Kamerleden, vergeet buurtinitiatieven niet

 • ‘Vergeet buurtinitiatieven in zorg en ondersteuning niet’ vragen actieve bewoners in een petitie aan de vaste Kamercommissie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Bewoners zijn steeds vaker actief in het domein van de informele zorg. Hoewel de Tweede Kamer constructieve debatten voert, worden buurtinitiatieven in het domein nog over het hoofd gezien. In een petitie roepen actieve bewoners daarom op om deze initiatieven te erkennen en steun te geven aan lerende netwerken.

  IMG_0062In het domein van zorg en ondersteuning is veel verandering onder meer door de decentralisaties. Actieve bewoners spelen daar op in met huiskamerprojecten, het versterken van naoberschap en dagbesteding waardoor ouderen langer in hun wijk kunnen blijven wonen. Daarom roepen actieve bewoners in een petitie op om buurtinitiatieven in zorg en ondersteuning in positie te brengen. Om een volwaardige gesprekspartner te zijn voor het ministerie van VWS wanneer zij praten over buurtinitiatieven en om de lerende netwerken waarin deze zich verenigen, actief te ondersteunen.

  Behoefte aan praktijkvoorbeelden

  IMG_0058De petitie ‘Breng buurtinitiatieven in positie’ is een initiatief van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) en is ondertekend door de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK), Stichting Omzien en Austerlitz Zorgt. De petitie is op dinsdag 8 maart door Joke Bakker, voorzitter van LSA aangeboden aan Agnes Wolbert namens de vaste Kamercommissie van VWS en zes Kamerleden. ‘Jullie hebben een mooie afspiegeling van de Tweede Kamer op de been gebracht,’ benadrukte Wolbert. ‘D66, PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie en CDA.’

  ‘Het aanbieden van de petitie is een slim idee,’ aldus Linda Voortman (GroenLinks). ‘Dat mogelijkheden voor bewonersintitiatieven via het Right to Challenge verankerd zijn in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betekent niet dat het in de praktijk meteen werkt.’ De praktijk is weerbarstiger. De verzamelde Kamerleden hebben behoefte aan praktijkvoorbeelden en de aanbieders van de petitie voorzien in de toekomst graag in deze behoefte.

  Verder lezen:

  Bekijk hier de petitie Breng buurtinitiatieven in positie.

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >