Tweede Kamer wil Right to challenge wettelijk verankeren

 • Mogelijkheden Right to Challenge in Wlz

  Kamerlid Slootweg (CDA) stelde voor om te onderzoeken of het Right to Challenge ook in de Wet langdurige zorg (Wlz) kan worden opgenomen. Hij wil daarmee bereiken dat mensen lokaal zelf zorg op maat kunnen organiseren. Minister Hugo de Jonge (VWS) bleek daar wat huiverig voor, omdat de Wlz zwaardere eisen aan de kwaliteit van de zorg verbindt en de inspectie daar toezicht op moet houden. Toch wil de minister de mogelijkheden onderzoeken, de motie die Slootweg op dit punt indiende, liet de minister ‘aan het oordeel van de Kamer’.

  ‘Veranker Right to Challenge’

  Minister Kajsa Ollongren (BZK) kreeg van de woordvoerders van GroenLinks (Özütok), ChristenUnie (Van der Graaf) en CDA (Van der Molen) het verzoek om het uitdaagrecht wettelijk te verankeren om burgers meer rechtszekerheid te geven. Ook zou een landelijke regeling bijdragen aan meer bekendheid. De Kamer had al op 21 september via een motie van de fractievoorzitter van de ChristenUnie (Segers) aangedrongen op een uitwerking van een ‘regeling’ om het Right to Challenge te bevorderen.

  Modelverordening

  Minister Ollongren liet in het debat weten het meest te voelen voor een vorm die gemeenten vrijlaat om Right to Challenge op hun eigen lokale leest te schoeien. Wetgeving heeft volgens haar een risico van uniformering. De minister zei meer te voelen voor een modelverordening, op te stellen in samenspraak met de VNG. Zo blijft de uitwerking naar haar mening dichter bij de gemeente. Geen van de Kamerleden diende op dit punt een motie in.

  Bron: www.vng.nl

 • Meer van onze leden

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos heeft een generatiehuis opgericht in het voormalige schoolgebouw van het ...

  Lees meer >
  MidWest

  MidWest

  Coop MidWest is een verzamelplek in de Amsterdamse Baarsjes. Bottum-up bedacht, uitgewerkt en tot stand gekomen door ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Heechterp-Schieringen

  BewonersBedrijf Heechterp-Schieringen

  In Leeuwarden ligt het eerste BewonersBedrijf van Nederland: BewonersBedrijf Heechterp Schieringen. Op 30 november ...

  Lees meer >