Wijkvereniging Roomburg

 • Wijkvereniging Roomburg in Leiden werkt samen met alle bewoners en partners in de wijk  aan een prettige en gezonde leefomgeving.

  Op voorstel van de gemeente hebben de wijkverenigingen samen met bewoners en wijkprofessionals een wijkenvisie opgesteld: een inspiratiedocument met voorgestelde acties om de wijken nog fijner te maken. De stuurgroep bespreekt maandelijks de stand van zaken van de acties. Hier wordt de richting bepaald en worden besluiten genomen. Ook wordt besproken hoe de bewoners te betrekken.

  Er zijn diverse acties opgenomen in de wijkenvisie, zoals

  • Jongeren doen ook mee
   • Jongerenraad
   • Cultuureducatie
  • Park Matilo
   • Verbeteren zichtlijnen
   • Verbeteren ingang park
   • Hardlooproute
   • Duurzame verlichting
  • Fijn vertoeven in de openbare ruimte
   • Koffie- en theevoorziening in buurtcentrum
   • Verbinding voorzieningen
  • Naar energieneutrale wijken
  • Activiteitenkalender

  De wijkvereniging brengt maandelijks het blad ROME uit met nieuws,  activiteiten en de wijk-info.

 • Meer van onze leden

  Stichting Doarpswurk

  Stichting Doarpswurk

  Doarpswurk is DE autoriteit en DE expert op het gebied van het ondersteunen van ...

  Lees meer >
  Fonds Wassenaar

  Fonds Wassenaar

  Fonds Wassenaar is een onafhankelijk, lokaal fonds van en voor Wassenaarders met als doelstelling de sociale cohesie ...

  Lees meer >
  Huiskamer van Wezep

  Huiskamer van Wezep

  De Huiskamer is een inloophuis. Opgericht door de burger voor de burger. Er ...

  Lees meer >