Profiel secretaris

 • LSA zoekt nieuwsgierige en daadkrachtige bestuurders die zelf ervaring hebben als actieve bewoner. We zoeken mensen die niet bang zijn voor vernieuwing en tegelijk in staat zijn de binding met het verleden van het LSA aan te gaan/te behouden. Mensen dus die in staat zijn met een goed gevoel voor tempo, in relatie met de leden, besluiten te nemen en verandering kunnen borgen. Mensen die een brug kunnen slaan tussen de dagelijkse praktijk in de wijken en politieke en bestuurlijke processen zowel op gemeentelijk als landelijk niveau.

  We zoeken naast gewone bestuursleden ook mensen die een functie (voorzitter, secretaris, penningmeester) binnen het bestuur willen vervullen en daarmee het Dagelijks Bestuur vormen.

  De secretaris van het bestuur voldoet aan de volgende profielkenmerken:

  • Vervult met ondersteuning van de werkorganisatie alle reguliere taken van een secretaris, notuleren en dergelijke wordt gedaan door leden van de werkorganisatie.
  • Ziet het als een leuke uitdaging om bestuurlijk mede leiding te geven aan de ambities van LSA en de verdere ontwikkeling van de vereniging en de werkorganisatie.
  • Is in staat om samen met de leiding van de werkorganisatie nieuw beleid te ontwikkelen en beschrijven.
  • Kan met de werkorganisatie meedenken over communicatiebeleid.