Vouchers in Rotterdam en wellicht in Utrecht

 • Minster van der Laan heeft met de wethouders van Utrecht en Rotterdam afspraken gemaakt over de invoering van de voucherregeling.

  ‘Het verheugt mij u te kunnen melden dat ik met de wethouders van Utrecht en Rotterdam al afspraken heb kunnen maken over de invoering van de voucherregeling. In Rotterdam wordt in wijken waar de bewonersbudgetten momenteel niet goed lopen, de vouchersystematiek ingevoerd. In Utrecht wordt bezien wat de mogelijkheden zijn voor invoering van de vouchers.`

  Dit staat in de brief die de minister op 18 december 2009 naar de Tweede Kamer stuurde. In deze brief vertelt hij over het positieve beeld dat naar voren komt uit het onderzoek van Evelien Tonkens naar het vouchersysteem. Ook vermeldt hij dat hij veel enthousiasme bemerkt onder bewoners over het systeem.

  De G31 gemeenten mogen kiezen of ze in 2010 en 2011 het vouchersysteem gaan inzetten om hun bewonersbudgetten te verdelen. Tot nu toe deden 14 gemeenten met enkele wijken mee met het, door het LSA bedachte, vouchersysteem. In de 17 andere steden is met een ander ‘eigen` systeem gewerkt. Nu blijkt dat het vouchersysteem goed werkt, zal de minister per brief een dringend beroep doen op deze gemeenten om hun eigen systematiek goed te toetsen aan de uitkomsten van het onderzoek van Evelien Tonkens, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer.

  Verder lezen:

  Hier kunt u meer lezen over het vouchersysteem.

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >