Wijkraad Osseveld-Woudhuis

 • De wijkraad heeft het doel om de belangen van alle bewoners in onze wijk te behartigen en de leefbaarheid en veiligheid te bevorderen. Onze missie is met elkaar te zorgen voor verdere ontwikkeling en het leefbaar houden van de wijk Osseveld-Woudhuis.

  Onze taken:

  • De wijkraad brengt het publieke domein dichtbij de inwoners.
  • De wijkraad laat gevraagd en ongevraagd de stem van de Osseveld-Woudhuis horen naar de gemeente en andere instanties die het beleid maken.
  • De wijkraad volgt positief kritisch het beleid in Osseveld-Woudhuis.
  • De Wijkraad heeft aandacht voor de woon- en leefomgeving van de inwoners.
  • De wijkraad neemt initiatieven en ondersteunt initiatieven van de inwoners.

   

  “We zijn lid van LSA omdat we samen meer kunnen dan alleen”

   

 • Meer van onze leden

  Nieuwland aan de slag

  Nieuwland aan de slag

  Nieuwland aan de slag in Schiedam zet zich in het verbinden maar vooral samenwerken met alle partijen in de wijk, ...

  Lees meer >
  Bewonersplatform Nijmegen Centrum

  Bewonersplatform Nijmegen Centrum

  Het Bewonersplatform Nijmegen Centrum is in 2012 opgericht en denkt mee over wonen in een levendige maar leefbare ...

  Lees meer >
  Ontmoetingscentrum 't Fort

  Ontmoetingscentrum 't Fort

  Ontmoetingscentrum 't Fort is een centrum voor ouderen van de gemeente Cuijk. Het doel is deze ouderen een leuke ...

  Lees meer >