Anke Siegers

  • Gastblogger Anke Siegers (organisatiepsycholoog, conflictbemiddelaar, kantelaar) heeft jarenlang ervaring in het ondersteunen van organisaties, overheid en gemeenten rond vraagstukken als: Zelfsturing, samenwerken met het sociale netwerk, Eigen Regie, Samenredzaamheid, Eigen Kracht, burgerparticipatie en regie/eigenaarschap in de jeugdzorg en de WMO.

    Momenteel begeleidt en adviseert zij, op alle niveaus, organisaties, gemeenten en overheid in een werkelijke kanteling van het sociale domein. Gemeenten zetten hier in op de  door haar ontwikkelde ‘Nieuwe Route’ waardoor cliënten/burgers en hulpverleners/ambtenaren samen kunnen werken vanuit gedragen plannen. Sinds 2014 is ze ook onderdeel van het kernteam van Jan Rotmans, Nederland Kantelt. 

    Lees hier meer over Anke en haar organisatie ‘Dat is helder’