Willem van Leeuwen

 • Willem van Leeuwen was van 1998 tot 2009 voorzitter van Aedes, vereniging van woningcorporaties. Nu is hij onder meer directeur van CS&G Consultancy bv.

   

  “De vereniging LSA ken ik al uit 2004, de tijd dat ik voorzitter was van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Ik was enthousiast over de door het LSA ontwikkelde Kan wél! methodiek. Een methodiek om bewoners te activeren niet alleen deel te nemen aan buurtactiviteiten en -projecten, maar daar ook de eigenaar van te worden. Naast eigenaarschap is het LSA ook aanjager van de beweging die zeggenschap wil voor bewoners . ‘Echte zeggenschap’. Het is een kopje uit het Manifest van actieve Wijkbewoners dat in 2011 tijdens de Landelijke Bewonersdag van het LSA via crowdsourcing tot stand kwam.

   

  LSA is van oorsprong vooral gericht op de relatie tussen actieve wijkbewoner en de overheid. Het LSA maakt zich al jaren hard voor een samenleving waar ruimte wordt gelaten aan bewoners, waar de overheid participeert en hen faciliteert. Wat mij betreft richt het LSA zich ook nadrukkelijk tot maatschappelijke organisaties, zoals woningcorporaties. Net als de overheid moeten die ‘kantelen’, ruimte maken voor actieve bewoners die bijvoorbeeld het beheer of onderhoud zelf willen regelen.

   

  Het maatschappelijk belang van de participatiesamenleving, van burgerinitiatieven en BewonersBedrijven is groot. De vereniging LSA levert als verbinder, aanjager en pionier in maatschappelijk vernieuwende projecten, daaraan een geweldige bijdrage. Het LSA verdient support!”

 • Meer van onze leden

  Tuinenpark Amstelglorie

  Tuinenpark Amstelglorie

  Op het terrein van Tuinenpark Amstelglorie vind je ruim 400 volkstuinen, die bewerkt worden door nog veel meer ...

  Lees meer >
  Hilversum Verbonden

  Hilversum Verbonden

  Hilversum Verbonden stimuleert samenwerking en verduurzaming. Wij willen vernieuwers met constructieve ideeën ...

  Lees meer >
  Huurders Koepel Acantus

  Huurders Koepel Acantus

  Huurderskoepel Acantus vertegenwoordigt de belangen van de 13.000 huishoudens van Woningstichting Acantus in ...

  Lees meer >