“Bewoners weten het beste wat nodig is in hun buurt”

 • Steeds vaker krijgen bewoners buurthuizen, maar ook grond, sportparken en soms zelfs pleinen in beheer. Is dat positief? Welke ondersteuning is nodig? Wij waren benieuwd hoe onze achterban over zelfbeheer denkt. Het LSA hield een enquête en kreeg ruim zeventig reacties.

  Het blijkt dat de LSA-achterban flink met zelfbeheer bezig is. Projecten die de respondenten noemen variëren van het aanleggen en onderhouden van bloemenvelden tot wijkontmoetingscentra, speeltuinen en zelfs een Dierenvoedselbank.

  BB116 betrokken
  Veel bewoners zijn betrokken bij zelfbeheer

  Opvallend vinden we dat een ruime meerderheid van de respondenten (indirect) betrokken is bij een zelfbeheerproject en toch bijna de helft van de respondenten niet weet of de gemeente een beleid heeft ten aanzien van zelfbeheer. Hier hebben gemeentes dus nog een flinke slag te slaan.

  BB116 beleid
  Wat doet de gemeente?

  Wel de baas

  Het meest eenduidig in hun antwoord waren de deelnemers in hun antwoord op de vraag of de gemeente bewoners moet ondersteunen bij zelfbeheerprojecten. Ruim 90 procent beantwoordde dit met ‘ja’. In de uitleg die ze konden geven op de vraag werd vaak gezegd dat dit vooral in de opstartfase zou moeten en op vraag van bewoners. Een van de ondervraagden zegt: “Ondersteuning ja, maar wel op een manier dat de bewoners de ‘baas’ zijn.”

  BB116 ondersteuning
  Bewoners willen ondersteuning van de gemeente

  Het meest verdeeld was onze achterban over de vraag wie het beste een activiteitenprogramma in een buurthuis kan maken. 46 procent koos voor alleen actieve bewoners, 49 procent koos voor een combinatie van bewoners, gemeente en welzijnsinstellingen. Ook hier werd weer nadruk gelegd op het eigenaarschap van bewoners “We moeten samenwerken, maar de instellingen dienen naar de behoefte van de bewoners te luisteren. Niet top-down: daar trappen de bewoners niet meer in. Bewoners weten het beste wat nodig is in hun buurt.”

  BB116 activiteitenprogramma
  Bewoners weten wat nodig is

  Gaten opvangen

  Wij zijn blij met de input die we hebben gekregen en geloven dat mensen die op eigen initiatief gaten in de samenleving dichten moeten worden gefaciliteerd, vooral met informatie en mogelijkheden om inkomsten te verkrijgen. Er mist nog steeds veel informatie: “Regelgeving is nog niet aangepast voor goede participatie en zelfbeheer, politiek is vaak vóór, maar daarna weten de ambtenaren niet hoe ze ermee om moeten gaan,” aldus een van de respondenten. Ook voelen veel initiatiefnemers zich niet serieus genomen: “De gemeente behandelt ons als kleuters en geeft geen informatie.”

  BB116 welke ondersteuning
  De ondersteuningsvraag: bewoners zoeken op vijf gebieden informatie en ondersteuning

  Welke informatie precies, dat loopt uiteen. Bewoners wíllen graag aan de slag met zelfbeheer, maar weten bijvoorbeeld niet hoe het zit met vrijwilligers, regelgeving en het financiële plaatje. Om antwoord proberen te geven op zulke vragen heeft het LSA Beheer je buurthuis in het leven geroepen. Via de alsmaar groeiende kennisbank (die we onder andere in samenwerking met de Vraagbaak van Dorpshuizen.nl samenstellen) hopen we zoveel mogelijk informatie te verzamelen over juist die onderwerpen waarover kennis ontbreekt bij bewoners.

  Over welke onderwerpen lees jij graag meer? Laat het weten in een reactie of via de Contact-pagina!

  Dit artikel verschijnt in aangepaste vorm in editie 116 van Bewonersberichten, het kwartaalblad van het LSA. Je vindt er nog meer cijfers en resultaten van de zelfbeheer-enquête.

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >