UPDATE: Fatima Aan Zet zet eerste stappen

 • UPDATE: Fatima Aan Zet is druk bezig stappen te zetten naar een duurzaam bestaan. De pionier staat voor een reeks uitdagingen, geschetst in een recent gesprek tussen de initiatiefnemers en procesbegeleider.

  Waar initiatiefnemer Hans Marechal in maart aangaf dat er echt een coördinator nodig is om het wijkcentrum in Weert van de grond te krijgen, ligt er nu een subsidieaanvraag bij Stichting Doen: 100.000 euro voor 2,5 jaar. “Hiermee proberen we een betaalde coördinatie te krijgen en voortgang bij onze activiteiten”, licht Marechal toe. Doen is enthousiast over het project, zo bleek uit een recentelijk bezoek aan de buurtkamer. Ook gaat Fatima Aan Zet, op basis van advies uit onderstaand gesprek, in zee met een communicatieprofessional. Om straks een duidelijke boodschap uit te kunnen dragen: dít is Fatima Aan Zet.

  Dat moet ook wel, want “er gebeurt van alles op Fatima”, aldus Marechal. Er zijn plannen voor een Fatimapark, waarbij buurtbewoners, Fatimahuis, gemeente, school en wijkraad samen werken aan een nieuw ontwerp van het park in Fatima. Er is een wijkzuster die haar werkzaamheden gericht op het halen van mensen uit hun sociaal isolement gaat koppelen aan buurthuisactiviteiten. En er is de bereidheid van het college van B en W om een intentieovereenkomst mede te ondertekenen met Fatima Aan Zet, het bestuur van het buurthuis om de hoek, de Turkse moskee en het Fatimahuis, om binnen zes maanden tot een voorstel tot verwerving te komen. Grote plannen dus voor Fatima Aan Zet, waarmee het een centrale rol in de buurt wil gaan spelen. Om onenigheid met andere organisaties in de buurt te voorkomen, vond er daarom ook afstemmingsoverleg plaats tussen alle partijen in Fatima die activiteiten aanbieden; met succes.

  Ook haalde Fatima Aan Zet onlangs het nieuws. Het Limburgs Dagblad noemde het wijkcentrum een ‘broed- en broeiplaats’ en interviewde Marechal over de activiteiten die hij en zijn medebewoners organiseren. Lees hier het volledige artikel.

  Originele bericht: Beheer je buurthuis heeft er een pionier bij: Fatima Aan Zet uit het Limburgse Weert. Dat betekent dat het wijkcentrum ondersteuning krijgt op weg naar een zelfstandig bestaan en het realiseren van zijn doelen. We schuiven aan bij een gesprek tussen pionier en procesbegeleider.

  “Ik ben niet te koop”, zegt Hans Marechal. De initiatiefnemer van Fatima Aan Zet heeft grote plannen in zijn wijk. Hij heeft een buurtkamer opgezet in Weert. Via die buurtkamer als ontmoetingsplek, via activiteiten en via kleinschalige zorg moet Fatima Aan Zet zo bijdragen aan het Wmo-ideaal waarbij ouderen langer thuis kunnen wonen. En Fatima wordt gestaag ouder: nu bestaat de wijk voor veertig procent uit ouderen, straks is dat zestig procent. Zorg voor hen wordt nu gedragen door ‘eilandjes’, door onzichtbare informele inzet. Fatima Aan Zet wil de overkoepelende organisatie worden die die kracht samenbrengt. Maar om dat ambitieuze idee te realiseren zijn mensen nodig. Vrijwilligers, maar ook betaalde mensen. Marechal zelf gaat het niet doen.

  Utopie

  Behalve initiatiefnemer is Marechal ondersteuner en ‘vliegende keep’, zoals hij het zelf noemt. Hij initieert, enthousiasmeert en voert ook uit tot op zekere hoogte. Maar wil Fatima Aan Zet van de grond komen, stappen zetten en uitgroeien tot een duurzame organisatie, dan is er inzet vanuit de wijk nodig. Die is er momenteel nog te weinig. “Er moeten kernfiguren in de wijk zijn die hun schouders eronder willen zetten, die weten waar ze mee bezig zijn”, vindt Marechal. Behalve een drie man sterke wijkraad blijven die kernfiguren nu nog weg.

  De wijk Fatima veroudert
  De wijk Fatima veroudert

  Dus is het zaak om een kader in de wijk te vinden, realiseert Fatima Aan Zet zich. Momenteel runt het een huiskamer voor de wijk. De wijk weet de weg naar die ontmoetingsplek al te vinden. Er worden activiteiten georganiseerd op basis van behoeftes uit de omgeving. Kortom, het loopt al redelijk. Maar de geringe vrijwillige inzet is een risico, en zonder enige borging van het initiatief zijn verdere stappen voor Fatima Aan Zet een utopie.

  “Het moet leuk zijn”

  Marechal denkt daarom aan een coördinator, een professionele kracht om de continuïteit van Fatima Aan Zet te borgen. Buurtbewoners die op dit moment interesse tonen in vrijwilligerswerk voor de buurtkamer haken af wanneer zij direct te veel verantwoordelijkheden op hun bord krijgen. “Het moet leuk zijn”, merkt Marechal op. Een coördinator die er dagelijks is moet zorgen voor structuur, zodat vrijwilligers hun taken in hapklare brokken krijgen – en dat hun werk inderdaad vooral leuk wordt.

  Eerst zien, dan geloven

  Pas met een draaiende buurtkamer kun je werk maken van je andere ambities, zegt Mariëlle de Groot. De Groot is een van de twee experts van Stock5 en heeft de afgelopen weken samen met Fatima Aan Zet gewerkt aan een rapportage en plan van aanpak voor de pionier. Ze ziet hoe Marechal en zijn medebewoners veel willen, misschien wel te veel op dit moment. Een nieuw buurthuis in een nabij klooster via een samenwerking met vier andere partijen in de wijk, overkoepelende zorg voor buurtbewoners, een coöperatieve vorm waarin mensen zonder baan aan de slag kunnen… “Ga ik te ver?”,  vraagt Marechal zich hardop af.

  “Een nieuw buurthuis is voor de lange termijn; de huiskamer is korte termijn”, antwoordt De Groot. “Die huiskamer is je middel om te laten zien aan de buurt wat er al gebeurt. Het toont urgentie.” De samenkomstplek is de kapstok. Laat Fatima Aan Zet die kapstok – een concept dat de wereld van Weert verbindt – dan willen bewoners aanhaken en volgt het kader waar Fatima Aan Zet naar hunkert vanzelf. De Groot: “Zo lang mensen niet weten wat Fatima Aan Zet is, denken ze: leuk, maar eerst zien, dan geloven.”

  11698646_873372716070886_5903430962490650205_n

  Juist door de verzameling aan ambities hebben mensen moeite om een beeld te vormen bij Fatima Aan Zet. Is het een nieuw buurthuis? Een zorgorganisatie? Is het een locatie of een organisatie? De ambities liggen een duidelijke boodschap in de weg, terwijl die juist nodig is om mensen aan boord te krijgen, een stevig fundament te bouwen en vervolgens die ambities te realiseren. Er wordt geopperd een communicatiedeskundige in te schakelen. Zodat wijk Fatima straks weet: dit is waar Fatima Aan Zet voor staat.

  Domino

  Om de plannen van Fatima Aan Zet te realiseren is geld nodig. Marechal en co vallen nu echter in het zwarte gat van beginnende initiatieven die pilotbudget krijgen maar daarna geen kans maken op subsidie, door het ontbreken van een bedrijfsplan. Volgens expert De Groot is zo’n bedrijfsplan essentieel: “Daarin beschrijf je de markt: hoe groot is het volume? Hoe zit het met de andere partijen?” Het kost tijd, energie en geld om een ondernemingsplan te maken, maar het plan is nodig wil je als initiatief serieus genomen worden door geldschieters.

  “Wat gebeurt er als ik stop?”

  Maar dat plan is pas aan de orde wanneer de wijk de weg heeft gevonden naar de buurtkamer. En de buurtkamer kan pas draaien wanneer er vrijwilligers zijn. En vrijwilligers worden pas enthousiast wanneer een coördinator de lastige taken op zich neemt. En voor een coördinator is geld nodig. Zo’n zestigduizend euro op fulltime-basis. De uitdagingen zijn als dominostenen die Fatima Aan Zet nog op de juiste volgorde moet krijgen voordat de eerste een zetje mag krijgen.

  De huiskamer van Fatima
  De huiskamer van Fatima

  Na het gesprek van vandaag zijn pionier en procesbegeleider het eens over die volgorde. Fatima Aan Zet gaat op zoek naar geldschieters voor een coördinator en zoekt een communicatiedeskundige die het kan betalen uit een expertisebudget dat project Beheer je buurthuis aan alle pioniers beschikbaar kan stellen, dankzij steun van het Oranje Fonds en VSBfonds. Een heldere boodschap wordt het resultaat. Met die heldere boodschap en een goed draaiende huiskamer, is het tijd voor een ondernemingsplan. Met dat ondernemingsplan kunnen nieuwe geldschieters gevonden worden en de ambitieuze ambities gerealiseerd.

  “Wat gebeurt er als ik stop?”, vraagt Marechal. Het antwoord is een les die we vaker horen: er zijn twee soorten vrijwilligers/bestuurders: pioniers en beheerders. Marechal valt in de eerste categorie. Die categorie is niet eeuwig nodig; op een gegeven moment draait Fatima Aan Zet. Het enige wat Marechal moet doen is niet te vroeg stoppen. Er is nog genoeg werk aan de winkel.

  Lees ook:

  Beheer je buurthuis presenteert nieuwe pionier Fatima Aan Zet: “We willen gewoon beginnen”

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >