Harde afspraken bewoners en Kamerleden

 • Op vrijdag 19 september kwamen adoptie-Kamerleden en actieve bewoners tot concrete afspraken op de bijeenkomst ‘En nu een stap verder!’ in café Dudok, Den Haag, georganiseerd door het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA). Er komen Kamervragen en twee initiatiefvoorstellen met als doel de slagkracht van actieve bewoners te vergroten. “Zeker nu er een grote decentralisatieslag aankomt is niemand gebaat bij deels vleugellamme bewoners.”

  Bewoners krijgen in deze tijd op papier meer ruimte en verantwoordelijkheden, maar als ze die nemen door concrete projecten en initiatieven op te zetten die verder gaan dan de bekende buurtbarbecue, lopen ze vaak tegen problemen en blokkades aan. Op de bijeenkomst aanwezige bewoners vertelden: “We willen graag informele zorg organiseren binnen onze wijk, maar we worden buitengesloten door gemeente en bestaande zorgaanbieders.” “Ons buurthuis moet sluiten wegens bezuinigingen. Wij willen het overnemen in zelfbeheer, maar de gemeente weigert.” “We maken ons zorgen over de problemen bij de aankomende decentralisaties, en willen helpen. Maar we weten niet hoe, we missen informatie.”

  L. Voortman op bijeenkomst En nu een stap verderOp de bijeenkomst gingen actieve bewoners en Kamerleden in gesprek over de blokkades die de bewoners in de praktijk tegenkomen, onder meer knellende regelgeving, gebrekkige communicatie over de aankomende decentralisaties en een soms tegenwerkend ambtenarenapparaat. De aanwezige Kamerleden hebben een wijk geadopteerd via het LSA-project Wijkadoptie Kamerleden en daardoor een hechte band met en veel informatie over ‘hun’ wijk en de bewoners.

  Centraal stond de vraag: hoe kunnen Kamerleden zorgdragen voor een stevige basis voor bewonersinitiatieven uit de samenleving, zeker in het licht van de naderende decentralisaties? Bewoners en de adoptie-Kamerleden kwamen tot concrete stappen om samen op te trekken. Er zullen Kamervragen gesteld worden en er komen twee initiatiefvoorstellen op onderwerpen die voor actieve bewoners van groot belang zijn.

  Aanwezigen:

  Aanwezige adoptie-Kamerleden: Ybeltje Berckmoes-Duindam (VVD), Linda Voortman (GL), Eddy van Hijum (CDA), Carla Dik-Faber (CU) en Grace Tanamal (PvdA)

  Aanwezige bewoners: 85 actieve bewoners uit verschillende stadswijken van Nederland

  Sprekers: Jacques Wallage: voorzitter van de Raad van openbaar bestuur. Joke Bakker: voorzitter LSA

  Gemaakte afspraken:

   

  Veiligheid

  • In kaart brengen knelpunten en minister aanspreken op volgende gebieden:
  • Minimaal 1 wijkagent inzetten op 5000 inwoners.
  • Wijkposten niet sluiten.
  • Flexibele inzet capaciteit recherche.

  Buurtrechten

  • Buurtrechten (met alle rechten waar LSA voor pleit, zie www.lsabewoners.nl/meer-over-buurtrechten, aangevuld met het recht op zelfgekozen ondersteuning) wordt ingediend als initiatiefvoorstel door PvdA en in elk geval gesteund door GroenLinks.

  Armoede en leefbaarheid

  • Aandacht voor armoedebeleid in stadswijken vergroten.
  • Bij behandeling wetsvoorstel ‘Nieuwe opzet corporatiestelsel’ leefbaarheid weer als aandachtspunt benoemen voor wooncorporaties. Het zou een taak moeten zijn die ze oppakken samen met actieve bewonersgroepen.
  • Extra aandacht geven aan het veiligheidsgevoel van senioren in stadswijken.

  Vrijwilligers en regelgeving

  • Bij de behandeling van het nieuwe Belastingstelsel zullen Kamerleden scherp zijn op handhaven van het recht op schenkingen aan organisaties met ANBI-status. Bij aanbestedingen van dienstverlening door vrijwilligersorganisaties moet in de aanbesteding voortaan de inzet van vrijwillige uren kunnen worden gekapitaliseerd; PvdA onderzoekt hoe dit in een Algemene Maatregel van Bestuur kan worden opgenomen.

  Zorg

  • ChristenUnie gaat initiatiefvoorstel indienen om in het geval van overheveling van taken van gemeente naar bewoners ook het bijbehorende budget mee over te hevelen.
  • GroenLinks gaat uitzoeken welke concrete handvatten voor ‘the Right to challenge’ in de WMO kunnen worden ontwikkeld.
  • Inspannen om bewonersgroepen meer informatie te geven wanneer ze mee kunnen doen met een aanbesteding.

  Het LSA is blij dat dankzij de bijeenkomst en het wijkadoptie-project prangende kwesties voor bewoners meegenomen worden in de vormgeving van nieuw beleid en bij het monitoren van bestaand beleid.

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >