Wijkaanpak: van Amsterdam naar Seoul

 • 8.551 kilometer. Dat is de afstand tussen Amsterdam en Seoul. Enigszins verwonderd was ik dan ook wel over de vraag van de Ambassade van Zuid-Korea om in gesprek te gaan met een delegatie van het parlement van Zuid-Korea over de wijkaanpak.

  Nederland kent een lange traditie van wijkaanpak. Alhoewel de laatste jaren er geen nationaal door het Rijk gestuurde aanpak is. Al vanaf het Probleem Cumulatie Gebiedenbeleid in de jaren ’80 kent Nederland aanpakken voor wijken in (groot)stedelijke omgeving waarbij in een integrale aanpak een stapeling van problematieken wordt aangepakt. Meest recent en misschien ook wel het meest bekend is de wijkenaanpak die is gestart onder Minister Ella Vogelaar.

  Al vanaf de jaren ’80 zet LSA zich in om de rol van actieve bewoners als samenwerkingspartner en initiatiefnemer binnen deze wijkaanpakken te stimuleren en bevorderen. In Zuid-Korea staat de Nederlandse aanpak als een van de betere in de wereld bekend. Vandaar dat de parlementariërs die zich hier het meest mee bezighouden op een koude vrijdagmiddag naar Amsterdam kwamen.

  In 2017 heeft de Zuid-Koreaanse regering een grootschalig programma aangekondigd met de naam ‘Urban Renewal New Deal Project’. Het is een van de belangrijkste nationale agenda’s van  President Moon Jae-In. Ze zoeken naar een community-based verbetering van de leefbaarheid in 300 stadswijken. Hiervoor zoeken ze naar kleinschalige infrastructurele projecten en revitalisering van de regionale economie. Het belangrijkste doel van deze vorm van wijkaanpak is verbeteren van het welbevinden van de huidige bewoners.

  Bij de Lucas Community in de Wildemanbuurt in Amsterdam spraken we over de traditie van wijkaanpak in Nederland. Volgens de bewoners betrokken bij de Lucas Community is het lastig gebleken om  vanuit beleid en veel professionele interventies echt het verschil te maken in deze buurt, die te maken heeft met slechte woonomstandigheden, werkeloosheid, slechte gezondheid en analfabetisme. Daarom zijn buurtbewoners zelf aan de slag gegaan met het vormen van een community om te werken aan werkgelegenheid, kleinschalig ondernemerschap en bijvoorbeeld een betere inrichting van de openbare ruimte. Zij opereren vanuit een oud schoolgebouw, die zij van de gemeente mogen gebruiken. Verder zijn ze onafhankelijk van subsidies en genereren zoveel mogelijk hun eigen middelen.

  De delegatie uit Zuid-Korea zocht naar inzichten en werkwijzen waarin enerzijds een (wat meer topdown) overheidsaanpak kan samengaan met samenwerking in en met de wijkgemeenschap en het geven van zoveel mogelijk zeggenschap aan bewoners. Vragen als: hoe geef je een stem aan de wijk? Hoe ga je om met conflicten bij bewonersvertegenwoordiging of het maken van plannen? Wat is de rol van de overheid?

  Enkele conclusies die we samen trokken zijn: geef veel ruimte aan bewoners om zichzelf te organiseren en hun eigen agenda te maken. Biedt waar gewenst ondersteuning van een onafhankelijke ondersteunende partij. Organiseer formele inspraak zoals in de overlegwet huurders en verhuurders. Organiseer participatie op het kleinste niveau (straat), maar ook op wijkniveau en stedelijk niveau. En vooral ook: ben niet te bang voor conflicten.

  Wat opvalt is de vele raakvlakken tussen de beide landen. Het geloof in een aanpak die recht doet aan de bewoners van de wijken en hen in stelling brengt om actief betrokken te zijn. Veel herkenning en de afspraak om met elkaar in contact te blijven om te leren van elkaar.

   

   

   

 • Meer van onze leden

  Stichting Reload the City

  Stichting Reload the City

  De stichting Reload the City is opgericht uit liefde voor Amsterdam Nieuw-West, maar vooral ook uit liefde voor ...

  Lees meer >
  Buurthuis de Hoven

  Buurthuis de Hoven

  Stichting Buurthuis de Hoven is opgericht met als doel het realiseren en exploiteren van een buurthuis dat onderdak ...

  Lees meer >
  Ammeroetoe

  Ammeroetoe

  Ammeroetoe is ontstaan als onderdeel van het project Nieuw Zuid in Harlingen en groeit uit tot een bewonersbedrijf . ...

  Lees meer >