Milja Kruijt

  • “Gezamenlijk optrekken naar de institutionele wereld, met LSA als rugdekking: daar word ik warm van! “

    Ik ben actief in Rotterdam West en ik heb twee belangrijke stokpaardjes. 1: Duurzame wijkontwikkeling, dit kan alleen als bewoners er economisch op vooruit gaan en alle partijen aan tafel zitten. 2: Zorg, er komt heel veel zorg op de wijk af en deze zorg organiseert zichzelf niet. Ik ben erg veel bezig met zorgen voor elkaar, onder meer door het verbinden van formele met informele zorg. Ik werk een á twee dagen als projectmanager en daar kan ik vijf dagen onbetaald werk mee financieren.

    LSA is mijn club. Ik wil samen met alle andere bewonersgroepen doorpakken: onze passies delen en van elkaar weten wat we doen en hoe we het doen. Gezamenlijk optrekken naar de institutionele wereld, met LSA als rugdekking: daar word ik warm van!