Van der Laan: Bewoners krijgen grotere rol tijdens wijkbezoeken

 • Bewoners mogen deelnemen aan het bestuurlijke overleg tijdens wijkbezoeken. En er zullen niet meer twee wijken tijdens één wijkbezoek worden bezocht. Dit zegde minister Van der Laan toe tijdens een overleg met het LSA.

  Bestuurlijk overleg

  Tijdens het overleg tussen de minister en het LSA-bewonersplatform op 26 januari maakten bewoners duidelijk dat zij vinden dat er tijdens een wijkbezoek voor hen vaak te kort tijd is om met de minister te spreken.

  Ook bleek het voor bewoners lang niet altijd duidelijk of en met wie er wordt gesproken over de voortgang van de zogeheten charters. Datgene wat goed gaat wordt breed uitgemeten, maar wie controleert op die gebieden waar het niet goed gaat?

  Charters zijn overeenkomsten tussen rijk en gemeente over de gezamenlijke ambities. Hierin staat onder meer wat de inzet van zowel het rijk als de gemeente is om die ambities te realiseren, met duidelijke en meetbare afspraken. Volgens bewoners ligt de realisatie van sommige van deze doelen niet op schema.

  De minister heeft toegezegd dat bewoners voortaan aanwezig mogen zijn tijdens het bestuurlijke overleg, het overleg tussen hem, gemeente en woningcorporaties, dat doorgaans vooraf gaat aan een wijkbezoek. Tijdens deze overleggen wordt volgens de minister uitvoerig over de charters gesproken, ook over de voortgang van de te realiseren ambities. Hierdoor zullen bewoners beter op de hoogte zijn van de voortgang van de wijkaanpak.

  Eén wijk per keer

  In steden waar meerdere van de 40 krachtwijken liggen wordt er soms door de minister voor gekozen om twee wijken tegelijk te bezoeken. Bewoners gaven aan dat dit niet wenselijk is, omdat er dan te kort tijd is om over de problemen en de successen van de verschillende wijken te praten. De minister erkende dat en zegde toe dat hij voortaan één wijk per wijkbezoek zal bezoeken.

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >