Strategisch advies lokaal sociaal ondernemerschap

 • Veel bewonersinitiatieven, gemeenten en sociaal ondernemers houden zich bezig met het creëren van werk in de wijk. Het opzetten van een BewonersBedrijf / wijkonderneming kan helpen om ervoor te zorgen dat niemand aan de kant hoeft te staan. Voor iedereen die erover nadenkt om een BewonersBedrijf te starten, of waar al een BewonersBedrijf actief is, is het relevant om na te denken over de vraag hoe de strategie ten aanzien van deze wijkondernemingen verbeterd kan worden. En ook over welke kansen er liggen voor deze ondernemingen in een veranderende samenleving. Het LSA helpt hier graag bij.

  LSA nam in het voorjaar van 2011 het initiatief met de introductie van een nieuw concept in Nederland onder de naam ‘BewonersBedrijf’. Dit concept is geïnspireerd op de beweging van Development Trusts en Community Enterprises in Groot Brittannië en de voornemens van de Britse regering om door middel van een aantal maatregelen vooral de onderkant van de samenleving kansen te bieden om te ontsnappen aan economisch en sociaal isolement. Met een BewonersBedrijf krijgen bewoners instrumenten in handen om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor en in hun eigen wijk. Oplossingen rondom energie, zorg of het in eigen beheer nemen van publieke ruimtes zoals wijkcentra.

  Wereldwijde beweging

  De wijkonderneming past daarmee in een wereldwijde beweging waarbij zelfregulering voorop staat. Voorbeelden zijn er genoeg: mensen die samen met lokale ondernemers een energiecoöperatie oprichten; buurtbewoners die samen de zorg voor hulpbehoevende ouderen organiseren; bewoners die samen met de gemeente werken aan het groenbeheer in de straat; voedselcoöperaties en auto-deelinitiatieven. Kortom: bewoners nemen het heft in eigen handen om lokale problemen aan te pakken. Dat laatste is soms gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want goed samenwerken met actieve bewoners vereist een andere houding van professionals.

  Wat dit voor gemeenten kan betekenen onderzocht het LSA samen met Kiemkracht in opdracht van de gemeente Den Haag. De resultaten daarvan zijn terug te lezen in het rapport  ‘De wijkonderneming als sociaal empower instrument: Nieuwe perspectieven op de Haagse wijkonderneming.’


  Strategie lokaal sociaal ondernemerschap bij wijkondernemingen

  Wat: Bijvoorbeeld presentatie rapport wijkondernemingen, discussiebijeenkomst, meedenken en adviseren over (integraler) beleid rondom (het aanjagen van) wijkondernemingen in jouw gemeente.

  Door: LSA en afhankelijk van de vraag in samenwerking met verschillende partners, waaronder Kiemkracht.

  Doelgroep: (Beleids-)medewerkers van gemeenten, zorg- en welzijnsprofessionals, actieve bewoners.

  Aantal deelnemers: Afhankelijk van de gekozen vorm en inhoud.

  Datum, tijd en plaats: Afhankelijk van de gekozen vorm en inhoud.


  Diverse vormen

  De ondersteuning rondom wijkondernemingen en BewonersBedrijven van LSA kan behulpzaam zijn voor medewerkers van gemeenten, wijkprofessionals en actieve bewoners die een wijkonderneming gestart zijn of hierover nadenken. Er zijn diverse vormen mogelijk, zoals:

  • Presentatie van het rapport ‘De wijkonderneming als sociaal empower instrument’.
  • Organiseren en leiden van een workshop, gespreks- of discussiebijeenkomst rondom wijkondernemingen.
  • Meedenken en adviseren over (integraler) beleid rondom (het aanjagen van) wijkondernemingen in de gemeente.
  • De kansen die ontwikkelingen zoals maatschappelijk aanbesteden, de omgevingswet of Right to Challenge biedt voor actieve bewoners en wijkondernemingen.
  • Wijkontwikkeling en vernieuwing van binnenuit en bottom-up.

  Wat is het?

  Het LSA zet zijn jarenlange praktijkervaring met BewonersBedrijven, lokaal sociaal ondernemen en werk in de wijk graag in om beroepskrachten en bewoners in de wijk te adviseren, ondersteunen en inspireren hoe zij ook met een succesvolle wijkonderneming aan de slag kunnen gaan. We bepalen een concrete aanpak op basis van de vragen die er in jouw gemeente leven. Het LSA betrekt partners uit zijn netwerk passend bij jouw specifieke vraagstuk. Eerder werkten we op dit onderwerp samen met Kiemkracht in opdracht van de gemeente Den Haag.

  Over het LSA

  Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners is een vereniging van en voor mensen die zich inzetten voor hun buurt. Onze leden zijn bewonersgroepen. Het LSA stimuleert en verbindt bewoners en helpt ze kennis en deskundigheid met elkaar en met anderen te delen. In 2011 introduceerde het LSA BewonersBedrijven in Nederland. BewonersBedrijven zijn bedrijven in handen van bewoners om hun wijk te verbeteren. Op verschillende plekken in Nederland zetten bewoners een onderneming op om hun wijk economisch, fysiek en sociaal te verbeteren. De winst die BewonersBedrijven maken, vloeit direct terug in de wijk. Het LSA begeleidt bewoners hierbij. Bijvoorbeeld door mee te denken over het ondernemingsplan en vragen te beantwoorden. Ook verzamelen we kennis en ervaringen uit de BewonersBedrijven om te verspreiden op onze website en tijdens bijeenkomsten.

   

  Meer weten over het aanbod van het LSA op het gebied van lokaal sociaal ondernemerschap en wijkondernemingen?

  Neem contact op met Rutger van Weeren: rutger@lsabewoners.nl of 030 231 7511.