Annerike Hekman

  • Soms wordt de energietransitie enkel als technische opgave benaderd, maar de uitdagingen zitten vooral op sociaal vlak. Je moet mensen meekrijgen. Ze enthousiast maken. Buren aanzetten tot moeilijke beslissingen. Daarom startten we het programma SchakelWijken. Wijken staan in het middelpunt van de energietransitie met name omdat de gemeente de regierol heeft gekregen om oplossingen te zoeken op wijkniveau. Samenwerking met bewoners is daarin een niet te missen schakel tot succes. Aan dat succes werken wij nu met enkele bewonersinitiatieven. Samen met hen experimenteren we met de energietransitie als hefboom voor een sociale ontwikkeling van de wijk. We zetten stappen in organiseren van een netwerk in je wijk – dat zit soms in kleine acties. Het geloof in een collectieve aanpak. Het werken aan oplossingen die aansluiten bij de bewoners van de wijk en het vertalen van de diverse ambities naar een stevige samenwerking met de gemeente.