Voorstellen van kandidaat-kamerleden: Anil Kumar (ChristenUnie)

 • Hoe denken politici over de positie van actieve bewoners, hun rechten en hun wijken? Om daar achter te komen, organiseren we niet alleen een debat, maar publiceren we ook interviews met (kandidaat) Kamerleden. Volgens Anil Kumar (ChristenUnie) is het wettelijk verankeren van het uitdaagrecht en het recht op overname van goot belang.

  Welke rol zou de Rijksoverheid moeten hebben in het bevorderen van de leefbaarheid in wijken?

  ” Allereerst pleiten we voor meer regie bij de Rijksoverheid om de leefbaarheid in buurten en wijken te verbeteren. We zien nu te vaak dat een totaal gebrek aan regie voor een enorme segregatie heeft gezorgd. Kijk bijvoorbeeld naar een wijk als Moerwijk, waar er een homogene wijksamenleving is ontstaan met enkel lage inkomens en veel problemen als armoede en werkloosheid. Daarbij hebben we alle kwetsbare groepen en hun voorzieningen naar deze wijken gebracht. Hierdoor ontstaat een negatieve spiraal waardoor ik me kan indenken dat mensen die door de wijk lopen denken dat ze in een afvoerputje van de stad terecht zijn gekomen.

  De rijksoverheid heeft enorm gefaald op het woonbeleid. Gemeenten konden de regie ook niet voeren op een evenwichtige samenstelling, vaak zijn het ook vraagstukken die de grenzen van de stad overstijgen. We moeten veel meer investeren in de stenen en in de mensen in deze wijken. Zo zie ik bijvoorbeeld dat de Moerwijk coöperatie ontzettend belangrijk werk doet voor de inwoners van Moerwijk. Dat soort organisaties moeten we echt meer op het schild hijsen. Waar de overheid heeft gefaald om een schild voor de kwetsbaren te zijn, zijn zij opgestaan en zijn belangrijk voor alle wijkbewoners.

  Juist voor dit soort initiatieven willen wij een fonds voor de samenleving. 100 miljoen euro voor initiatieven uit de samenleving om te zorgen dat zij hun particuliere initiatieven ook kunnen uitvoeren. Of het nou gaat om mantelzorg, buurthuizen of jongerenprojecten. We zitten in een fase dat we als overheid het vertrouwen zijn kwijtgeraakt. Het beeld van een beschermende overheid hebben we totaal vernacheld. Daarom moeten we investeren in vertrouwen. Ook het vertrouwen in inwoners en hun initiatieven is totaal verdwenen. Een fonds voor de samenleving is zeker ook een geste om vertrouwen te geven.

  . En we geven aan dat we zien dat dit soort initiatieven ook serieuze zaken oppakken. Dat moeten we als overheid niet willen overnemen, maar aanmoedigen en ook financieren. In crisistijd moet je juist investeren. Dat doen we nu heel stoer in de economie maar het moet ook in maatschappelijke initiatieven. Zie het als durfkapitaal om een mooiere samenleving te bereiken.

  Of we ook een wijkaanpakprogramma nodig hebben? Zoals we het nu zien niet à la Vogelaar. Ik kan me nog goed herinneren hoe de wijkaanpak in de tijd van minister Vogelaar landde in de wijken. Dat heb ik bijvoorbeeld gezien in de Schilderswijk in Den Haag, waar ze werkten met de Schilderswijk-deal. Wijkaanpak zoals wij die voor ogen hebben is niet vergelijkbaar met hoe dat in het verleden is gedaan. Het gaat vooral om verschillende acties op de verschillende disciplines. Als je die teveel aan elkaar verbindt – zoals in de Schilderswijk deal – dan wordt het te groot. Het is niet te volgen waar middelen zijn heengegaan, welke projecten en welke doelen zijn behaald. Zoals wethouders verschillende disciplines hebben die elkaar raken, kan dat ook op landelijk niveau. Dus de meest betrokken kabinetsleden in een soort taskforce om de verschillende initiatieven af te stemmen. Zoals wij bijvoorbeeld pleiten voor de terugkeer van een Ministerie van VROM, dat samenwerkt met bijvoorbeeld BZK. Een centrale rol voor een minister, zoals Schouten die had in de regiodeals.”

  Op welke manier willen jullie de beweging van actieve bewoners ondersteunen?

  “Ik heb voorbeelden te over hoe gemeentelijk vastgoed nog steeds naar de hoogste bieder gaat. Je zou gemeenten moeten aanmoedigen om te kijken naar wat het beste past; zijn er ook wijkinitiatieven die op zoek zijn naar ruimte die het vastgoed onder marktprijs mogen overnemen. Dat kan ook voor vastgoed dat al in gebruik is, maar een andere bestemming kan gebruiken. We hebben in het regeerakkoord opgenomen dat het uitdaagrecht er moet komen. De wet is inmiddels wel in consultatie, maar hij had er al moeten zijn. Recht op overname en uitdaagrecht moet er komen met een wettelijke verankering. De rol van het parlement is wettelijk verankeren dat een uitdaagrecht kan. En er ook voor gemeenten een ‘ja tenzij’ bepaling is om dit ook uit te voeren. Daarvoor zouden gemeenteraden het eerst moeten verwerpen. Dat brengt inwoners en hun initiatieven echt in positie.

  Dit soort punten hoort bij de kern van het parlement. De wetgevende en controlerende taak. Dat kan simpel geregeld worden. Dit soort instrumenten zijn heel gezond voor de lokale democratie. Het geeft vorm aan de grote wens voor meer lokale zeggenschap. Als overheid moet je ook durven zeggen: het is durfkapitaal. Maar met de intentie iets moois te doen voor de samenleving. Dat geeft ook langjarig commitment dat maatschappelijke initiatieven zo nodig hebben. Geen blind vertrouwen, maar heel goed gemotiveerd vertrouwen in de samenleving. In de wet bouw je waarborgen in voor niet frauduleus gebruik.

  Hierbij hoort wat mij betreft ook een erkende rechtsvorm voor een maatschappelijke coöperatie. Voor alle maatschappelijke initiatieven geeft dit een juridische status en het laat ook zien dat deze organisaties op een serieuze manier bijdragen aan de samenleving.”

  Over welk ander onderwerp dat actieve bewoners raakt wil je nog iets delen?

  “Ik ben zelf erg fan van leerwerktrajecten. Sociaal ondernemers die jongeren weer op de goede weg helpen, vaak buiten de schoolbanken om. Die dragen ook bij aan de economie. Aan dat soort initiatieven geven wij ruim baan.

  Maar het recht op ontmoetingsplaatsen springt er voor mij uit. Dat staat nu in ons verkiezingsprogramma en hier ben ik er erg enthousiast voor.  Bijvoorbeeld in de Schilderswijk was ik in gesprek met typisch Haagse ouderen. Die willen lopen naar het winkelcentrum, ze zijn te trots om de taxi of bus te nemen. Maar er zijn geen bankjes om onderweg uit te rusten. Precies daar gaat het over. Plekken in de wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in buurthuis, park, op een bankje of in de bibliotheek. Daar is nu geen wettelijke verankering voor, wat eigenlijk vreemd is. Ik ben blij en trots dat die in ons verkiezingsprogramma staat. Om iedereen een plek te geven tussen woning en winkelcentrum. Ontmoeting is belangrijk en heel gezond voor een mens. Ontmoeting gebeurt te weinig, als je daar ruimte voor creëert in de inrichting van je wijk, dan ontstaat het vanzelf.”

   

  Is er ook iets waar de Rijksoverheid juist mee moet stoppen?

  “Dat heeft voor mij te maken met de regierol die je als rijksoverheid zou moeten hebben. Ik ben niet perse voorstander van een grote overheid. We moeten voorkomen dat regie pakken overnemen wordt. Regie nemen is sturen, vaak impliciet. Je moet mensen in positie brengen om dat zelf te kunnen. Je moet niet gaan bepalen voor anderen omdat je denkt of aanneemt dat mensen dat zelf niet kunnen of niet bij machte zijn om dat te doen. Weet wanneer je moet stoppen, ook als overheid.”

   

  Het Grote Buurten en Wijken Debat

  Op 6 maart gaat Anil Kumar online in debat met 6 andere kandidaat-Kamerleden. Wil je daar ook bij zijn en meedoen? Meld je hieronder aan:

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >