Profiel voorzitter

 • LSA zoekt nieuwsgierige en daadkrachtige bestuurders die zelf ervaring hebben als actieve bewoner. We zoeken mensen die niet bang zijn voor vernieuwing en tegelijk in staat zijn de binding met het verleden van het LSA aan te gaan/te behouden. Mensen dus die in staat zijn met een goed gevoel voor tempo, in relatie met de leden, besluiten te nemen en verandering kunnen borgen. Mensen die een brug kunnen slaan tussen de dagelijkse praktijk in de wijken en politieke en bestuurlijke processen zowel op gemeentelijk als landelijk niveau.

  We zoeken naast gewone bestuursleden ook mensen die een functie (voorzitter, secretaris, penningmeester) binnen het bestuur willen vervullen en daarmee het Dagelijks Bestuur vormen.

  De voorzitter van het bestuur voldoet aan de volgende profielkenmerken:

  • Ziet het als een leuke uitdaging om bestuurlijk leiding te geven aan de ambities van LSA en de verdere ontwikkeling van de vereniging en de werkorganisatie.
  • Beschikt over een relevant netwerk en is bereid om dat te benutten in het belang van LSA.
  • Is gesprekspartner voor Minister en Kamerleden en andere landelijke stakeholders.
  • Is in staat om samen met de leiding van de werkorganisatie nieuwe fondsen te werven en nieuwe opdrachten te acquireren.
  • Weet de cultuur van de vereniging LSA (de ‘grassroot organisaties’) te waarderen en tegelijk professioneel te besturen.
  • Heeft ervaring in bestuur of toezicht met het invullen van de werkgeversfunctie.
  • Is in staat de leden van het bestuur als team te laten functioneren, kan waar nodig coachen of leden aanspreken.