“We geloven samen beter te kunnen zorgen voor de stad”

 • Ze waren een verbindende stadskamer, nu zijn ze medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het welzijnsbeleid van hun stad. Tutku Yuksel vertelt hoe ThuisWageningen meedeed aan de gemeentelijke aanbestedingen in het sociale domein en een van de hoofdaannemers werd! Een geweldige erkenning met een mooie taak, maar voelen ze zich nog wel een bewonersinitiatief?

  ThuisWageningen startte in 2015 een stadskamer waar ondernemers, bewoners en initiatiefnemers elkaar konden vinden. Vanuit de bruisende plek ontstonden veel verbindingen en werden (zorg)projecten opgezet. Twee jaar later, in 2017, deden ze  mee aan de gemeentelijke aanbestedingen in het sociale domein.
  De gemeente Wageningen ontwikkelde in 2016 het beleidskader Samen Wageningen. De gemeente wil het sociaal domein anders inrichten en liet eerst alle inwoners van de stad meedenken wat ze nodig hadden op het gebied van informele zorg. Daar kwam onder naar voren dat er meer gedaan moet worden aan het bestrijden van eenzaamheid en het mogelijk maken van het nemen van initiatieven.
  Toen konden partijen die mee wilden doen met de aanbesteding met elkaar in gesprek gaan om te kijken of ze tot een samenwerking  konden komen, om als groep mee te doen met de aanbestedingen. Veertien partijen, van bibliotheek tot basisschool, van welzijnsorganisatie tot vluchtelingenwerk én bewonersgroep ThuisWageningen, hebben hun krachten  gebundeld en zijn nu samen Welsaam. Zij zijn samen eindverantwoordelijk over (de verdeling van) een miljoenenbudget.

  Tutku, waar zijn jullie aan begonnen?

  “Aan een heel grote taak! Onze gemeente heeft er voor gekozen om door middel van co-creatie aan zorg, welzijn en participatie te gaan werken. Ze hebben daartoe het beleidskader Samen Wageningen ontwikkeld. Dit gaat over gezondheid, werk, jeugd, ouderen, leefbaarheid, vrijwilligerswerk, armoede, mensen met een beperking, vluchtelingen, mantelzorg en vrijetijdsbesteding. De gemeente stimuleert een betrokken samenleving waarin je jezelf kunt zijn. En waarin problemen zoveel mogelijk voorkomen moeten worden door aandacht te hebben voor elkaar. Dat doet de gemeente niet alleen omdat ze flink moet bezuinigen (wat wel zo is), maar ook omdat er hierdoor een gedeelde verantwoordelijkheid is voor de informele zorg. Wij hebben als bewonersinitiatief goed gekeken waar wij inpassen. We hebben geconcludeerd dat we in drie van de vier categorieën mee willen doen. Dat zijn: Informeren/uitwisselen/signaleren, (Mee)doen/initiatieven en Verbinden/ontmoeten.”

  Tutku Yuksel (l) presenteert ThuisWageningen tijdens LSA – Tour langs bewonerszorg-initiatieven.

  Je zegt dat het niet “alleen een bezuiniging is” maar het is dus wel een bezuiniging?

  “Jazeker en best een grote. Bijna alle partijen die in Welsaam zitten, krijgen nu minder geld van de gemeente dan hiervoor. Dat komt omdat de gemeente minder geld heeft gekregen van het rijk voor de uitvoering van sociaal beleid. De uitdaging is om met minder budget meer te doen. Om tot een sterk plan te komen, zijn de afgelopen maanden veel bijeenkomsten en sessies geweest. Het was heel intensief. Maar ik geloof echt dat het kan. Ik geef een simpel voorbeeld hoe wij slimmer en meer samen gaan werken: wij gaan onder meer het initiatieffonds beheren. Als wij een aanvraag krijgen waar geld wordt gevraagd voor de huur van een podium, een bus en een geluidsinstallatie, dan denken wij: hé, we hebben zelf een podium en een speaker set, welzijnsorganisatie Solidez heeft een busje: hoppa, dat regelen we met gesloten beurzen. Dan scheelt honderden euro’s! Ook gaan alle partijen gebruik maken van elkaars locaties.”

  “Omdat het zo heftig en veel was, zijn andere kleine (bewoners)partijen ook afgehaakt”

  Hoe was het om met zoveel partijen te komen tot een samenwerkingsverband?

