Van der Laan: Bewoners krijgen grotere rol tijdens wijkbezoeken

 • Bewoners mogen deelnemen aan het bestuurlijke overleg tijdens wijkbezoeken. En er zullen niet meer twee wijken tijdens één wijkbezoek worden bezocht. Dit zegde minister Van der Laan toe tijdens een overleg met het LSA.

  Bestuurlijk overleg

  Tijdens het overleg tussen de minister en het LSA-bewonersplatform op 26 januari maakten bewoners duidelijk dat zij vinden dat er tijdens een wijkbezoek voor hen vaak te kort tijd is om met de minister te spreken.

  Ook bleek het voor bewoners lang niet altijd duidelijk of en met wie er wordt gesproken over de voortgang van de zogeheten charters. Datgene wat goed gaat wordt breed uitgemeten, maar wie controleert op die gebieden waar het niet goed gaat?

  Charters zijn overeenkomsten tussen rijk en gemeente over de gezamenlijke ambities. Hierin staat onder meer wat de inzet van zowel het rijk als de gemeente is om die ambities te realiseren, met duidelijke en meetbare afspraken. Volgens bewoners ligt de realisatie van sommige van deze doelen niet op schema.

  De minister heeft toegezegd dat bewoners voortaan aanwezig mogen zijn tijdens het bestuurlijke overleg, het overleg tussen hem, gemeente en woningcorporaties, dat doorgaans vooraf gaat aan een wijkbezoek. Tijdens deze overleggen wordt volgens de minister uitvoerig over de charters gesproken, ook over de voortgang van de te realiseren ambities. Hierdoor zullen bewoners beter op de hoogte zijn van de voortgang van de wijkaanpak.

  Eén wijk per keer

  In steden waar meerdere van de 40 krachtwijken liggen wordt er soms door de minister voor gekozen om twee wijken tegelijk te bezoeken. Bewoners gaven aan dat dit niet wenselijk is, omdat er dan te kort tijd is om over de problemen en de successen van de verschillende wijken te praten. De minister erkende dat en zegde toe dat hij voortaan één wijk per wijkbezoek zal bezoeken.

 • Meer van onze leden

  Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

  Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

  "Wij komen op voor het algemeen belang van hen die wonen en werken in Badhoevedorp. In het bijzonder de ...

  Lees meer >
  Stichting de Buren van Oost

  Stichting de Buren van Oost

  "De Buren van Oost geeft de mensen een stem in de wijk." Vanuit de wijk is de Stichting de ...

  Lees meer >
  Stichting M.E.E.R.Groen

  Stichting M.E.E.R.Groen

  Stichting MEERGroen staat voor het omgaan met onze leefomgeving op een manier, waarbij niet kosten en rendement ...

  Lees meer >