Werklab Gemeente Roermond: op naar betere samenwerking

 • Gemeenten willen graag beter leren samenwerken met bewonersinitiatieven en (sociaal) ondernemers. Daarom organiseert het LSA met StadsLAB033, ondersteund door A+O fonds Gemeenten, vijf pilots waarbij we experimenteren met een interactief werklab om gemeenten hierbij te helpen. We doen verslag van het werklab in de gemeente Roermond. Het was een interactieve snelkookpan met zeer concrete gevolgen. “Bewonersinitiatieven uitnodigen voor de start- en eindbijeenkomst is een gouden greep”.

  Veel gemeenten zoeken naar manieren om meer ruimte te geven aan inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Manieren om hen meer en eerder te betrekken bij beleidsvorming en uitvoering en om beter met initiatieven vanuit de wijk om te gaan. Zelfs als ambtenaren het initiatief zien zitten en er draagvlak is bij buurtbewoners, blijkt het steunen, faciliteren of mogelijk maken van initiatieven vaak niet eenvoudig.

  Bestaande werkwijze kan schuren

  Bij welke afdeling hoort bijvoorbeeld een initiatief voor een natuurtuin waar zorg, onderwijs, ruimtelijke ordening en werk en inkomen samen komen? Welke afdeling heeft tijd beschikbaar om dit initiatief te begeleiden? Hoe bewaakt de gemeente het algemeen belang bij een enthousiaste interventie vanuit de wijk? En: als ik nu enthousiast reageer, denkt de initiatiefnemer dan niet meteen dat de gemeente al akkoord is?

  In Roermond kent men net zoals bij andere gemeenten de neiging inhoud en proces los van elkaar te organiseren

  Zo ook in Roermond. Hier kent men net zoals bij andere gemeenten de neiging inhoud en proces los van elkaar te organiseren. Dat is een wijze van werken waarbij vormen van inspraak het proces kunnen verbeteren, maar als we het hebben over eigen initiatief van inwoners gaat de bestaande wijze van werken vaak toch al snel schuren. Hoe kan je dat anders doen?

  Interactief werklab in Roermond

  Op 14 juni was het tijd voor het allereerste werklab. We gingen naar Roermond. Het is spannend een nieuwe werkvorm in de praktijk te testen, zeker omdat we bij deze werkvorm zelf ook de zaken omdraaien (kantelen). We hebben voor de pilots een opbouw van drie blokken bedacht met ondersteunende theorie. In ieder blok is er openheid voor het proces, de toevalligheid van de situatie en inhoud die daarbij naar voren komt. Dit betekent voor ons flexibel reageren en handelen op vragen en ideeën die naar boven komen.

  Uitvergroting van de praktijk

  Hiervoor brengen we niet alleen de ervaringskennis van LSA en StadsLAB033 in, maar zeker ook de kennis van initiatiefnemers uit de gemeente waar we te gast zijn. Het werklab is daarmee een begeleidde uitvergroting van de praktijk, waarbij men met elkaar onderzoekt, experimenteert en samenwerkt aan samen werken. De inbreng van de vijf verschillende bewonersinitiatieven die aanschuiven en meedenken is dan ook zeer belangrijk.

  Verwachtingen en open communicatie

  De ambtenaren zijn er als eerste: een diverse groep enthousiaste en bevlogen mensen. Een groep ook die zoekende is naar een manier om echt goed samen te kunnen werken met maatschappelijke initiatiefnemers. Na een korte kennismaking, is het tijd de initiatiefnemers te ontmoeten. In gesprekken die volgen wordt er eerlijk gesproken, onder meer over de verwachtingen die men van elkaar heeft. De ambtenaren blijken verrast hoeveel geduld de initiatiefnemers aangeven te hebben. Tegelijkertijd zeggen de actieve bewoners dat ze alleen dat geduld kunnen opbrengen als ze serieus worden genomen door de gemeente. Belangrijk is goede en open communicatie: vertellen dat er nog geen besluit genomen is, is beter dan wachten met communiceren totdat er een besluit genomen is!

  werklab roermond

  Samenwerken en beleidsinstrumenten

  Het tweede dagdeel gaan we met de ambtenaren dieper in op de verschillende verschijningsvormen van samenwerken en op voorbeelden van beleidsinstrumenten. De brainstorms hierover leiden tot een interessante lijst van do’s and don’ts. Tijdens dit blok ontstaat ook het idee om in het derde blok samen een advies op te stellen aan het managementteam.

  Breed gedragen advies aan managementteam

  Dat sluit prima aan op de insteek voor het derde blok: samen onderzoeken wat je nodig hebt om beter samen te werken met initiatiefnemers. Specifieker, wat heb je nodig van jezelf en wat van de initiatiefnemers, wat van je organisatie en je leidinggevende en wat van je collega’s? Het derde blok wordt zeer concreet, sterker nog: het is een intensieve snelkookpan. De sessie levert een lijst met adviezen aan het managementteam op. En de deelnemers leggen deze adviezen meteen voor aan de initiatiefnemers, waarmee ze breder gedragen zijn. Ze spreken zelfs af dat er twee initiatiefnemers meegaan naar de presentatie aan het managementteam. Daarmee is er ter plekke al sprake van verbeterde samenwerking!

  Reacties van deelnemers op het werklab:

  ‘Ik ben erg tevreden over de organisatie, setting, trainers en natuurlijk het feit dat er ook inwoners aanwezig waren. Daar word ik enthousiast van!’

   ‘Bewonersinitiatieven uitnodigen voor de start- en eindbijeenkomst is een gouden greep! Hou die er vooral in.’

   ‘Het doel was helder en we hebben aan de hand van praktische voorbeelden en ervaringen resultaat geboekt. Niet blijven hangen in theorie, maar vooral het inhoudelijke gesprek met elkaar gevoerd.’

   ‘Opbouw was prima en zeker ook de flexibiliteit waarmee hier werd omgegaan.’

   ‘(H)erkenning, bewustwording, inspiratie, energie, inzicht en richting.’

   ‘Het heeft veel meer opgeleverd dan ik had durven hopen.’

  Ook een interactief werklab in jouw gemeente?

  Er worden 5 pilot werklabs georganiseerd. Daarna zal deze interactieve werklab op maat door andere gemeenten in te zetten zijn. Voor meer informatie graag mailen naar Thijs@lsabewoners.nl

  werklab gemeente

 • Meer van onze leden

  Bewonersorganisatie Beijum

  Bewonersorganisatie Beijum

  Bewonersorganisatie Beijum (BOB) in de stad Groningen wil samen met zoveel mogelijk bewoners en andere betrokkenen ...

  Lees meer >
  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos heeft een generatiehuis opgericht in het voormalige schoolgebouw van het ...

  Lees meer >
  Hart voor de K-buurt

  Hart voor de K-buurt

  In Amsterdam Zuidoost Samen is een brede coalitie van Amsterdammers uit de K-buurt (metrostation Kraaiennest) ...

  Lees meer >