Op de schaal van de wijk werken aan mondiale doelen

 • Je hoort er de laatste tijd steeds meer over: de Sustainable Development Goals (SDG's). Of in het Nederlands: Duurzame Ontwikkelingsdoelen. In 2016 zijn deze 17 doelen door de Verenigde Naties vastgesteld. Het idee is dat bewoners, bedrijven en overheden overal op de wereld samenwerken aan het realiseren van deze doelen, zodat de aarde in 2030 een betere plek is.

  Nu denk je misschien: ‘Doelen voor de wereld? Dat gaat vast niet over mij!’ Maar ook in Nederland is nog veel werk aan de winkel. Sterker nog: op de schaal van de wijk werken veel bewonersinitiatieven – vaak zonder het zelf door te hebben – dagelijks aan het realiseren van een of meerdere SDG’s. De doelen zijn er voor en door iedereen.

  Eerst een paar voorbeelden

  ‘De SDG’s’ lijkt een abstract begrip. Maar ze zijn heel concreet zichtbaar, in bijna elke stad, dorp of buurt. Neem nou doel nummer 3, dat stelt dat iedereen in goede gezondheid en welzijn moet kunnen leven. Een thema waar veel bewonersinitiatieven zich mee bezighouden. Niet voor niets de reden voor het LSA om met het project ‘Betrokken Buurten‘ te starten! Een van de deelnemers daaraan is Vereniging de Bloesem, opgericht om de leefbaarheid in Wormerveer te behouden. Ze organiseren al jaren een buurtkamer waar een diverse groep bewoners elkaar ontmoet, maar waar ook dagbesteding wordt georganiseerd. Daarnaast runnen ze een restaurant waar wijkbewoners drie dagen per week samen kunnen eten. Nog een voorbeeld? SDG 12 dan: ‘Verantwoorde productie en consumptie van voedsel.’ De Groeituinen in Dordrecht zijn begonnen als stadslandbouwproject. Ook beheren ze nu een oud schoolgebouw in de wijk Oud-Krispijn en organiseren vele activiteiten met en voor de wijk.

  Sustainable Development Goals
  Alle 17 duurzame ontwikkelingsdoelen

  Ook voor duurzame energie is een SDG opgesteld, nummer 7. Bij het LSA zien we steeds meer bewonerscollectieven die creatieve oplossingen vinden om met de energietransitie aan de slag te gaan: met inspirerende buurtcampagnes, alternatieve wijkenergieplannen en nieuwe lokale partnerschappen. Tegelijkertijd zien we diverse uitdagingen bij het vergroten van impact en zeggenschap. Wij denken dat de energietransitie mét bewoners de oplossing is. En in de Haagse wijk Mariahoeve zijn ze daar al volop mee bezig. Nog niet overtuigd? SDG 11 is ‘Duurzame steden en gemeenschappen.’ Dat is toch op elk bewonersinitiatief van toepassing? Je merkt: alle doelen zijn direct of indirect verbonden aan het dagelijks leven.

  Duurzame ontwikkelingsdoelen – ook voor mij?

  Bewonersinitiatieven dragen al heel sterk bij aan het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen, maar daar zijn ze zich vaak nog niet van bewust. Toch is het goed om je te realiseren aan welke doelen jouw initiatief bijdraagt. Het helpt  je om beter te kunnen uitleggen wat je impact is, in een taal die iedereen begrijpt. En waar je de komende jaren nog veel van zult horen. Denken in SDG’s wordt de komende jaren de manier om te kijken naar veranderopgaven. Als je je de bijbehorende termen nu vast eigen maakt, kun je straks goed meepraten en meebeslissen.

  Coby Westra, secretaris van De Bloesem, werkt aan SDG 3: “Van maaltijden, tot kaarten of stoelyoga: het kan allemaal bij De Bloesem. We organiseren ook een dagopvang voor ouderen die eerst nog gebruik konden maken van een sociale indicatie vanuit de AWBZ. Nu runnen we een dagopvang zonder indicatie met vrijwilligers die heel betrokken zijn. Daarmee ontlasten we ook mantelzorgers. Ik vind het zo mooi dat we dat samen kunnen oppakken.”

  Maar waar te beginnen? Daarvoor heeft de MAEX de Social Handprint ontwikkeld. Een tool waarmee je de impact die je maakt kunt uitdrukken in de taal van de Sustainable Development Goals. Dit stelt initiatieven in staat hun impact te meten en de ontwikkeling ervan te delen, wat weer kan helpen bij het vinden van financiering en bij de verantwoording achteraf. Het kost je een minuut of 20 om in te vullen. En op de website staan ook al een aantal voorbeelden van organisaties die dit al eerder hebben gedaan.

  Slim samenwerken

  Als je voor jezelf helder hebt aan welke SDG’s jouw initiatief een bijdrage levert, kan dat nieuwe deuren openen. Zo is het bedrijfsleven – van MKB’ers tot grotere bedrijven – ook gecommitteerd aan de SDG’s. Maar vaak weten zij daar nog niet zo goed invulling aan te geven. En andersom weten bewonersinitiatieven de bedrijven vaak nog niet te vinden. Terwijl de verbinding tussen initiatieven en bedrijven heel waardevol kan zijn.

  Een mooi voorbeeld daarvan hoorden we toen de A2 bij Maastricht in een tunnel onder de grond gebracht moest worden. Het bouwbedrijf kreeg een zogenoemde Social Return on Investment (SROI) verplichting, de eis dat een bepaald percentage van de opdrachtsom teruggeïnvesteerd wordt in de maatschappij. Het bouwbedrijf wist niet hoe ze dat geld terug moesten investeren. Werk geven aan mensen uit Maastricht bleek erg lastig. Dus ging men op zoek naar andere manieren om aan de plicht te voldoen. Ze hebben daar onder meer een buurthuis opgeknapt. Ook de relatie tussen jouw initiatief en de overheid kan zich verbeteren. In Amsterdam bijvoorbeeld, zijn ze nu mede door een stadsakkoord (MA.AK), serieuze afspraken aan het maken over SROI.

  Onno de Bruyne, voorzitter van De Groeituinen, werkt aan SDG12: “We zijn gestart met een gezamenlijke moestuin voor de buurt. Natuurlijk om samen te tuinieren, maar elkaar leren kennen was het belangrijkste doel. De groenten uit de tuin delen we met vrijwilligers, mensen uit de buurt en met mensen die aangewezen zijn op de voedselbank. Tijdens het tuinieren ontstaan veel vriendschappen. Dat is de sociale oogst van ons project.”

  Daar wil ik meer over weten!

  Meer algemene informatie over de SDG’s vind je op de website van SDG Nederland. Daar is ook veel communicatiemateriaal te downloaden. Op 18 januari organiseren het LSA, Parktheater Eindhoven en BUAS de bijeenkomst ‘Bewoners werken samen aan een duurzame wereld.’ Deze dag kom je te weten wat het belang is van de SDG’s, wordt duidelijk hoe je deze kunt verbinden aan jouw initiatief en krijgen actieve bewoners die hiermee al aan de slag zijn een podium. Professionals ontdekken hoe zij zich via gezamenlijke doelen kunnen verbinden aan bewonersinitiatieven. Zo ontstaat een basis voor gezamenlijke actie! Op deze pagina lees je er alles over en kun je je ook direct aanmelden.

  Bewoners werken samen aan een duurzame wereld

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >