Paul Klouwens

“Het zou heel mooi zijn als de kracht en zeggenschap van actieve bewoners serieuzer genomen zouden worden.”

Over Paul

Paul is een echte netwerker. Hij kent alles en iedereen in de wereld van bewonersinitiatieven. Hij heeft oprechte aandacht voor mensen en bouwt met iedereen een persoonlijk band op. Hij heeft daarnaast veel kennis over financiering en fondsenwerving. Door zijn ruime kennis en ervaring denkt hij makkelijk een paar stappen vooruit en is hij in staat snel verschillende scenario’s te schetsen. Ook vanuit invalshoeken waar je zelf mogelijk niet direct aan had gedacht. En uiteindelijk is Paul een onvervalste idealist, die elke dag de wereld weer een beetje beter wil maken.

Aandachtsgebieden

  • Inclusieve energietransitie
  • Community building

Trots op

“Ik voel echte voldoening als ik alle stukjes van de puzzel op z’n plek kan laten vallen: een duidelijk plan, goede afspraken, de juiste mensen erbij betrokken, fijne inhoudelijke afstemming en een goede sfeer. Met als resultaat dat bewoners samen iets voor elkaar krijgen, invloed hebben op hun eigen buurt of dorp en serieus genomen worden. Ik ben ook trots als wat op papier een goed idee lijkt ook in de praktijk goed uitpakt.”

Dromen en drijfveren

“Als ik nu iets kon veranderen dan was het dat de kracht en zeggenschap van bewoners serieuzer genomen worden. En dat alle belemmeringen die plannen van bewonersinitiatieven nu soms dwarsbomen, zoals regels en drempels die instituten en overheden opwerpen weggenomen zouden worden.”