“We hebben juist meer democratie en minder politiek nodig”

 • Hoe denken politici over de positie van actieve bewoners, hun rechten en hun wijken? Om daar achter te komen, organiseren we niet alleen een politiek debat, maar publiceren we de aankomende weken ook interviews met de deelnemende (kandidaat) Kamerleden. Arthur Legger van het Forum voor Democratie wil meer zeggenschap op wijkniveau, meer transparantie in het openbaar bestuur en lokaal geldstromen vrijmaken voor de wijk.

  Wat bent u van plan te doen om wijken veiliger te maken?

  Forum voor Democratie Ftoto www.marcobakker.com
  Forum voor Democratie
  Foto www.marcobakker.com

  “Ten eerste in meer algemene termen. We gaan het wiel niet twee keer uitvinden. Dat wat nu goed functioneert, dat behouden we. Dat wat minder goed functioneert, passen we aan. En wat we nu wel zien is dat er onder andere te weinig eigenaarschap bij bewoners ligt. Wij stellen voor dat we op buurtniveau gaan democratiseren. Zoals de Commissie Brenninkmeijer voor de Gemeente Amsterdam heeft aangegeven, we moeten toe naar meer democratie, maar minder politiek. Er zijn bijvoorbeeld grote VVE´s die zich goed georganiseerd hebben, de zaken goed op orde hebben en nu ook de verantwoordelijkheid voor een stuk openbaar groen in de buurt op zich hebben genomen. Dat wordt ontzettend goed gedaan met vrijwilligers en een apolitiek bestuur die invulling geven aan het nabuurschap. Dit soort modellen moeten er meer zijn op buurtniveau, dus gedepolitiseerd en gedecentraliseerd. Dus dat betekent dat sommige gelden dan bijvoorbeeld niet meer naar het gemeentebestuur gaan, maar naar het wijkbestuur, die daar de zeggenschap over hebben. Met zulke gelden krijgen bewoners ook veel meer verantwoordelijkheid in de eigen wijk. Onze verwachting is dat daardoor de betrokkenheid van bewoners bij zo’n wijk veel groter wordt en daar mee de sociale controle. Sowieso kan er daardoor veel meer eigenheid in de wijk gecreëerd worden, de  wijk heeft dan bijvoorbeeld de middelen om daar vorm aan te geven in de publieke ruimte. Veiligheid komt niet alleen uit repressie, maar ook juist uit die sociale controle en nabuurschap. Door een gedeelte van die verantwoordelijkheid over te dragen zeg je ook:  “jullie zijn de baas over je eigen buurt en we vertrouwen dat je dat goed invult.””

  Vindt u dat er meer rechten voor bewoners en bewonersgroepen vastgelegd moeten worden?

  “De uniformiteit die Den Haag nastreeft is verschrikkelijk. Er zijn gebieden die al 100 jaar hun eigen cultuur hebben, die nu ten onder gaan aan gemeentelijke samenvoegingen. Hoe wijken vorm gegeven geworden, ligt vooral bij bewoners zelf. Het centraal regelen is juist waar wij tegen zijn. Als dat betekent dat de gemeentewet aangepast moet worden om zo’n apolitiek wijkbestuur ruimte te geven, dan moet dat kunnen. Er zijn geen dogma’s.

  Natuurlijk hebben we het er vaak over dat we uit de Europese Unie willen, maar dat is onder andere vanwege de aanbestedingsregels die direct raken aan wat er in buurten gebeurt. Die zorgen er bijvoorbeeld voor dat we ook controle over ruimtelijke orde kwijt raken in steden. Alleen grote aannemers kunnen nu voldoen aan aanbestedingseisen. Dat handjeklap dat daardoor ontstaat willen wij vanaf, zodat ook kleinere en lokale partijen een rol kunnen spelen. Dan kunnen we zeggen, we moeten af van dat handjeklap en gaan daarop sturen, maar zolang we aan de Europese aanbestedingsregels moeten voldoen, kunnen de kleine jongens niet mee doen en veranderen we niets.  Meer transparantie is wat we nodig hebben en dat moet doorwerken op wijkniveau. Als je meer controle geeft aan de wijk, dan zouden ze ook zelf moeten kunnen bepalen hoe hun wijk eruit ziet. Ook daar kun je het en-en principe toepassen. Bijvoorbeeld een wijk neemt een beslissing en de Gemeente kan daar een advies over geven in plaats van andersom. Zo bouw je een vertrouwensrelatie.”

  Begrijpt u dat er actieve bewoners uit aandachtswijken gedesillusioneerd zijn omdat er naar hun gevoel beloftes gebroken zijn? In 2008 ging het Krachtwijkenbeleid van start met de belofte dit 10 jaar vol te houden, maar vanaf 2011 was er geen Rijksfinanciering meer beschikbaar.

  “De wereld van toen bestaat niet meer, de wereld ziet er nu eenmaal anders uit en hoe over armoede en verdeling gedacht wordt is nu anders. Maar het kan niet zo zijn dat wijken waar generaties van armoede leven gewoon op dezelfde voet doorgaan. Daar moet iets aan gebeuren. Beleid moet dan niet pamperend zijn, maar juist focussen op hoe bewoners zelf verantwoordelijkheid op kunnen pakken. Daar hoort dan ook bij dat er geld wordt vrijgemaakt, bijvoorbeeld door de beslissingsbevoegdheid over bepaalde geldstromen nou eens echt bij bewoners neer te leggen.”

  Ons debat heet: Maak je punt! Welk punt wilt u maken naar actieve bewoners?

  “Als partij zijn we buitengewoon geschrokken sinds we zijn begonnen met deze partij. Met name over de ongelooflijke corruptie, of in ieder geval de verdenkingen van corruptie die wij menen waar te nemen in de diverse vormen van stedelijk beleid. Echt een onverantwoorde manier van omgaan met publiek geld. Uiteindelijk is het een principiële keuze met wat doe je met het geld voor wijken. Dat verandert pas als mensen gaan eisen om transparantie. Het is bijvoorbeeld te gek voor woorden dat er in Amsterdam een miljardenoverschrijding is op de Noord/Zuid lijn. Dus wat ons betreft is het de tijd voor bewoners om de stad terug te pakken!”

  Interessant om verder te lezen

  Het verkiezingsprogramma van het Forum voor Democratie

  Rapport Commissie Brenninkmeijer:
  Amsterdam 2020 – Advies- en evaluatiecommissie bestuurlijk stelsel Amsterdam

  Welke politici interviewden we nog meer?

  Ben je ook benieuwd wat andere politici over deze onderwerpen te zeggen hebben? Bekijk dan deze interviews:

  Carla Dik-Faber – ChristenUnie

  Nicole Temmink – SP

  Grace Tanamal – PvdA

  Matthijs Pontier– Piratenpartij

  Barbara Gardeniers – CDA

  Corrie van Brenk – 50Plus

  Linda Voortman – GroenLinks

  Chantal Klaver – GeenPeil

  Dilan Yesilgoz – Zegerius – VVD

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >