Welzijnsorganisatie moet in opdracht van buurt werken

 • De impact van de coronacrisis op de samenleving wordt steeds duidelijker en komt het hardst aan in wijken die kampen met eenzaamheid, slechte woonsituatie en gezondheid, armoede of onvoldoende arbeidsmarktperspectief. Het zijn de wijken waar de leefbaarheid al langere tijd onder druk staat. Als we de wijken niet te hulp schieten, staan we op het punt om veel te verliezen.

  Dit artikel verscheen eerder op SocialeVraagstukken.nl 

  Het zijn de buurthuizen, zorgcoöperaties, burenplatformen en bewonersinitiatieven die tijdens de coronacrisis de broodnodige burenhulp organiseerden. Vanaf dag één stonden ze klaar om met een gezonde dosis creativiteit en opportunisme ervoor te zorgen dat niemand in de kou stond. Bewoners die niet wachten tot de overheid beleid uitstippelt. Zij weten als geen ander waar de pijnpunten zitten. Dus lopen ze op de troepen vooruit en bepalen zelf hoe hun leefomgeving eruit moet zien. Samen werken ze aan een sociale, duurzame en inclusieve wijk – een plek om trots op te zijn. Zij vormen een stevig lokaal fundament onder het welzijn van een hele buurt. Maar met de coronacrisis en een lock down die voor deze wijken niet zo intelligent uitpakte, dreigen we die infrastructuur te verliezen. Dat mag niet gebeuren!

  Recent klommen de burgemeesters van 15 grote steden op de barricaden. In het brandpunt van de coronacrisis overhandigden zij het kabinet het manifest ‘Kom op voor de meest kwetsbare gebieden’. Het was een luide roep om aandacht voor het exponentiële effect dat de coronacrisis heeft op de problematiek van de armere wijken.

  Informele buurtstructuren

  En gelukkig heeft het ook de aandacht van de Tweede Kamer. Bij de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Wonen werd gesproken over een Volkshuisvestingsfonds waaruit gemeenten geld kunnen aanvragen om in te zetten voor leefbaarheid en duurzaamheid in stadswijken. In de voorlopige verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 zien we voorzichtig dat leefbaarheid en de wijk weer worden genoemd.

  We maken ons grote zorgen dat met de aanpak die prachtige informele buurtstructuren niet geholpen zullen zijn.

  Wij maken ons desondanks grote zorgen. Ten eerste omdat de bedragen die voor de aanpak genoemd worden bij lange na niet toereikend zijn. Maar misschien nog wel belangrijker, we maken ons grote zorgen dat met de aanpak die prachtige informele buurtstructuren niet geholpen zullen zijn.

  Bij de beleidsvorming en de aanpak moet de overheid niet weer vervallen in wat Reinhout Kleinhans (Universiteit Delft) noemt ‘energieslurpende beleidsindustrie’. Een neiging om politieke prioriteiten voor een korte termijn proberen te vatten in een alles omvattend plan van aanpak, met te weinig middelen, tijd en draagvlak. Als we een ding kunnen leren van de vorige wijkaanpakken dan is het wel dat nadat de middelen op zijn, de goedbedoelde professionele inzet verdwijnt naar elders en de wijk achterlaat zoals men deze aantrof.

  Regie in de buurt

  Hoe dan wel? Georganiseerde bewoners weten het beste wat nodig is om te bouwen aan sociale en welvarende wijken. Wat de prioriteiten zijn, wie de dragende figuren in de aanpak zijn en welke infrastructuur daarvoor nodig is. Zij kunnen en moeten een strategische rol spelen bij het tegengaan van achterstanden en bouwen aan veerkrachtige gemeenschappen gebouwd op kansen voor iedereen. Daarvoor moeten ze moeten de steun en middelen in handen krijgen die ze daartoe in staat stellen.

  Georganiseerde bewoners weten het beste wat nodig is om te bouwen aan sociale en welvarende wijken.

  Intussen lopen actieve bewoners zich warm aan de zijlijn! Laat ze hun verantwoordelijkheid nemen. Regie daar waar die thuishoort: in de buurt!

  Willem van Leeuwen – toezichthouder en adviseur in volkshuisvesting en onderwijs
  Thijs van Mierlo – directeur Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners

  Blijf op de hoogte

  We versturen een keer per maand een nieuwsbrief waarin je ook de aankondiging van tools en ander nieuws over bijvoorbeeld de wijkaanpak terug zult zien.

 • Meer van onze leden

  Huiskamer van Wezep

  Huiskamer van Wezep

  De Huiskamer is een inloophuis. Opgericht door de burger voor de burger. Er ...

  Lees meer >
  Bewoners033

  Bewoners033

  Bewoners033 is een onafhankelijke netwerk organisatie gerund door vrijwilligers. Bewoners033 ondersteunt alle ...

  Lees meer >
  Indekerngezond

  Indekerngezond

  Indekerngezond heeft als ambitie om van de wijken Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern een zesde Blue Zone gebied te ...

  Lees meer >