“Als je samenwerkt moet je dingen uitspreken”

 • Er komt een wijkcentrum in Delfzijl Noord, dus moeten er spijkers met koppen geslagen worden. En snel ook. Om dat voor elkaar te krijgen moeten die koppen eerst dezelfde kant op staan, wat nog een flinke uitdaging is. Een update over samenwerking, communicatie en deadlines in Groningen.

  “Het wordt menens, deze maand”, zegt Alje Boer. De penningmeester van Bewonersbedrijf Delfzijl Noord zit midden in alle drukte. Eind mei moet er een ondernemingsplan klaarliggen voor het wijkcentrum in de Brede School Delfzijl-Noord – dat is afgesproken met de gemeente; het ondernemingsplan moet voldoen aan de visie uiteengezet in het businessplan van de gemeente – en volgende week komt een architect met een eerste voorstel voor een bouwtekening van hoe dat wijkcentrum eruit moet gaan zien.

  Er zijn dus deadlines. De pionier in het hoge noorden mikt op een verbouwing in de zomervakantie, zodat het onderwijs weinig hinder heeft van de werkzaamheden. Dan moet ook nog eens de organisatie achter het wijkcentrum vormgegeven worden. Wat voor rechtsvorm wordt er gekozen? Wie komen er in het bestuur te zitten? Het wordt inderdaad menens; niet alleen deze maand, maar de hele lente en zomer. Het zijn grote stappen die worden gezet in Delfzijl, maar “we gaan ervoor!”, roept Boer vastbesloten.

  Delfzijl 2

  Wij voor de wijk

  ‘We’ is in dit geval de combinatie tussen het bewonersbedrijf en de vereniging Wijkbelangen Delfzijl Noord (WDN). De twee organisaties zijn door de gemeente tot elkaar veroordeeld in één werkgroep die een wijkcentrum moet realiseren. Dat leidt tot meningsverschillen en betekent dat er veel gesproken moet worden om belangen op één lijn te krijgen. De werkgroep komt met ingang van 12 mei daarom elke 14 dagen bij elkaar, om ervoor te zorgen dat er geen twijfel of onenigheid ontstaat over de richting van de te zetten stappen. Want “als je samenwerkt is het belangrijk dat je dingen samen goed uitspreekt”, licht Boer toe.

  Wie komen er in het bestuur te zitten?

  Interne communicatie staat dus hoog op de prioriteitenlijst in Delfzijl Noord, maar ook met het informeren van de buitenwereld wordt rekening gehouden. “Wijs één iemand aan die verantwoordelijk is voor de communicatie. Blijf communiceren, vier elk succesje”, was het advies dat Boer en co in januari meekregen van procesbegeleider Erik Arkesteijn. Er is weinig nieuws te melden, geeft Boer aan, maar wel is er een communicatiegroep ingesteld. Wijkbelangen gaat zich inzetten om buurtbewoners op de hoogte te houden van wat er gebeurt in de aanloop naar het nieuwe wijkcentrum in de Brede School Delfzijl Noord.

  Er is hoop dat via zulke communicatie ook de interesse wordt gewekt van potentiële vrijwilligers. Nu staan er zes of zeven vrijwilligers klaar die zich in willen zetten voor horeca in het nieuwe wijkcentrum, maar de ambitie is om zoveel mogelijk met vrijwillige krachten te gaan werken. Dat betekent dat er een flink bestand aan welwillende buurtbewoners aangelegd moet worden; nog een uitdaging voor de werkgroep.

  Delfzijl Noord krijgt eindelijk weer een echt wijkcentrum
  Delfzijl Noord krijgt eindelijk weer een echt wijkcentrum

  Samen bouwen aan een thuis voor bewoners

  Tegenover de uitdagingen staan de mogelijkheden. Zo probeert de gemeente de Brede School Delfzijl Noord – dus het immense gebouw waarin het nieuwe wijkcentrum gevestigd gaat worden – vol te krijgen met andere organisaties. Behalve onderwijs moeten er initiatieven komen die zich bijvoorbeeld bezig houden met welzijn, dienstverlening en inburgering. Boer is blij. Zo’n rijk burenbestand betekent namelijk een hoop potentiële partners voor samenwerking met het wijkcentrum. Zo kan het gebouw meer betekenen voor de buurt en wordt het wijkcentrum echt een thuis voor bewoners, zoals in de oorspronkelijke visie het geval was.

  Van korte lijntjes met de buurtbewoners maakt Alje Boer de sprong naar korte lijntjes met de wethouder. Het toekomstige wijkcentrum in de Brede School Delzijl Noord is dus mede een initiatief van het bewonersbedrijf in de buurt. Het bewonersbedrijf bewijst, bijvoorbeeld met project Groen voor Rood, iets te kunnen betekenen voor de omgeving. Gevolg is dat de gemeente positief is gestemd en er welwillendheid ontstaat om mee te denken en werken. Fijn, zegt Boer, maar nu is het voor hem en zijn mede-initiatiefnemers tijd om te bewijzen dat ze ook echt mensen in het wijkcentrum kunnen krijgen.

  Het wijkcentrum in Delfzijl-Noord is een van de pioniers van Beheer je buurthuis. De initiatiefnemers worden op hun weg naar een zelfstandig bestaan ondersteund door twee procesbegeleiders van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij.

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >