Bewonersinitiatief helpt hen die buitenspel staan

 • Ook in deze aantrekkende economie zijn er nog veel mensen langdurig werkloos. Veel bewonersinitiatieven geloven in een inclusieve samenleving waar iedereen mee kan doen en niemand buitenspel hoeft te staan. Dus creëren zij mogelijkheden voor deze groep om mee te doen in hun wijk. Ze komen hobbels en vragen tegen. Die verzamelen we nu!

  446 duizend mensen zijn op dit moment langer dan een jaar werkloos. Het gaat vooral om zzp’ers, laagopgeleide jongeren, 55 plussers, mensen met een beperking en statushouders. Voor veel actieve bewoners een doorn in het oog; zij vinden dat iedereen moet kunnen doen in de wijk. Dus zien we steeds meer bewonersinitiatieven die hen helpen om (vrijwilligers)werk te vinden.

  Dat is belangrijk, want het blijkt dat het re-integratiebeleid niet geweldig werkt. Een CBS-rapport uit 2016 ‘kansrijk arbeidsmarktbeleid’ heeft destijds tot behoorlijk veel commotie geleid. De algemene strekking van de reacties op dit rapport is dat het huidige re-integratiebeleid weinig effectief is.

  Werken met behoud van uitkering

  Bewonersinitiatieven op dit gebied zijn vaak wel heel effectief. Neem bijvoorbeeld het bewonerscoöperatie ONS uit Breda. Daar mogen werkloze bewoners werken zonder hun uitkering te verliezen. Verdiensten gaan in een budget voor training en cursussen, zodat de arbeidsmarkt weer een reëel uitzicht wordt. Na 1,5 jaar hadden ze de gemeente al €100.000 bespaard aan uitkeringen; na 2,5 waren er tien mensen doorgestroomd naar een betaalde baan.

  Mensen in plaats van regels

  Bewonersinitiatieven zijn flexibel, staan midden in de wijk en zien vooral de mensen en hun kwaliteiten in plaats van de regels en de problemen. Daarom spelen ze een steeds belangrijkere rol in het creëren van betekenisvol werk voor een grote groep mensen.

  De laatste tijd zien we dat veel van onze leden bezig zijn met dit onderwerp en we krijgen hier veel vragen over, zoals:

  • Kun je vrijwilligers wel de begeleiding laten doen van een leer-werktraject?
  • Hoe zit het met verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid?
  • Kunnen we er als leerwerkbedrijf er ook voor kiezen om mensen te begeleiden naar vast vrijwilligerswerk?
  • Waarom kun je in sommige gemeente wel en in sommige gemeenten niet ondernemen vanuit een uitkeringssituatie?
  • Wanneer krijg je een ontheffing arbeidsplicht participatiewet?
  • Hoe kunnen we betaald krijgen voor de diensten die we leveren als erkend leerwerkbedrijf?
  Bijeenkomst

  Wij besloten samen met Stadslab033 dat het tijd is om iedereen die hier mee bezig is bij elkaar te brengen, om samen deze vragen te beantwoorden. Bewonersinitiatieven, maar ook gemeenteambtenaren zijn heel welkom om tijdens de bijeenkomst Werk in de wijk op 7 oktober in Amersfoort met en van elkaar te leren over dit onderwerp. Stuur tot die tijd vooral vragen in via de mail: info@lsabewoners.nl. Wij willen zo veel mogelijk informatie over dit onderwerp verzamelen!

 • Meer van onze leden

  ’t Luukske

  ’t Luukske

  • Wellerlooi

  In het Limburgse Bergen besloot de gemeente in 2013 om de bestaande gymzaal in Wellerlooi te sluiten en ...

  Lees meer >
  ONS

  ONS

  • Breda

  ONS in Geeren-Zuid is een buurthuis nieuwe stijl. Onder één dak huisvest de wijkaccommodatie een restaurant, ...

  Lees meer >
  Brede School Delfzijl-Noord

  Brede School Delfzijl-Noord

  • Delfzijl

  De gemeente sloot zeven buurthuizen in deze krimpregio, om ze samen te voegen en onder te brengen in één immense ...

  Lees meer >