Kees Kaffka

  • “"Bewoners en hun leefomgeving: initiatieven hebben een breed werkveld waar gelegenheid aan moet worden gegeven om te experimenteren en leren." “

    In Nederland zijn al in tientallen gemeenten lokale fondsen actief of in oprichting. Lokale fondsen vervullen een belangrijke rol in de samenleving. Lokale fondsen dragen bij aan een mooiere (lokale) samenleving. Dat doen ze vaak niet alleen met het doneren van geld, maar ook door advies en het verbinden van ideeen en mensen. Lokale fondsen kunnen door hun onafhankelijkheid relatief eenvoudig en snel steun geven aan experimenten. Het oprichten van een lokaal fonds past heel goed in de veranderende samenleving waarin bewoners steeds meer zelf doen. Zo dragen lokale fondsen bij aan het vergroten van de vrijwillige inzet. Met lokale fondsen zijn ook verbanden te leggen met maatschappelijk vastgoed, energietransitie en BewonersBedrijven en vice versa, en daar zetten we ons dan ook voor in.