Wijkraad Osseveld-Woudhuis

 • De wijkraad heeft het doel om de belangen van alle bewoners in onze wijk te behartigen en de leefbaarheid en veiligheid te bevorderen. Onze missie is met elkaar te zorgen voor verdere ontwikkeling en het leefbaar houden van de wijk Osseveld-Woudhuis.

  Onze taken:

  • De wijkraad brengt het publieke domein dichtbij de inwoners.
  • De wijkraad laat gevraagd en ongevraagd de stem van de Osseveld-Woudhuis horen naar de gemeente en andere instanties die het beleid maken.
  • De wijkraad volgt positief kritisch het beleid in Osseveld-Woudhuis.
  • De Wijkraad heeft aandacht voor de woon- en leefomgeving van de inwoners.
  • De wijkraad neemt initiatieven en ondersteunt initiatieven van de inwoners.

   

  “We zijn lid van LSA omdat we samen meer kunnen dan alleen”

   

 • Meer van onze leden

  Tuinenpark Amstelglorie

  Tuinenpark Amstelglorie

  Op het terrein van Tuinenpark Amstelglorie vind je ruim 400 volkstuinen, die bewerkt worden door nog veel meer ...

  Lees meer >
  Hilversum Verbonden

  Hilversum Verbonden

  Hilversum Verbonden stimuleert samenwerking en verduurzaming. Wij willen vernieuwers met constructieve ideeën ...

  Lees meer >
  Huurders Koepel Acantus

  Huurders Koepel Acantus

  Huurderskoepel Acantus vertegenwoordigt de belangen van de 13.000 huishoudens van Woningstichting Acantus in ...

  Lees meer >