“Politiek en overheid moeten vooral vertrouwen geven aan maatschappelijke initiatieven"

 • Hoe denken politici over de positie van actieve bewoners, hun rechten en hun wijken? Om daar achter te komen, organiseren we niet alleen een politiek debat, maar publiceren we de aankomende weken ook interviews met de deelnemende (kandidaat) Kamerleden. Barbara Gardeniers van CDA is enthousiast over het Right to challenge en benadrukt de enorme kracht die er in de samenleving is.

  Wat bent u van plan te doen om wijken veiliger te maken?

  “Voor veel vormen van criminaliteit geldt: jong geleerd is oud gedaan. Preventie voor overlast en criminaliteit door risicojongeren is belangrijk. Ouders moeten bij overlast eerder worden geconfronteerd met het gedrag van hun kinderen. Het CDA wil dat de kosten van vandalisme op de ouders kunnen worden verhaald. In het geval van graffiti of vernieling kunnen de jongeren zelf ingezet worden om de schade te herstellen.

  Het is positief dat actieve bewoners zelf hun verantwoordelijkheid nemen voor veilige wijken. Bijvoorbeeld buurtpreventie en WhatsApp-groepen vormen een belangrijke bijdrage aan het gevoel van veiligheid. Daarmee zorg je met elkaar voor meer veiligheid. Deze verantwoordelijkheid deel je met elkaar, die hoef je niet alleen bij de overheid neer te leggen. In de Tweede kamer hebben we meerdere malen gevraagd naar de wettelijke norm van wijkagenten. De norm van een wijkagent voor 5000 inwoners wordt nu vaak niet gehaald. Op zijn minst moeten we die norm gaan halen. De nabijheid van wijkagenten is belangrijk in preventie en aanpak van veel vormen van criminaliteit.”

  barbara gardeniers

  Vindt u dat er meer rechten voor bewoners en bewonersgroepen vastgelegd moeten worden?

  “Een kernpunt van het CDA is dat we geloven in de kracht van de samenleving, initiatieven van onderop. Als burgers en verenigingen de uitvoering van collectieve voorzieningen van de overheid willen overnemen juichen we dat toe. Het Right to challenge staat in ons verkiezingsprogramma. Bijvoorbeeld voor het onderhoud van een park in de wijk, het beheer van sportvelden door de club of de zorg voor ouderen. Een mooi voorbeeld is Leiderdorp. Daar wilde de gemeente een speeltuin sluiten en omvormen tot een groenvoorziening. Bewoners kwamen in opstand en gingen in gesprek met de wethouder. Zij krijgen nu zelf het budget en onderhouden de speeltuin. Op die manier is de wijkvereniging partner geworden van de gemeente en worden ze bijvoorbeeld ook in aanbesteding van nieuwe speelvoorzieningen betrokken en hebben een stem. Natuurlijk gelden er bepaalde voorwaarden voor draagvlak en haalbaarheid. Landelijk kunnen we vooral de ruimte scheppen, de invulling moet lokaal en in samenspraak plaatsvinden.

  Het CDA wil juist inzetten op minder belemmerende regels. Vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk voor de samenleving. In vergelijking met andere landen in Europa hebben we ontzettend veel vrijwilligers. Dat kun je alleen maar waarderen. CDA zal zich gaan inzetten voor minder regels en bureaucratie.”

  Begrijpt u dat er actieve bewoners uit aandachtswijken gedesillusioneerd zijn omdat er naar hun gevoel beloftes gebroken zijn? In 2008 ging het Krachtwijkenbeleid van start met de belofte dit 10 jaar vol te houden, maar vanaf 2011 was er geen Rijksfinanciering meer beschikbaar.

  “Als mensen het gevoel hebben dat beloftes gebroken zijn, dan laat je je als overheid niet van je beste kant zien. We willen de inwoners van kwetsbare wijken graag ondersteunen.

  CDA wil bijvoorbeeld meer financiële armslag voor gezinnen door aanpassing in het Belastingstelsel. Financiële ondersteuning voor gezinnen met kinderen is nu nogal versnipperd, die is onnodig ingewikkeld en die willen we vereenvoudigen. Veel kinderen moeten nu opgroeien in armoede. We willen inzetten op betere schuldhulpverlening. Ontmoetingsplekken zijn van belang voor de binding en om met elkaar activiteiten te ondernemen. Lokale overheden zouden met bewonersgroepen in overleg kunnen om elkaar daarmee te helpen. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

  Ons debat heet: Maak je punt! Dat is ook een oproep om het podium te nemen. Ik zou u nu graag het podium geven om iets te zeggen tegen actieve bewoners uit heel Nederland.

  “CDA gelooft in de kracht van de samenleving. We moedigen actieve bewoners aan voor hun belangen op te komen. Politiek en overheid moet vooral vertrouwen geven aan maatschappelijke initiatieven. Daarmee komt de kracht van de samenleving los en komen mensen tot hun recht.”

  Interessant om verder te lezen:

  Verkiezingsprogramma CDA

   

  Welke politici interviewden we nog meer?

  Ben je ook benieuwd wat andere politici over deze onderwerpen te zeggen hebben? Bekijk dan deze interviews:
  Carla Dik-Faber – ChristenUnie

  Nicole Temmink – SP

  Grace Tanamal – PvdA

  Matthijs Pontier– Piratenpartij

  Corrie van Brenk – 50Plus

  Linda Voortman – GroenLinks

  Arthur Legger – Forum voor Democratie

  Chantal Klaver – GeenPeil

  Dilan Yesilgoz – Zegerius – VVD

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >