Buurtrechten aangenomen in Tilburg

 • In de gemeente Tilburg zijn de buurtrechten verankerd. Het CDA schreef een initiatiefvoorstel: ‘right to challenge’ 2.0. Dat is unaniem aangenomen.

  In het initiatiefvoorstel staat  dat ‘de kracht van een gemeente niet in het stadhuis maar in de gemeente zelf zit, namelijk in datgene wat inwoners met elkaar tot stand kunnen brengen. Ze willen de kracht en mogelijkheden van wijk- en dorpsraden, verenigingen of vrijwilligersorganisaties versterken door ‘een Tilburgse variant van de ‘Localism Act’ in te voeren.

  Het LSA juicht dit toe. Wij pleiten sinds 2012 voor buurtrechten voor bewoners en houden de ontwikkelingen op het gebied van deze rechten bij in ons dossier.

  In Engeland is sinds 2012 de zogeheten ‘Localism Act’ van kracht, waarin buurtrechten (in het Engels ‘community rights’) als het ‘Right to Challenge’ (het recht om uit te dagen), het ‘Right to Bid’ (het recht om te bieden) en het ‘Right to Build’ (het recht om te bouwen) zijn opgenomen. Deze drie rechten wil de gemeente Tilburg nu ook invoeren om zo ‘ruim baan te geven aan de deskundigheid, het enthousiasme en de creativiteit van de inwoners van Tilburg’.

  Besloten is om:

  1. Het college de opdracht te geven om gefaseerd onderzoek te doen naar een Tilburgse variant van de Engelse Localism Act.
  2. In dit onderzoek centraal te stellen hoe buurtrechten als het ‘Right to Challenge’, het ´Right to Bid´ en het ´Right to Build´ in Tilburg kunnen worden vormgegeven, en hierbij de bestaande procedures en ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk vastgoed en inspraak bij bestemmingsplannen en MIOP te betrekken.
  3. Dit onderzoek in fasen uit te voeren en de uitkomsten van iedere onderzoeksfase separaat aan de raad toe te sturen, zodat over in- en uitvoering van een of meer buurtrechten al tussentijds door de raad kan worden besloten en vertraging wordt voorkomen.
  4. De eerste fase van het onderzoek te richten op het ‘Right to Challenge’ en de uitkomsten van het onderzoek hiernaar vóór 1 april 2015 voor verdere raadsbehandeling aan de raad toe te sturen, zodat een eventuele ‘pilot’ na het zomerreces zou kunnen starten.
  5. De resultaten van de onderzoeken naar het ‘Right to Bid’ en het ‘Right to Build’ niet later dan op 1 januari 2016 aan de raad te doen uitkomen.
  6. Bij het bepalen van de taken en domeinen waartoe eerdergenoemde rechten zich strekken de resultaten van het project ‘Evaluatie Burgerinitiatief’ en de evaluatie van de verordening Burgerinitiatieven te betrekken, zodat ook ervaringen vanbuiten het stadhuis in het onderzoek worden meegenomen.
  7. De buurtrechten ‘Right to Challenge’, ‘Right to Bid’ en ‘Right to Build’ te verankeren in de verordening Burgerinitiatieven.

  Verder lezen:

  De motie ‘right to challenge 2.0’ is hier te vinden.

 • Meer van onze leden

  Stichting Ontmoetingsplek de Veldhoek Harfsen

  Stichting Ontmoetingsplek de Veldhoek Harfsen

  Ontmoetingsplek de Veldhoek is er voor bewoners van de Veldhoek en senioren uit ...

  Lees meer >
  Wijkcommissie Het Gegraaf

  Wijkcommissie Het Gegraaf

  Wijkcommissie Het Gegraaf in Valkenswaard  is van en voor bewoners. De wijkcommissie is ook formeel aanspreekpunt ...

  Lees meer >
  Twentse Noabers Fonds

  Twentse Noabers Fonds

  Onder het motto: 'Maak jouw stukje Twente mooier' maakt het  Twentse Noaber Fonds initiatieven van bewoners in ...

  Lees meer >