• Uitleg

De omgevingswet en actieve bewoners

De omgevingswet. Inmiddels heb je er vast wel iets van gehoord. En als je niet precies weet wat het inhoudt, weet je in elk geval dat hij steeds wordt uitgesteld. Waarom deze wet voor actieve bewoners van belang is, leggen we uit in dit artikel.

Plannen maken

Als actieve bewoner probeer je invloed te hebben op je eigen leefomgeving. Vaak is dat in de vorm van activiteiten. Veel actieve bewoners maken ook plannen voor inrichting van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld de realisatie van een speeltuin, ontmoetingsplek buiten of de bouw van een nieuwe ontmoetingsplek. Daar zijn vergunningen voor nodig. Dit soort activiteiten komen straks allemaal onder de omgevingswet. In dit artikel leggen we je in een notendop uit wat de omgevingswet is. Wat je in elk geval moet weten en hoe je de regels in je voordeel kunt gebruiken.

Wat is de omgevingswet?

De Omgevingswet bundelt en moderniseert in één wet alle bestaande wetten voor de leefomgeving. De bedoeling van de Omgevingswet is dat er in samenhang gekeken wordt naar wat er kan en mag. Dat regels op het gebied van leefbaarheid eenvoudiger en overzichtelijker worden. En dat overheden in samenwerking met de samenleving beleid maken, uitvoeren en evalueren. Inspraak achteraf verandert dan in meespraak vooraf. Kortom: er komt meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Maar dat gaat niet vanzelf! Actieve bewoners moeten hun ruimte pakken! Zoals het nu lijkt wordt de omgevingswet ingevoerd per 1 juli 2023

5 dingen die je moet weten als actieve bewoner?

Actieve bewoners werken graag samen met de overheid en marktpartijen, als de buurt daar beter van wordt. Om de plekken waar we wonen en werken leefbaar en gezond te houden. Hiervoor is een gelijke en open samenwerking belangrijk. De komst van de Omgevingswet ondersteunt dit en maakt eigentijdse spelregels mogelijk. De wil is er bij alle partijen. Maar om ervoor te zorgen dat er echt samen wordt gewerkt aan wijken, steden en dorpen, moet er meer gebeuren. Samen moeten we een nieuwe manier van samenwerken ontwikkelen. Maak daar gebruik van.

  1. Benut elkaars kennis, geld en menskracht!  Voorbeeld: In Wageningen stelt de gemeente een aanloopbudget beschikbaar, waarmee bewoners de kosten kunnen betalen om een geschikt idee in de praktijk te brengen.
  2. Actualiseer democratische spelregels. Voorbeeld: Voorbeeld: In Utrecht organiseerden bewoners van Lunetten een burgertop. De uitkomsten daarvan vormen de input voor de Omgevingsvisie Lunetten.
  3. Breng maatschappelijke en economische waarden in balans. Voorbeeld: In Culemborg koppelden waterleidingbedrijf, bewoners en gemeente economisch en maatschappelijk rendement aan elkaar bij de verkoop van een watertoren.
  4. Verhelder de inspanningsverplichtingen rond participatie Voorbeeld: Het is belangrijk dat de overheid duidelijk is over wat een initiatiefnemer moet doen. Want de initiatiefnemer moet straks zelf voor legitimatie en draagvlak zorgen.
  5. Geef buurt en gemeenschap een stem, eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Voorbeeld: In Arnhem heeft de gemeenteraad gekozen voor het (gedeeltelijk) loslaten van de regie op de wijkontwikkeling in het oostelijk deel van Coehoorn Centraal.

Praatplaat De Omgevingswet – vijf aandachtspunten voor actieve bewoners

We maakten een praatplaat die nog dieper ingaat op bovenstaande vijf punten met concrete handvatten voor stappen die je kunt zetten.

Download de praatplaat

Gerelateerd