Wijkraad Osseveld-Woudhuis

 • De wijkraad heeft het doel om de belangen van alle bewoners in onze wijk te behartigen en de leefbaarheid en veiligheid te bevorderen. Onze missie is met elkaar te zorgen voor verdere ontwikkeling en het leefbaar houden van de wijk Osseveld-Woudhuis.

  Onze taken:

  • De wijkraad brengt het publieke domein dichtbij de inwoners.
  • De wijkraad laat gevraagd en ongevraagd de stem van de Osseveld-Woudhuis horen naar de gemeente en andere instanties die het beleid maken.
  • De wijkraad volgt positief kritisch het beleid in Osseveld-Woudhuis.
  • De Wijkraad heeft aandacht voor de woon- en leefomgeving van de inwoners.
  • De wijkraad neemt initiatieven en ondersteunt initiatieven van de inwoners.

   

  “We zijn lid van LSA omdat we samen meer kunnen dan alleen”

   

 • Meer van onze leden

  Stichting Doarpswurk

  Stichting Doarpswurk

  Doarpswurk is DE autoriteit en DE expert op het gebied van het ondersteunen van ...

  Lees meer >
  Fonds Wassenaar

  Fonds Wassenaar

  Fonds Wassenaar is een onafhankelijk, lokaal fonds van en voor Wassenaarders met als doelstelling de sociale cohesie ...

  Lees meer >
  Huiskamer van Wezep

  Huiskamer van Wezep

  De Huiskamer is een inloophuis. Opgericht door de burger voor de burger. Er ...

  Lees meer >