‘De grootste uitdaging is het draagvlak in de wijk’

 • In een vergrijzende omgeving probeert ’t Schöpke buurtverbinding te vinden met alle leeftijdscategorieën. Het wijkhuis maakt een frisse start met een nieuw en gevarieerd bestuur, samengesteld op basis van professionele ervaring. ’t Schöpke is één van de vijf pioniers van project Beheer je buurthuis; bestuurslid Erik Zijlstra vertelt over de toekomst van de Venrayse wijkaccommodatie.

  ’t Schöpke is gevestigd in Veltum, een buurt waar het aantal jonge gezinnen zienderogen afneemt. De groep vijftigplussers wordt groter, terwijl de basisschool om de hoek de maken heeft met een teruglopend kinderaantal. Het buurthuis, gevestigd onder in een modern gebouw naast een winkelcentrum, merkt dat ook aan de bezoekers die over de vloer komen: “Er komen steeds minder jongere kinderen en we krijgen automatisch te maken met, met alle respect, ouderen en senioren.”

  Hoe zoekt ’t Schöpke de connectie met de mensen uit de buurt?

  “Op 5 september kwam een nieuwe wijkkrant uit. In die wijkkrant zat een wijkenquête; daarmee gaan we de behoefte peilen samen met het wijkplatform. Die enquête hebben we verspreid onder 1600 huishoudens. In die enquête stellen vragen als: Weet u wat het wijkcentrum doet? Kent u het wijkcentrum? Vervolgens vragen we over activiteiten en andere dingen. Mede daarop gaan we de programmering toespitsen. We hebben natuurlijk al een aantal activiteiten opgestart en die gaan we voorzetten, maar we willen juist horen van wijkbewoners of ze misschien iets missen waar wij nog niets van weten. Dat willen we graag voor de programmering voor komend half jaar meenemen.”

  Hoe nodig is zo’n inventarisering?

  “De allergrootste uitdaging voor ‘t Schöpke is het draagvlak in de wijk. De deelname bij activiteiten blijft achter, dus we willen juist aan draagvlak voor activiteiten werken en voor het bestuur dat net gevormd is. Want dat is onze bestaansbasis: als er geen behoefte blijkt te zijn moeten we op termijn onze conclusies trekken.”

  "We willen van wijkbewoners horen of we iets missen."
  “We willen van wijkbewoners horen of we iets missen.”

  Nieuw bestuur, nieuwe kansen

  Het beleid aanpassen op de wensen van de buurt, dat is de route die het nieuwe bestuur van ’t Schöpke gaat bevaren. In plaats van dat bestuur samen te stellen op basis van binding met Veltum, stond juist de professionele ervaring van de kandidaten voorop.

  “Kwaliteit van het bestuur staat voorop”

  Dus gaat het bestuur bestaan uit een voormalig ondernemer, een secretaris met kennis van facilitaire zaken, een ‘pragmatisch ingestelde’ penningmeester met achtergrond in technisch beheer, een coördinator vrijwilligerszaken ‘die veel belang hecht aan hoe je mensen motiveert en bij elkaar brengt’, en Erik Zijlstra zelf: “Ik heb bijvoorbeeld meer een overheidsachtergrond, dus ik ben goed thuis in bestuurlijke zaken en hoe de overheid werkt; ik ken hun regels, ik ben een goede gersprekspartner van de gemeente. Zo hebben we een ideale samenstelling op alle vlakken, die je nodig hebt in een wijkcentrum.”

  Wat was belangrijker bij de samenstelling van het bestuur: de professionele achtergrond of verbinding met de wijk?

  “Ik heb altijd gezegd: ik wil een kwalitatief goed bestuur hebben. Als je het hebt over duurzaamheid en kwaliteit van je buurtcentrum, dan heb je goede mensen nodig. Dat is gelukt, maar dat heeft wel tijd nodig. Nu komen alle mensen wel uit de wijk zelf, maar dat was niet de eerste eis. De kwaliteit van het bestuur staat voorop.”

  ’t Schöpke en Beheer je buurthuis

  De komende drie jaar maakt ’t Schöpke deel uit van project Beheer je buurthuis. Een procesbegeleider gaat het wijkhuis ondersteunen op weg naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Andersom hopen we de kennis die dat proces oplevert te delen met andere initiatieven. We zijn natuurlijk benieuwd naar wat Erik Zijlstra zelf van die samenwerking verwacht.

  Wat hoop je uit project Beheer je buurthuis te halen?

  “Vooral nieuwe inzichten krijgen van deskundigen die ons verder kunnen helpen. We hebben het imago van een bejaardencentrum; hoe zet je bijvoorbeeld een imagocampagne op voor de wijk? Hoe kunnen we nieuwe verdienmodellen maken? Misschien moeten we wel naar een heel ander concept gaan kijken. We verwachten dat we mede door hulp van het LSA daar kennis en vaardigheden in krijgen.”

  "We hebben het imago van een bejaardencentrum."
  “We hebben het imago van een bejaardencentrum.”

  “Wat ook heel interessant is, is dat we met andere wijkhuizen informatie en kennis kunnen uitwisselen, waarmee je elkaar kunt versterken. Dat vond ik ook zo leuk aan die LSA-bijeenkomst die we hadden georganiseerd: je laat ook anderen naar je wijkcentrum kijken, daar een oordeel over geven, je krijgt tips mee.”

  En wat kunnen andere buurthuizen van jullie leren?

  “Het doorzettingsvermogen en het geloof dat het een succes kan worden. Goede afspraken met professionele partijen; dat is voor ons essentieel. En ook: hoe vind je een goede balans tussen wat de wijk wil en wat de professionele partijen willen? Met die partijen hebben we nou eenmaal te maken, maar de wijk wil natuurlijk ook een eigen invulling van het wijkcentrum geven. Daar kan een spanningsveld liggen.”

  “Over drie jaar leeft het hier”

  Wat opvalt is hoe actief jullie zijn op social media. Hoe bewust is dat?

  “Social media is zeker een bewuste keus. Als je aanwezig bent op social media laat je zien dat je een jongere doelgroep aanspreekt. Maar als we straks het bestuur definitief vormgeven gaan we een uitgebreid communicatieplan schrijven. Nu gaat veel nog spontaan, maar we willen een goed plan schrijven en kijken: hoe werkt social media, hoe reageren mensen, hoe is die wisselwerking? En dan hopen we in 2015 een goed communicatieplan te hebben. Het is echt een integraal onderdeel van het beleid.”

  Waar staat ’t Schöpke over drie jaar?

  “Over drie jaar leeft het in de wijk: het wijkcentrum is dan ook echt van de wijk en iedereen kan er terecht. Ik geloof echt dat dat kan. En het is belangrijk dat we het dan financieel kunnen redden. Dat het activiteitenaanbod, verhuur van ruimte aan clubs, verenigingen en organisaties een goede basis is om een gezonde exploitatie te hebben.”

  Wil je meer weten over ’t Schöpke? Kijk dan op de pionierpagina van het Venrayse wijkcentrum. Het bestuur bestaat uit actieve twitteraars; je volgt ze via @tschopke.

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >