• Ons lid

Wijkraad Osseveld-Woudhuis

  • Apeldoorn

De wijkraad heeft het doel om de belangen van alle bewoners in de wijk te behartigen en de leefbaarheid en veiligheid te bevorderen. De missie is met elkaar te zorgen voor verdere ontwikkeling en het leefbaar houden van de wijk Osseveld-Woudhuis.

De wijkraad:

  • Brengt het publieke domein dichtbij de inwoners;
  • Laat gevraagd en ongevraagd de stem van de Osseveld-Woudhuis horen naar de gemeente en andere instanties die het beleid maken;
  • Volgt positief kritisch het beleid in Osseveld-Woudhuis;
  • Heeft aandacht voor de woon- en leefomgeving van de inwoners;
  • Neemt initiatieven en ondersteunt initiatieven van de inwoners.