Wij(k) voor elkaar – Werken aan verbinding

 • Twee jaar geleden zette SV Helios de deuren open voor initiatieven uit de wijk. Nu wordt in het project ‘Wij(k) voor elkaar’ samengewerkt met veel verschillende organisaties op onder andere het gebied van zorg, voeding en sport. Samen aan de slag voor een betere wijk.

  “5 jaar geleden zijn wij ons als bestuur gaan beraden over de toekomst van onze voetbalvereniging. Nu worden er 1000 kinderen per jaar in Deventer geboren, maar over 5 of 8 jaar worden er waarschijnlijk nog maar de helft geboren. Dan kan ik jullie wel vertellen dat wij afgelopen maand het 100-jarig bestaan hebben gevierd, maar dat we dat niet nog een keer gaan halen als we daar niet wat aan doen”, aldus Grace Brok, voorzitter van SV Helios en initiatiefnemer van Wij(k) voor elkaar.

  Op zoek naar nieuwe mogelijkheden

  De noodzaak om aan de slag te gaan met nieuwe mogelijkheden is dan ook groot. “Wetende dat 95% van onze leden uit de wijk komen en we een gebouw hebben dat overdag leeg staat, zijn er wel veel nieuwe kansen. Als je dan ook nog bedenkt dat de ouderen in de wijk een steeds grotere groep worden, dan kunnen we wel echt mooie dingen gaan doen.”

  De zoektocht begon met een raadpleging van de leden, om te onderzoeken wat zij graag zouden zien dat er gebeurt met de voetbalvereniging. “We hebben een behoeftepeiling gedaan en gevraagd, ‘Wat zouden jullie nou willen zien dat wij gaan doen?’. Daarnaast zijn we ook de wijk ingegaan en daar hebben we dezelfde vragen gesteld. Ook hebben we gesproken met de diverse organisaties in de omgeving. We zijn het gesprek aangegaan, want het is natuurlijk niet de bedoeling om iets te doen wat er al is. Het is juist de bedoeling dat we elkaar kunnen helpen en ondersteunen.”

  De focus op sporten, voeding en gezondheid

  “Als sportvereniging hebben we besloten dat we ons wilden focussen op sporten, voeding en gezondheid. Eigenlijk op het algemene welbevinden van de mens”, legt Grace uit. “Met die focus hebben we twee jaar geleden tegen elkaar gezegd dat we de deuren open gingen zetten. Van 8 uur ‘s morgens tot 23 uur ‘s avonds en we zien wel waar we verbindingen kunnen leggen. Ons doel is; voor iedereen open!”

  Al snel ontstonden er veel nieuwe samenwerkingen met partijen. “We zijn nu, samen met andere organisaties, echt bezig om de waarde van ons clubhuis te benutten. Bijvoorbeeld door het geven van sportlessen voor ouderen, of het opzetten van een keuken waar leerlingkoks leren koken en de wijk goedkoop kan eten. We werken echt aan de sportaccommodatie van de toekomst. Het voordeel is dat je als sportvereniging gewoon heel laagdrempelig toegankelijk bent.”

  Geen makkelijke weg

  Het ontwikkelen van deze nieuwe trajecten was zeker niet altijd makkelijk. “Het is een heel lange weg geweest. We zijn een sportvereniging. Hier bieden we sportactiviteiten aan. Als je dan meer gaat doen dan dat en je gaat je openstellen voor zorg of andere projecten, dan kom je in de knel met het bestemmingsplan. We wilden bijvoorbeeld ook dagbesteding kunnen aanbieden, maar hoe regel je dat op een sportlocatie?”

  Ook op het gebied van de financiering lagen veel uitdagingen. “De gemeente zei steeds; ‘Mooi initiatief, maar we weten niet goed waar we jullie moeten plaatsen. De belangrijkste les die we daarin hebben geleerd is dat je vooral samen het gesprek aan moet blijven gaan en vooral te zoeken naar wat mogelijk is.”

  Voorliggende voorziening

  Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe aanvulling op de diensten van Wij(k) voor elkaar. Een dagbesteding in de voorliggende voorziening. “In Deventer worden indicaties afgegeven door het sociale wijkteam. Deze geven drie categorieën indicaties af, (1) licht, (2) middel en (3) zwaar. Wij vinden dat daarvoor nog een stap zit.”

  Met de gemeente Deventer wordt daarover nu het gesprek gevoerd. “Dit zijn plekken waar mensen weer echt in hun kracht gezet kunnen worden, nog voordat ze in het reguliere indicatie-traject komen. Daarmee maken we de zwaardere zorg overbodig en besparen we ook kosten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het werk wat wij nu al hier doen met Helios met bijvoorbeeld de trainingen of het onderhoud. Ook bij speeltuinverenigingen en buurtverenigingen kunnen mensen weer worden geholpen weer in hun kracht te komen. Dat doen wij natuurlijk graag!”

  Geschreven door: Hylke van der Wal – so/creatie

 • Meer van onze leden

  Bewonersvereniging Hart van Alkmaar

  Bewonersvereniging Hart van Alkmaar

  De bewonersvereniging Hart van Alkmaar bestaat al meer dan 50 jaar. Doel van de vereniging is het bewaken en ...

  Lees meer >
  Stichting de Erker

  Stichting de Erker

  Stichting de Erker is een bewonersinitiatief in wijk West in Schiedam. Met meer dan 56 vrijwilligers houden zij het ...

  Lees meer >
  Stichting KunstPost

  Stichting KunstPost

    "Kunst opent je wereld en leert je anders kijken!" KunstPost is er om: * Kunst zichtbaar te maken in en ...

  Lees meer >