Voorwaarden voor duurzame BewonersBedrijven

 • Op het epicentrum van collectieve bewonersinitiatieven, de conferentie IASC in Utrecht, zijn de eerste resultaten gepresenteerd van onderzoek naar succesfactoren voor duurzame Community Enterprises, oftewel BewonersBedrijven.

  Utrecht is van 11 tot 14 juli het epicentrum van de wereld voor collectieve bewonersinitiatieven. Wetenschappers en initiatiefnemers uit de hele wereld zijn samen op de conferentie van de International Association for the Study of the Commons (IASC). Ze spreken over de opkomst van Westerse collectieve initiatieven buiten de markt en de overheid om. Denk aan BewonersBedrijven, bewonerscoöperaties, accommodaties in zelfbeheer en bewonerszorginitiatieven. Zij noemen deze collectieve initiatieven ‘commons’.

  Duidelijkste Nederlandse commons

  BewonersBedrijven zijn wellicht de duidelijkste voorbeelden van Nederlandse commons. Het netwerk van actieve bewonersgroepen LSA startte in 2012 met het project om collectief ondernemerschap van en voor de buurt te ondersteunen met kennis en kapitaal. Op de conferentie presenteerden Ingmar van Meerkerk, Reinout Kleinhans en Astrid Molenveld van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Technische Universiteit Delft de eerste resultaten van hun onderzoek ‘Exploring the Durability of Community Enterprises: a Qualitative Comparative Analysis’, een onderzoek naar de duurzaamheid van BewonersBedrijven. Ze onderzochten 12 BewonersBedrijven (bijna allen gesteund door het LSA) en kwamen tot de conclusie dat er 4 belangrijke condities zijn voor het realiseren van duurzame BewonersBedrijven.

  • Sociaal kapitaal
  • Goed businessmodel
  • Innovatief community leiderschap
  • Steun van gevestigde instanties

  Sociaal kapitaal blijkt een noodzakelijke conditie te zijn, maar dat alleen is niet genoeg. Wanneer je als BewonersBedrijf goed scoort op minimaal drie van deze condities, heb je volgens de onderzoekers grote kans om het vol te houden, om duurzaam te ondernemen in je wijk. Vooral de eerste drie genoemde condities zijn belangrijk. Daarnaast is een minimale steun van overheidspartijen onontbeerlijk om een goed business model te ontwikkelen (bijv. de beschikking krijgen over een wijkgebouw). Het onderzoek laat zien dat de ontwikkeling en samenhang tussen de condities de duurzaamheid van bewonersbedrijven verklaren. Het LSA zal natuurlijk alle resultaten delen met zijn leden. Kennisdeling is een van de belangrijke pijlers van de vereniging van en voor actieve bewoners.

  Aanjager commons

  LSA is bijna 30 jaar aanjager van deze collectieve initiatieven, als netwerk van actieve bewonersgroepen en door onze projecten.

  Berflo Bedrijf is een van de bruisende BewonersBedrijven die onderzocht is

  Voorbeelden van deze projecten zijn Beheer je Buurthuis, waarin actieve bewoners steun kregen om een accommodatie in zelfbeheer over te nemen, Buurtrechten, waarin we samen (met succes) pleiten voor andere rechten voor collectief bewonersinitiatief en het project BewonersBedrijven, waarin we bewonersgroepen die collectief ondernemen zonder privaat winstbejag ondersteunen met kennis en geld.

   

  Kijk ook ons filmpje: Wat zijn BewonersBedrijven

 • Meer van onze leden

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos heeft een generatiehuis opgericht in het voormalige schoolgebouw van het ...

  Lees meer >
  Stichting Tevreden

  Stichting Tevreden

  Stichting Tevreden bestaat uit betrokken Deventenaren die van elke Deventenaar een Tevreden Deventenaar willen ...

  Lees meer >
  MidWest

  MidWest

  Coop MidWest is een verzamelplek in de Amsterdamse Baarsjes. Bottum-up bedacht, uitgewerkt en tot stand gekomen door ...

  Lees meer >