Tegenstellingen & spanning rond Omgevingswet? Probeer dilemmalogica

 • Je wil aan de slag met Omgevingswet. Je hebt bijvoorbeeld al een paar partijen in kaart gebracht die een belang hebben in de ontwikkeling van een gebied. Op een zeker moment ga je als bewonersgroep om de tafel met de gemeente, wethouders en andere betrokken partijen zoals ontwikkelaars en ondernemers. Ze hebben allemaal andere belangen die best kunnen botsen. Hoe ga je en blijf je daarover met elkaar in gesprek? Je kunt dilemmalogica inzetten, een methode waaraan LSA meehelpt om deze door te ontwikkelen voor actieve bewoners.

  Dilemmalogica in het kort

  Dilemmalogica is een hulpmiddel waarbij spanningen erkend worden, zodat zienswijzen niet polariseren maar juist een bron worden van gedeelde vragen en verlangens die kunnen leiden tot een nieuw perspectief. De werkwijze is in een zin samen te vatten: erken en toon begrip voor de zorgen of pijn, bundel de zienswijzen, bied perspectief.

  In samenwerking met LSA bewoners is nu de handreiking dilemmalogica tot stand gekomen. Als je als bewoner(sgroep) in zulke processen graag sterk wil staan kun je zeker gebruik maken van de methode dilemmalogica om gemene delers te vinden. Het is een methode die overigens past bij moeilijke gesprekken over allerlei onderwerpen, niet per se alleen de Omgevingswet.

  > Lees verder en download de handreiking

  Training voor gespreksleiders

  Als je nog een stap verder wil gaan dan dilemmalogica in je eigen omgeving inzetten, kun je erover nadenken om tot gespreksleider opgeleid te worden. In 2021 gaat een programma van start waarin een aantal gespreksleiders worden opgeleid. Op de website van Aan de slag met de Omgevingswet kun je je aanmelden door een korte motivatie (5 zinnen) in te sturen.

  Omgaan met tegenstellingen

  We organiseerden met actieve bewoners al eerder een bijeenkomst over dit onderwerp. Want bij initiatieven in onze woon- en werkomgeving ontkomen we er niet aan: spanningen tussen initiatiefnemers, gemeenten en andere belanghebbenden. Eigen belang kan schuren met algemeen belang, korte termijnwensen met duurzame opties, lokale ambities met die in de regio of in groter verband. De Omgevingswet zit vol met deze tegenstellingen, of dilemma’s. Hoe ga je daar mee om? Je kunt in een kort verslag de belangrijkste punten van die bijeenkomst teruglezen. 

  Blijf op de hoogte

  We versturen een keer per maand een nieuwsbrief waarin je ook de aankondiging van tools en ander nieuws over bijvoorbeeld de Omgevingswet terug zult zien.

   

 • Meer van onze leden

  Stichting Doarpswurk

  Stichting Doarpswurk

  Doarpswurk is DE autoriteit en DE expert op het gebied van het ondersteunen van ...

  Lees meer >
  Fonds Wassenaar

  Fonds Wassenaar

  Fonds Wassenaar is een onafhankelijk, lokaal fonds van en voor Wassenaarders met als doelstelling de sociale cohesie ...

  Lees meer >
  Huiskamer van Wezep

  Huiskamer van Wezep

  De Huiskamer is een inloophuis. Opgericht door de burger voor de burger. Er ...

  Lees meer >