  “Heftig. Ik ben de afgelopen tijd een stuk meer bezig geweest met dit traject dan met onze Stadskamer THUIS. Omdat het zo heftig en veel was, zijn andere kleine (bewoners)partijen ook afgehaakt. Dat is erg jammer, en ik denk ook dat hier lessen uit moeten worden getrokken. Ook voor gemeenten die iets soortgelijks willen doen. Sowieso zijn er nu al meer leerpunten. Bijvoorbeeld dat de wijkpanels te laat betrokken zijn bij de hele aanbesteding. En dat terwijl het tot grote veranderingen leidt voor hen. Tot nu toe verdeelden zij het geld voor bewonersinitiatieven en nu zijn wij daar verantwoordelijk voor namens Welsaam. Zeker omdat het hele traject naar hen toe niet duidelijk gecommuniceerd was, levert dat natuurlijk spanning op. Maar volgens mij hebben we nu heel duidelijk kunnen maken dat we het samen willen gaan doen. Natuurlijk hebben we de expertise nodig van de wijkpanels. Sowieso gaan we zoveel mogelijk samen doen met alle andere partijen in de stad. Wij zijn met zijn veertienen hoofdaannemers, er zijn ook nog vele onderaannemers die mee gaan werken aan de uitvoering informele zorg. En daarbij; iedereen die denkt dat ze ons werk beter kan uitvoeren dan wij, kan ons uitdagen.”

  ThuisWageningen in de pers

   Pardon: ze kunnen jullie uitdagen om jullie werk over te nemen?

  “Ja men kan ons challengen. Het right to challenge geldt ook voor ons werk, evenals voor die andere partners in Welsaam. Denk jij dat je het beter kunt doen, dan mag je ons uitdagen. Er is ook budget beschikbaar om plannen hiervoor te maken. Het budget voor het right to challenge zelf (dus voor het overnemen van taken binnen een samenwerkingsverband) is per challenge maximaal €50.000 euro per jaar. Alle voorwaarden en regels kun je teruglezen in het uitvoeringskader.”

  “Als je echt een stap verder wilt als bewonersinitiatief, dan is het logisch dat je ook met betaalde medewerkers gaat werken”

  Iets anders, voelen jullie je bij ThuisWageningen nog een bewonersinitiatief?

  “Dat is een goede vraag. We zijn daar zelf ook erg mee bezig. Wij geloven erg in sociocratie (dat is een bestuursvorm die uitgaat van gelijkwaardigheid van alle betrokkenen), en daarin past Welsaam natuurlijk erg goed, ook om mee te doen als bewonersinitiatief. Maar er komen nu wel allerlei vragen en uitdagingen.  Professionalisering kan leiden tot institutionalisering: daar moeten we voor waken. We horen nu al soms van bewoners dat ze ons niet meer zien als een bewonersinitiatief, en dat snappen we ook. We praten hier heel veel over. Gelukkig heeft THUIS Wageningen heel veel vrijwilligers, die zwengelen de discussie regelmatig aan. Samen letten we er op dat we een groep blijven die gedragen wordt door de stad. Kijk, als je echt een stap verder wilt als bewonersinitiatief, dan is het logisch dat je ook met betaalde medewerkers gaat werken. Maar de uitvoering is niet makkelijk: we moeten ons nu gaan afvragen voor welke taak we wel en voor welke taak onze medewerkers niet gaan betalen. En kunnen verantwoorden waarom. Het laatste wat we willen is onvrede. We doen dit juist omdat we geloven samen beter te kunnen zorgen voor de stad.”

  En wat denk je? Gaat er beter gezorgd worden voor de stad?

  “Volmondig ja: er is nu ruimte voor de stad, voor vernieuwing en voor experimenten, om het anders te doen dan dat het al heel lang gaat. Dit zal misschien niet heel snel gaan, maar we zitten in een duurzame kanteling naar een fijner Wageningen! We gaan domein overschrijdend werken: in onze aanpak zijn geen schotten. En bewonersgroepen, organisaties en instellingen gaan niet meer vanuit hiërarchische posities werken: we zijn een netwerk!”

  LSA is zeer geïnteresseerd in de successen en de lessen van LSA-lid ThuisWageningen, Welsaam en de gemeente. Tutku Yuksel wil gelukkig graag delen wat ze samen al pionierend meemaken. Daarom zullen we haar regelmatig gaan interviewen. Heb je vragen of suggesties, mail dan even.

   

 • Meer van onze leden

  Bewonersvereniging Hart van Alkmaar

  Bewonersvereniging Hart van Alkmaar

  De bewonersvereniging Hart van Alkmaar bestaat al meer dan 50 jaar. Doel van de vereniging is het bewaken en ...

  Lees meer >
  Stichting de Erker

  Stichting de Erker

  Stichting de Erker is een bewonersinitiatief in wijk West in Schiedam. Met meer dan 56 vrijwilligers houden zij het ...

  Lees meer >
  Stichting KunstPost

  Stichting KunstPost

    "Kunst opent je wereld en leert je anders kijken!" KunstPost is er om: * Kunst zichtbaar te maken in en ...

  Lees meer >