen, tot een maximum van €125.000 per jaar. Aanvragen met subsidiabele kosten van minder dan €3000 komen niet in aanmerking.

  Meer info over de Subsidieregeling Energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties

  Pionier In De Boomtak installeerde samen met buurtbewoners zonnepanelen, in het kader van NLDoet
  Pionier In De Boomtak installeerde samen met buutbewoners zonnepanelen, in het kader van NLDoet

  Dan de situatie voor buurthuizen. Zoals eerder te lezen op Beheer je buurthuis geldt voor wijkcentra nog de teruggaveregeling energiebelasting: organisaties met ANBI-status of die een sociaal belang behartigen maken kans op teruggave van 50% van de energiebelasting die de energieleverancier in rekening heeft gebracht, minus de EB-heffingskorting. Bouwstenen voor sociaal vroeg zich af: “Hoe logisch zou het zijn een dergelijke regeling ook op te stellen voor besturen van scholen en gemeenschapshuizen?” Wij legden de vraag voor aan vier deskundigen, die ieder op hun eigen manier in aanraking komen met het onderwerp.

  Walter Klein Nienhuis, zakelijk leider bij Stichting BewonersBedrijf Malburgen

  Walter1“Buurthuizen zijn vaak niet geïsoleerd, het zijn gebouwen die nog lang niet duurzaam genoeg zijn, en waar het gas, water en licht erdoorheen vliegt. Wij komen met onze ANBI-status in aanmerking voor de teruggaveregeling energiebelasting. Die belastingteruggave is hartstikke leuk, maar daarmee bezuinigen we nog steeds niet op energie. Investeren in verduurzaming kost ontzettend veel geld, dus als je daar dertig procent van terug kan krijgen zou dat fantastisch zijn. De teruggaveregeling is geen aanmoediging; je betaalt je scheel aan gas, water en licht.

  “Je betaalt je scheel aan gwl”

  Waar is winst te boeken? Met zonnepanelen op mijn dak. We hebben onderzoek gedaan naar minimolens, maar dat is zo niet terug te verdienen. Elektriciteit is waar je kunt besparen; bespaar maar eens op gas, dat is lastig. Laten we hier beginnen met zonnepanelen, dan hebben we in ieder geval al een stuk minder uitgaven én laat je als bewonersinitiatief zien dat je met dit soort zaken bezig bent, dat je het goede voorbeeld geeft. Maar dat kost geld, geld dat bij buurthuizen en bewonersbedrijven minimaal aanwezig is.”

  Pieter Knol, dorpshuisadviseur bij Groninger Dorpen

  Pieter1

  “Voor dorps- en buurthuizen die het onderwerp energiebesparing al op orde hebben zou het wegvallen van de teruggaveregeling energiebelasting jammer zijn, want zij hebben geen duurzaamheidsinvesteringen meer op stapel staan. Die teruggave is altijd een mooie meevaller op de exploitatie. Ik neig een beetje naar de energiebelastingteruggave, zijnde gunstiger voor dorps- en buurthuizen. Zeker als een stichting eigenaar van het gebouw moet zijn om voor de nieuwe subsidie in aanmerking te komen. Dat is namelijk bij lang niet alle dorps- en buurthuizen het geval en deze kunnen nu wel de energiebelasting terugvragen. Ik denk wel dat een subsidieregeling heel welkom zou zijn, maar het zou mooi zijn als de twee regelingen naast elkaar kunnen bestaan.

  “Wegvallen van de teruggave EB zou jammer zijn”

  Buurt- en dorpsaccommodaties zijn vaak verouderde, onpraktische gebouwen, vaak te groot voor waar ze nu voor gebruikt worden. Isolatie lijkt mij één van de belangrijkste acties, en in Groningen zijn er een hoop dorpshuizen die zonnepanelen laten leggen.

  Het zou daarnaast mooi zijn als de overheid kan helpen met een energieprestatieadvies voor accommodaties. In Groningen hebben we in het Westerkwartier zo’n project gedaan samen met de Provincie en woningcorporatie Wold & Waard. Bij elk buurt- en dorpshuis dat daar behoefte aan had is zo’n advies gegeven. Dan krijg je inzichtelijk welke maatregelen je zou kunnen treffen, maatregelen op gedrag en eventuele verbouwingen. Een aantal accommodaties is daarmee aan de slag gegaan en heeft een deel van de maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd.”

  Frank van Bussel, directeur bij Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij

  Frank1“Sportverenigingen en wijkverenigingen moeten voor andere investeringen ook manieren vinden om geld bij elkaar te krijgen. Ik vind nooit dat een subsidie een investering voor honderd procent moet financieren. Met een crowdfunding-website als Voor je Buurt zou je hele mooie dingen kunnen doen. Wat ik geleerd heb, is dat zo’n campagne aanzet tot actie. Als je als initiatiefnemer al een startbedrag hebt en de mogelijkheid hebt dat de rest wordt bijgelegd door zo’n subsidie, dan motiveert dat heel erg. Stel, je hebt een wijkcentrum en moet 50.000 of 100.000 euro verzamelen om zonnepanelen te kopen. Als je met zijn allen de wijk in gaat, een wandeltocht organiseert en vertelt ‘we verzamelen geld, we moeten 50.000 euro hebben en krijgen de andere 25.000 via zo’n regeling’, dan creëer je draagvlak, dan creëer je actie. Ik denk dat die organisatie van mensen in de buurt heel sterk is, zeker als je ze bewust maakt van het belang van duurzaamheid.

  “Crowd- funding motiveert”

  Je kunt het op twee manieren regelen. Eén: de penningmeester vult de formulieren voor een aanvraag in. Of twee: we gaan drie maanden lang met een grote club geld inzamelen. Dat is goed voor het draagvlak van de club.”

   

  Rinske van Noortwijk, directeur bij GreenWish

  RInske1

  “Iedereen zoekt naar een manier om de exploitatie dekkend te krijgen. Het terugdringen van maandlasten staat dan bovenaan de lijst. Dus ja, zo’n subsidie is van belang. Wel leeft de eigendomskwestie erg: van wie is het pand en wie doet de investering? Van wie zijn de zonnepanelen die je op het dak zet? Veel gemeenten stoten hun gebouwen af; voor alle wijk- en dorpshuizen die niet in eigendom zijn van de gemeente zou zo’n regeling van kracht moeten zijn.

  “Deze impuls kan het proces versnellen”

  Het is laaghangend fruit: je bent bezig met klimaatmaatregelen en je bent bezig met het terugdringen van maandlasten voor organisaties die op dit moment ontzettend aan het puzzelen zijn hoe ze de exploitatie rond moeten krijgen. Verduurzaming van buurthuizen kan wel een zetje gebruiken; ik heb niet echt het idee dat het onderwerp heel hoog op de agenda staat. Nu is het nog een hobbel wijkcentra, want investeren betekent risico’s nemen. Er is veel behoefte aan, maar een impuls als deze zou het enorm kunnen versnellen.

  De gemeente kan buurthuizen daarom helpen kijken: wat haalt een verbouwing uit? Wat levert het op? Dat zou een welkome steun in de rug zijn. Maar het gaat verder, de ondersteuning moet niet stoppen bij een duurzaamheidsscan en een subsidie. Geef buurthuizen ondersteuning in het proces, bijvoorbeeld door buurthuizen in de regio aan te spreken die al voor zijn gegaan, met de vraag: hoe hebben jullie het aangepakt?”

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >