Participatiestaking in Amsterdamse K-buurt

 • In Amsterdam Zuidoost zijn bewoners, verenigd in de groep Hart voor K-buurt, zwaar teleurgesteld in het participatieproces in de openbare ruimte. Zo zwaar teleurgesteld zelfs dat ze buurtbewoners opgeroepen hebben om maar niet te gaan te gaan stemmen op een van de 2 ontwerpen die stadsdeel Zuidoost heeft gemaakt voor het gebied K-midden. Ze riepen op tot een participatiestaking om zo een statement te maken naar de politiek

  ‘De twee door het stadsdeel geboden opties komen niet voort uit de brede buurt en lossen niet de problemen van de buurt op waarvoor de buurt destijds de straat is opgegaan,’ laten onze leden in een persbericht op 21 februari 2018 weten.

  Bewoners gingen in september 2016 de straat op om te protesteren tegen een ontwerp bestemmingsplan voor het gebied ‘K-midden’. Dit is een deel van een wijk in de Amsterdamse Bijlmer waar al veel herstructurering heeft plaatsgevonden. Het is het deel van de wijk waar bewoners die de straat op gingen een ‘goed plein willen die de rijke mix aan mensen in de wijk een kloppend hart biedt’.

  ‘Prima dat hier gebouwd wordt’, zei buurtbewoner Mike Brantjes (verbonden aan Hart voor K-buurt) in 2016 tegen de lokale omroep AT5. “Daar kan ook horeca, dienstverlening en alles wat de buurt nodig heeft in komen. Daar hebben wij ook al ideeën voor. Maar de gemeente wil door bouwen tot aan de metrohalte. Dat betekent dat we onze gemeenschappelijke plek kwijt zijn’

  Zeer multiculturele wijk

  In maart 2017 kreeg de K-buurt van de wethouder en de gemeenteraad de toezegging dat er een beter plan zou komen. Er kwam een participatie-proces onder begeleiding van een extern communicatiebureau. Onderdeel van dat proces was een adviesteam van 12 buurtbewoners. Een van de de grote kritiekpunten van Hart voor de K-buurt is dat dit geen plan iis van de buurt. In de zeer multiculturele wijk kwam er zo maar te een smal deel van de buurt aan bod, Terwijl het er volgens de groep om gaat te luisteren naar ALLE soorten mensen, niet alleen hen die het zich kunnen permitteren te participeren of goed weten hoe dat moet.

  Het stadsdeel ziet het wel als een positief participatietraject. Op hun website staat: ‘De bewoners hebben op meerdere momenten ideeën, tips en wensen meegegeven en er zijn flink wat bijeenkomsten geweest met het adviesteam. Veel van de wensen en ideeën zijn gehonoreerd in het nieuwe stedenbouwkundige ontwerp voor de buurt. Aan de hand van alle wensen zijn twee varianten gemaakt waar de bewoners hun stem op uit kunnen brengen.’

  Geld en onduidelijkheid

  ‘De plannen die er nu liggen hebben zich vooral gefocust op de bouwkavels die geld opbrengen. Dat wat geld kost is allemaal op de lange baan geschoven. Zo is er nog steeds geen integraal ontwerp van de openbare ruimte vanaf het winkelcentrum rondom het metrostation Kraaiennest. De echte wensen van de buurt waarmee we dit traject zijn ingegaan zijn nooit uitgewerkt en bijna steeds tegengewerkt’, aldus Hart voor de K-buurt.

  “Dit is een schijnkeuze”

  Woensdagavond 21 februari presenteerde het stadsdeel projectteam K-midden in een ‘slotbijeenkomst participatie k-midden’’ de plannen aan bewoners in Buurthuis Bontekraai. Op de bijeenkomst bleek dat er nog veel onduidelijk is. Het zijn meer globale plannen, waarbij de nog aan te trekken aannemers/uitvoerders ook meebepalen wat er ‘mogelijk’ is. Ook is nog niet vastgelegd waar en welke bedrijvigheid er in het gebied komt. En het is nog onduidelijk welke gebouwen blijven staan.

  ‘Sociaal en open’ of ‘intiem en besloten’?

  In de week hierna mochten de bewoners stemmen (tot 27 februari) op een van de twee ontwerpen met de titels: ‘sociaal en open’ of ‘intiem en besloten’. Dit kon onder meer via een online stemplatform.

  Hart voor K-buurt noemt het een schijnparticipatietraject en riep op tot een participatiestaking. De groep vindt dat de buurt vooral niet met de vingers naar elkaar moet wijzen, maar samen naar een systeem moeten zoeken dat wel past.

  Hart voor de K-buurt wil dan ook zeker niet alleen maar klagen, ze hebben positieve ideeën hoe het anders en beter kan. Ondersteund door bijvoorbeeld masterstudenten (onder meer van de opleidingen Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning) willen de bewoners een eigen plan aan de politiek kunnen voorleggen.

 • Meer van onze leden

  Stichting BewonersBedrijven Zaanstad

  Stichting BewonersBedrijven Zaanstad

  Stichting BewonersBedrijven Zaanstad (BBZ) heeft zijn basis in de wijk Poelenburg.  De krachtige sociale ...

  Lees meer >
  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >