Verkiezingen ’21: dit zijn de voorstellen voor de buurt van kandidaat-Kamerleden

 • Hoe denken politici over de positie van actieve bewoners, hun rechten en hun wijken? Om daar achter te komen ben je welkom bij het online verkiezingsdebat debat op zaterdag 6 maart. In de aanloop naar dit Grote Wijken en Buurten debat, spreken we al met de kandidaat-Kamerleden, die in gesprekken met LSA hun visie op buurten en wijken delen. Welke voorstellen doen zij?

  Kom (online) naar Het Grote Buurten en Wijken Debat, komende zaterdag 6 maart.
  Meld je aan om er bij te zijn & stuur vooraf je eigen vragen voor Kamerleden in.

  Kijk live mee via YouTube naar het Het Grote Buurten en Wijken Debat:

  Foto door GroenLinks

  “Trek geld uit voor ontmoetingsplekken”

  “We zijn bereid om veel geld uit te trekken voor ontmoetingsplekken in de wijk,” zegt Paul Smeulders, die op de kandidatenlijst van GroenLinks staat. “Dat betekent ook dat gemeente voldoende financiering moeten hebben, want je ziet dat veel gemeentes krap bij kas zitten. Ik ben zelf ook vier jaar wethouder geweest, dus ik weet hoe dat gaat. Op een aantal dingen kun je als gemeente niet bezuinigen en dan kom je toch op een gegeven moment uit bij buurthuizen, waar je wel op kunt bezuinigen. Terwijl die juist zo belangrijk zijn voor wijken, bijvoorbeeld voor de sociale samenhang. Als Rijksoverheid kun je wel degelijk zorgen dat er genoeg budget is voor deze initiatieven en dat ze in ieder geval niet hoeven te sluiten.”

  > Lees het hele gesprek met Paul Smeulders, kandidaat-Kamerlid voor GroenLinks

   

  Foto door SP

  “Begin bij bewoners”

  “Belangrijk startpunt is dat het bij bewoners zelf begint,” vindt Bert Peterse, die kandidaat-Kamerlid is namens de SP. “Elke wijk is verschillend, de ene wijk heeft veel meer mogelijkheden en sociaal kapitaal. Bijvoorbeeld doordat mensen een bepaalde opleiding of positie in de maatschappij hebben die mensen in andere wijken niet hebben. Dat moet je erkennen en dus ook tot de conclusie komen dat er per wijk een andere ondersteuningsbehoefte is. Daar moet je je inzet op aanpassen.”

  > Lees het hele gesprek met Bert Peterse, kandidaat-Kamerlid voor SP.

   

  “Ontzorgloket voor collectieven”

  Mirthe Biemans, kandidaat-Kamerlid voor de PvdA: ““Ik zie het overal; een echt fijne buurt maken bewoner samen. Zoals ook in ons verkiezingsplan te lezen is, wil de PvdA daarom dat bewoners rechten krijgen om maatschappelijke plekken in de buurt over te nemen. Er zijn fysieke ruimtes in de wijk met veel maatschappelijke waarde die bewoners samen kunnen invullen. Daarnaast willen wij ook een ontzorgloket voor collectieven die bijvoorbeeld zelf aan de slag willen met verduurzaming in de buurt. Een dienst waar iedereen aanspraak op kan maken zodat we het makkelijker maken om je als lokaal initiatief te organiseren, financiering te regelen of met andere vragen aan te kunnen kloppen.”

  > Lees het hele gesprek met Mirthe Biemans, kandidaat-Kamerlid voor PvdA.

   

  “Investeer met aandacht, tijd en toewijding”

  “Het Kabinet Rutte 3 heeft best een aantal stappen gezet voor kwetsbare wijken,” zegt Jeroen van Wijngaarden, die kandidaat-Kamerlid is voor VVD. “Bijvoorbeeld een Volkshuisvestingsfonds van €450 miljoen om leefbaarheidsproblemen aan te pakken. Ik zie vanuit mijn eigen ervaring als inwoner van Amsterdam ook dat het echt helpt als er wordt geïnvesteerd met aandacht, tijd en toewijding. En soms ook met geld. Dat zorgt ervoor dat wijken die op het randje balanceren van probleemwijk toch weer een stuk leefbaarder worden.”

  > Lees het hele gesprek met Jeroen van Wijngaarden, kandidaat-Kamerlid voor VVD.

   

  “Overheden moeten transparanter zijn”

  Kandidaat-Kamerlid Wieke Paulusma (D66): “Ik vind dat we als overheden, ook als gemeente, transparanter moeten zijn. Dan kan je beter samenwerken en kunnen bewoners ook echt van betekenis zijn. Dat hebben we in Groningen ook gedaan met de Omgekeerde Right to Challenge, een initiatief van mijn kant. Tegelijkertijd zien we ook dat er in bestaande regelgeving ruimte zit, maar dat die niet benut wordt, ook vanwege onbekendheid. We moeten als overheden blijven delen waar de ruimte zit en daarmee experimenteren.”

  > Lees het hele gesprek met Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid voor D66.

   

   

  “100 miljoen voor initiatieven uit de samenleving”

  Kandidaat-Kamerlid Anil Kumar (ChristenUnie):”100 miljoen euro voor initiatieven uit de samenleving om te zorgen dat zij hun particuliere initiatieven ook kunnen uitvoeren. Of het nou gaat om mantelzorg, buurthuizen of jongerenprojecten. We zitten in een fase dat we als overheid het vertrouwen zijn kwijtgeraakt. Het beeld van een beschermende overheid hebben we totaal vernacheld. Daarom moeten we investeren in vertrouwen. Ook het vertrouwen in inwoners en hun initiatieven is totaal verdwenen. Een fonds voor de samenleving is zeker ook een geste om vertrouwen te geven.”

  > Lees het hele gesprek met Anil Kumar, kandidaat-Kamerlid voor de ChristenUnie.

   

  “We moeten investeren in bestaanszekerheid, gemeenschapszin en zingeving”
  Kandidaat-Kamerlid René Peters (CDA): “We moeten meer doen in wijken waar wonen en zorgproblemen samenvallen. In wijken waar de problemen het grootst zijn, moeten we meer investeren. En dan het liefst van onderop, waarbij het gaat om bestaanszekerheid, gemeenschapszin en zingeving.”

  > Lees het hele gesprek met René Peters, kandidaat-Kamerlid voor het CDA.

   

   

  Het Grote Buurten en Wijken Debat

  Zeven kandidaat-Kamerleden doen op zaterdag 6 maart mee met Het Grote Buuurten en Wijken Debat. Daar kun je bij zijn door je hieronder aan te melden. In dat formulier kun je ook vragen stellen voor Kamerleden.

 • Meer van onze leden

  Stichting Doarpswurk

  Stichting Doarpswurk

  Doarpswurk is DE autoriteit en DE expert op het gebied van het ondersteunen van ...

  Lees meer >
  Fonds Wassenaar

  Fonds Wassenaar

  Fonds Wassenaar is een onafhankelijk, lokaal fonds van en voor Wassenaarders met als doelstelling de sociale cohesie ...

  Lees meer >
  Huiskamer van Wezep

  Huiskamer van Wezep

  De Huiskamer is een inloophuis. Opgericht door de burger voor de burger. Er ...

  Lees meer >