Veiligheid in de buurt: hoe staat het ermee?

 • Veiligheid in de buurt is een gedeelde verantwoordelijkheid, een goede samenwerking ligt dus voor de hand. Het komt echter te vaak voor dat enthousiast opgestarte samenwerkingsprojecten na verloop van tijd eindigen in frustraties, betoogt Benadette Schomaker van CiviX. Zij schreef een gastblog.

  Foto: Ritzo te Cate via Flickr

  Vorige week waren wij aan de beurt om onze zoon van twaalf en zijn voetbalvriendjes naar een voetbalwedstrijd in de buurt te rijden. Na afloop vertelde mijn man dat de jongens achterin de auto met elkaar gesproken hadden over het dealen van drugs. Ze wisten elkaar precies te vertellen wie waar handelde. Wat mijn man het meest had gechoqueerd was de vanzelfsprekendheid waarmee de kinderen drugs in de buurt bespraken. Kennelijk werd er thuis heel normaal gedaan over het dealen van drugs. We wonen in een klein dorp in het midden van Nederland, in het groen tussen de boerderijen. Niet direct een plek waar men dit soort zaken zou verwachten. Maar de werkelijkheid leert dat het overal speelt.

  Streng aanpakken

  Begin juni dit jaar publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een onderzoek waaruit blijkt dat we ons in onze buurt vooral ergeren aan te hard rijden, hondenpoep, parkeerproblemen en rommel op straat. En ook dat problemen als wietteelt, overlastgevende buurtbewoners en geweld het woonplezier flink kunnen vergallen. Buurtbewoners willen graag dat overtreders streng worden aangepakt en voor de oplossing wijzen ze vaak naar de politie of naar de bijzonder opsporingsambtenaar (BOA) in de wijk. Zij moeten ervoor zorgen dat het probleem verdwijnt. Maar door bezuinigingen is de wijkagent steeds minder vaak in de wijk te vinden en de BOA is met handen en voeten gebonden aan regels en afspraken.

  Door bezuinigingen is de wijkagent minder vaak in de wijk en de BOA is met handen en voeten gebonden aan regels

  Veiligheid in de buurt is niet de verantwoordelijkheid van de politie of van de BOA alleen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, de politie en van buurtbewoners. En eventueel anderen zoals de woningcorporatie. Maar in de praktijk blijkt dat de samenwerking vaak te wensen over laat. Het komt nog te vaak voor dat enthousiast opgestarte samenwerkingsprojecten na verloop van tijd eindigen in frustraties bij zowel professionals als bij buurtbewoners. Want professionals vinden het vaak moeilijk om de veiligheidstouwtjes uit handen te geven.

  Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid

  Eigenlijk zouden professionals en bewoners zich bij iedere kwestie samen de vraag moeten stellen: is dit iets dat alleen de politie kan oplossen, is dit iets dat bewoners zelf ook kunnen doen of moeten we dit samen oppakken? Sommige zaken zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van gemeente en politie, zoals het sluiten van een drugspand of het schrijven van een procesverbaal. Maar andere zaken kunnen bewoners ook prima met elkaar oplossen. En dat kan op allerlei manieren. Een van de meest voorkomende manieren op dit moment is het opstarten van een buurt whatsapp groep waarin bewoners elkaar informeren over verdachte situaties in de buurt. En in sommige buurten loopt een buurtpreventieteam of een team van buurtvaders regelmatig een rondje.

  Uit onderzoek blijkt dat mensen het prettigst wonen in een buurt waarin ze elkaar (van gezicht) kennen en elkaar in het voorbijgaan groeten. Ongeacht leeftijd of achtergrond. Waar op elkaars kinderen wordt gelet en mensen elkaar op een goede manier durven aan te spreken op ongewenst gedrag. Waar we met elkaar op een constructieve manier problemen in de buurt kunnen en willen bespreken zodat we samen naar oplossingen kunnen zoeken. Helaas is dat niet altijd vanzelfsprekend. Het is soms zelfs best eng om elkaar op gedrag aan te spreken. Het is vaak makkelijker om de politie te bellen of om de gemeente aan te spreken. Maar veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. 


  Oproep: Veiligheid in jouw wijk

  De komende maanden gaan LSA en CiviX graag met je in overleg over veiligheid in de wijk. We willen leren van jullie ervaringen en helpen je zo nodig ook verder om jullie wijk (nog) veiliger, schoner en leefbaarder te maken.

  Wat hebben bewoners nodig van de gemeente en de politie om het schoon, heel en veilig te maken of te houden in de wijk? Wat gaat er al goed en wat kan er beter? We horen graag van je waar je tegenaan loopt en waar je hulp bij zou kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld als het gaat om samenwerking met de gemeente of de politie.

  Neem contact op met LSA of met Bernadette Schomaker van CiviX voor meer informatie (bernadette.schomaker@civix.xyz ; 06-16456255)

 • Meer van onze leden

  Hart voor de K-buurt

  Hart voor de K-buurt

  In Amsterdam Zuidoost Samen is een brede coalitie van Amsterdammers uit de K-buurt (metrostation Kraaiennest) ...

  Lees meer >
  Stichting De Meevaart

  Stichting De Meevaart

  In De Meevaart staan meedoen, elkaar ontmoeten, leren, jezelf verder ontwikkelen en het in de praktijk brengen van ...

  Lees meer >
  MidWest

  MidWest

  Coop MidWest is een verzamelplek in de Amsterdamse Baarsjes. Bottum-up bedacht, uitgewerkt en tot stand gekomen door ...

  Lees meer >