Right to challenge in regeerakkoord en meer

 • Bewoners krijgen meer mogelijkheden om de gemeenten uit te dagen, zo staat er in het regeerakkoord. Ook gaat er geëxperimenteerd worden met het recht op overname. LSA is blij om te zien dat dit uit onze BewonersAgenda is overgenomen.

  In de inleiding van het regeerakkoord wordt benoemd dat er ruimte moet worden gegeven, onder meer aan actieve bewonersgroepen: ‘De professionals verdienen ruimte, net zoals de vele positieve krachten in onze samenleving van burgers, verenigingen en geloofsgemeenschappen.’

  Lees hier de oproep van actieve bewoners aan de politiek

  Vervolgens wordt deze ruimte onder meer gegeven door bewonersinitiatief en verenigingen het right to challenge te geven. Een recht waar het LSA al tijden voor pleit en wat ook al op bepaalde gebieden in wetgeving is vastgelegd, maar nu worden de mogelijkheden een stuk breder. Daarnaast gaat er geëxperimenteerd worden met het recht op overname van maatschappelijke voorzieningen.

  ‘Het kabinet biedt ruimte aan initiatieven van burgers en verenigingen in de samenleving. In overleg met gemeenten willen wij daarom via een Right to challenge-regeling burgers en lokale verenigingen de mogelijkheid geven om een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in hun directe omgeving. Daarbij gaat het om zaken als het onderhoud van een park, het beheer van sportvelden of andere maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast gaan we samen met enkele gemeenten experimenteren met een recht op overname, waarbij lokale verenigingen of buurtbewoners het eerste recht krijgen om maatschappelijke voorzieningen over te nemen en de bijbehorende functie voort te zetten.’

  Open Overheid

  Het netwerk van actieve bewoners is ook verheugd dat er aandacht wordt gegeven aan Open Overheid: een voorwaarde voor succesvol maatschappelijk initiatief, en een van de speerpunten van de BewonersAgenda, die het LSA met honderden bewoners maakte.

  ‘Het kabinet hecht eraan dat de overheid transparant en open is. Er is een initiatiefvoorstel Open Overheid aanhangig. Er wordt onderzocht hoe de verruiming van openheid gestalte kan krijgen zonder hoge kosten voor de organisatie en uitvoering. Het kabinet treedt daartoe in overleg met de initiatiefnemers.
  De overheid beschikt over veel algemene, openbare informatie. Deze data worden goed vindbaar en toegankelijk gemaakt, in de vorm van open data.’

  BewonersBedrijven en sociale coöperaties

  Voor ondernemende bewonersinitiatieven zoals BewonersBedrijven en sociale coöperaties is de volgende strofe zeer interessant (hoewel nog niet erg concreet).

  ‘Er komen passende regels en meer ruimte voor ondernemingen met sociale of maatschappelijke doelen met behoud van een gelijk speelveld.’

  Vrijwilligersvergoeding

  Voor al het bewonersinitiatief is het goed om te horen dat er een verruiming komt van de onbelaste vrijwilligersvergoeding.

  ‘Aan vrijwilligers kan momenteel onder voorwaarden een bedrag van maximaal €1500 per kalenderjaar als onbelaste onkostenvergoeding worden verstrekt. Dit bedrag wordt met € 200 verhoogd.’

  Nog wat goed nieuws voor energie- en wooncoöperaties, waar het LSA met name op het tweede punt inzet heeft gepleegd.

  ‘Er komt een aparte regeling voor energiecoöperaties die het mogelijk maakt dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving.’

  ‘Een wooncoöperatie is een organisatievorm waarbij huurders gezamenlijk eigenaar zijn van de woningen. De wooncoöperatie vormt een alternatief voor twee ‘traditionele’ oplossingen die we in Nederland kennen: het op individuele basis huren van een woning van een externe partij en het individuele eigendom van een woning. In woningcoöperaties zijn mensen directer betrokken bij het beheer van hun woning en de leefomgeving. Onderzocht zal worden hoe de mogelijkheden voor de leden van de wooncoöperaties om de huurwoningen over te nemen kunnen worden vergroot.’

  Aandachtswijken

  LSA is blij dat er op een redelijk aantal punten is geluisterd naar actieve bewoners. We missen wel de aandacht voor de aandachtswijken. Onze uitnodiging om hierover in gesprek te gaan staat nog!

   

   

 • Meer van onze leden

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos heeft een generatiehuis opgericht in het voormalige schoolgebouw van het ...

  Lees meer >
  Hart voor de K-buurt

  Hart voor de K-buurt

  In Amsterdam Zuidoost Samen is een brede coalitie van Amsterdammers uit de K-buurt (metrostation Kraaiennest) ...

  Lees meer >
  Stichting Tevreden

  Stichting Tevreden

  Stichting Tevreden bestaat uit betrokken Deventenaren die van elke Deventenaar een Tevreden Deventenaar willen ...

  Lees meer >