Wat maakt ABCD nu eigenlijk ABCD?

 • Al jaren ziet het LSA de ABCD-benadering als leidraad en inspiratiebron voor en ook wel het DNA van onze organisatie. Asset Based Community Development. Lokale gemeenschappen die zelf en samen de leefomgeving verbeteren door het bouwen aan relaties en onderlinge verbondenheid. Gebruikmaken van de aanwezige hulpbronnen, bouwen aan betekenisvolle relaties en verbindingen en kijken naar wat een gemeenschap sterk maakt in plaats van een focus op wat er misgaat. Belangrijke onderliggende principes.

  Al in 2001 introduceerden we deze manier van werken in Nederland. In een pilot in een aantal gemeenten. En in de vertaling van een studieboek. Onze focus toen blijkt wel uit de naam die de vertaling van het werk heeft gekregen: Wijkontwikkeling op eigen kracht. En ABCD heeft ons nooit losgelaten. In contacten met de grondleggers, internationale conferenties, de ontwikkeling van projecten geïnspireerd op ABCD. En omdat het (inmiddels uitverkochte) boek nog vaak opgevraagd werd.

  Schurende dilemma’s

  En dat ging schuren. Een ander Nederlandstalig standaardwerk over ABCD is niet beschikbaar. En het indertijd met veel noeste arbeid vertaalde boek paste niet meer. Te complex, verouderde praktijkvoorbeelden en teveel benaderd als een methodiek. Helemaal in lijn met de ABCD-gedachte besloten we onze eigen assets aan te boren. Veel geld was niet beschikbaar, wel een grote community rondom LSA die passie, kennis en kunde voor ABCD en leefbare wijken delen. Al een tijdlang is een redactie van kundige, betrokken, enthousiaste vrijwilligers aan de slag met het opnieuw samenstellen van een Nederlandstalige publicatie over ABCD. En dan stuit je gaandeweg op veel vragen, dilemma’s en keuzes. Boeiende gesprekken, soms het gevoel opnieuw te beginnen. Dan weer het idee dat we iedereen als doelgroep wilden bedienen, dan weer de angst het te smal te benaderen. En dus besloten we gewoon te gaan beginnen. Spreken met ervaringsdeskundigen in het ABCD-vak (de mensen die in Nederland werken met de benadering kennen elkaar en vormen samen een hechte community). Interviewen van praktijken binnen wijken en bewonersgroepen die bewust of onbewust veel kenmerken van ABCD in zich herbergen.

  Vragen blijven er. ABCD heeft zich jarenlang doorontwikkeld wereldwijd. Er is veel onderzoek naar gedaan en direct betrokkenen hebben niet stilgestaan in het verder uitwerken van de benadering. Aan onze redactietafel bleven vragen opkomen als: Is het meer een methodiek of een benadering? Wat onderscheidt het van andere vormen van wijkontwikkeling? Wie zijn nu de community builders; alleen actieve bewoners of vinden we ze ook binnen welzijnsorganisaties en gemeenten? En is ABCD eigenlijk wel inzetbaar voor alle domeinen, zoals ook bijvoorbeeld voor nieuwe uitdagingen als de energietransitie?

  Bericht van overzee

  En dan ineens een direct message van Cormac Russell via twitter. Cormac is facultymember van the ABCD-Institute en reist de hele wereld over om gemeenschappen, overheden, NGO’s en anderen te trainen in ABCD. John McKnight is een van de grondleggers en met zijn inmiddels 83 nog onvermoeibaar in het vertellen over de kracht van ABCD.

  Het artikel (in het Engels geschreven) geeft antwoord op veel van onze vragen. Ik zou het (zeer leesbare) artikel tekort doen als ik hier een samenvatting zou geven. Kort iets over de opbouw. Het artikel beantwoord de vraag wat onderscheidend is aan ABCD. En dat is dat ABCD een proces is van collectieve vormen van strategiebepaling, organisatie en uitvoeren van activiteiten door een gemeenschap zelf, dat altijd vier essentiële elementen kent: 1. Resources 2. Methods 3. Functions 4. Evaluation.

   

  Wat kunnen bewoners gebruiken en inzetten om deze doelstelling te behalen? Lokale hulpbronnen die (en dat geldt zonder uitzondering voor iedere gemeenschap) voor iedereen in voldoende mate aanwezig zijn, beschikbaar en toegankelijk zijn en ontzettend waardevol en bruikbaar om leefbaarheid te bevorderen.

  Hoe kunnen die hulpbronnen op een goede manier worden ingezet voor het welbevinden van de gemeenschap? Er zijn vele wereldwijd ontwikkelde methoden ontwikkeld om ABCD in te zetten die in het artikel overzichtelijk worden gecategoriseerd.

  En welke functies, diensten en activiteiten kunnen lokale gemeenschappen, methodisch ingezet op basis van hulpbronnen, met elkaar organiseren en ondernemen?

  En tot slot: hoe houd je met elkaar koers uitgaande van het primaire doel? Hoe leren we van de gezamenlijke reis (en niet om af te rekenen of te verantwoorden) en hoe blijven we gecommitteerd aan de eerste drie cruciale elementen?

   

  Met nieuwe inspiratie verder

  Gelukkig helpt dit artikel ons weer verder op weg in een zo bruikbaar en inspirerend mogelijk Nederlandstalig werk over ABCD. Als je de Engelse taal beheerst is het zeer aanbevelenswaardig om het artikel zelf te lezen. Joop Hofman legt op dit moment de laatste hand aan de Nederlandse vertaling. Wat fijn dat John, Cormac en Joop hun inzichten en kennis met ons blijven delen. Ons geeft het inspiratie om weer volop aan de slag te gaan.

  Update: de vertaling is klaar. Lees hier het stuk Vier_vitale_onderdelen_van_een_asset_based_ontwikkelingsproces_in_gemeenschappen

  Tot slot een citaat dat het langst in mijn hoofd blijft hangen en wat mij dagelijks in mijn werk drijft:

  “No matter how hard they try, our very best institutions cannot do many things that only we can do; and what only we can do is vital to a decent, good, democratic life. Traditional approaches to change making tend towards reform of institutions and a focus on an individual’s supposed deficits. Underlying that approach is the assumption that the role of communities is defined as what happens after the important work of professionals and institutions has been completed. The ABCD approach inverts that, highlighting that in a vibrant democracy the opposite is true: the role of professionals is defined as what happens after the community functions are performed.”

   

 • Meer van onze leden

  Bewonerscommissie Eigen Haard

  Bewonerscommissie Eigen Haard

  Bewonerscommissie Eigen Haard behartigt de belangen van alle bewoners in de wooncomplexen voor senioren Koornhorst ...

  Lees meer >
  Hart voor de K-buurt

  Hart voor de K-buurt

  In Amsterdam Zuidoost Samen is een brede coalitie van Amsterdammers uit de K-buurt (metrostation Kraaiennest) ...

  Lees meer >
  Kracht van Zuilen

  Kracht van Zuilen

  Stichting Kracht van Zuilen is een bewonersinitiatief in Utrecht. De Stichting werkt aan ontmoeting, verbinding, ...

  Lees meer >