Veel aandacht voor landelijk congres ‘Vooruit met de wijk’

 • Het is tijd om de aanpak van kwetsbare wijken hoog op de politieke agenda te krijgen! En om in samenwerking de complexe vraagstukken in de wijken aan te pakken. LSA doet dat onder meer door een landelijk congres te organiseren samen met Platform 31, de gemeente Groningen en stedennetwerk G40 op 11 oktober. Het belangrijke onderwerp Wijkvernieuwing nieuwe stijl, blijkt in het hele land te leven. De bijeenkomst zit nu, weken van te voren, al vol.

  Er is duidelijk hernieuwde aandacht voor wijken. Door vraagstukken als de energietransitie, woningbouw- en verstedelijking en transformaties in het sociaal domein zijn er veel partijen geïnteresseerd in de wijken, zeker ook in de kwetsbare wijken.

  Complexe vraagstukken als deze vragen een aanpak waar meerdere partijen tegelijk aan werken en bewoners moeten daar vanzelfsprekend een belangrijke partner in zijn. Of we het nu hebben over de energietransitie, herstructurering van oude wijken, gebiedsplanning  of de tweedeling in de samenleving: actieve bewoners moeten zeggenschap en mogelijkheden krijgen in zowel het bedenken als het uitvoeren van de verschillende aanpakken.

  Samen naar wijkvernieuwing nieuwe stijl

  Op het congres ‘Vooruit met de wijk’ komen partijen in de wijk samen om invulling te geven aan wijkvernieuwing nieuwe stijl. Sprekers (zoals Paul Schnabel, Universiteit Utrecht en voormalig directeur Sociaal Cultureel Planbureau), excursies (onder meer naar de Indische buurt en De Hoogte waar bewoners zelf wijkvernieuwing en zorg organiseren), workshops (waaronder Community building en Succesfactoren van leefbare wijken) en een actuele talkshow (met onder meer Felix Rotterberg en Harrie Bosch voorzitter van het LSA) zullen inspireren om tot succesvolle wijkvernieuwing te komen: samen.
  De 250 aanwezigen zijn allen op een of andere manier betrokken bij de wijkaanpak. We zijn er met beleidsmakers, bestuurders en raadsleden, vertegenwoordigers van woningcorporaties, bewonersorganisaties en bottom-up initiatieven, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, politie en justitie, ontwikkelaars en bouwers, financiers, adviesbureaus en kennisorganisaties.

  Tij keren

  Vanuit het Rijk is er sinds 2012 geen geld voor de wijkaanpak. Het wordt gezien als een taak van gemeenten, maar gemeenten hebben het veelal zwaar door een toegenomen hoeveelheid taken en een krappe begroting. Tel daar de verhuurdersheffing bij op waardoor corporaties ook niet in wijken investeren en het is niet vreemd dat de leefbaarheid in veel aandachtswijken er slechter aan toe is dan in 2012 (zie onderzoek van Platform31 Kwetsbare wijken in beeld).

  Het is tijd om het tij te keren. We hebben de aandacht, nu moet er samenhang komen in alle inzet die er gepleegd gaat worden in de wijken. En natuurlijk moet er een aanpak komen Met en Van bewoners en niet alleen Voor en Over bewoners.

  Het programma van het congres is bekend.

  Het maximaal aantal deelnemers is bereikt, wel kun je je nog inschrijven voor een plek op de wachtlijst.

 • Meer van onze leden

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos heeft een generatiehuis opgericht in het voormalige schoolgebouw van het ...

  Lees meer >
  Hart voor de K-buurt

  Hart voor de K-buurt

  In Amsterdam Zuidoost Samen is een brede coalitie van Amsterdammers uit de K-buurt (metrostation Kraaiennest) ...

  Lees meer >
  Stichting De Meevaart

  Stichting De Meevaart

  In De Meevaart staan meedoen, elkaar ontmoeten, leren, jezelf verder ontwikkelen en het in de praktijk brengen van ...

  Lees meer >