Wijkplatform Brukske

 • Het Wijkplatform is een stichting die bestaat uit een vaste kern van betrokken bewoners uit de wijk Brukske. Het Wijkplatform behartigt de belangen van de wijkbewoners. De focus is gericht op verbetering en behoud van de woon- en leefomstandigheden, het aanzien van de wijk, de sociale veiligheid en ontmoeting in de wijk.

  De leden van het wijkplatform zijn allen betrokken vrijwilligers die in een wijkplatform wensen en initiatieven van wijkbewoners willen ondersteunen.
  Het Wijkplatform is tevens “gesprekspartner” van het gemeentebestuur en andere professionele organisaties. Wij hebben vaak een adviserende functie bij bestuurlijke plannen.

  “Wij willen binnen de wijk Brukske met en door de bewoners het maatschappelijk, sociaal-maatschappelijk en cultureel welzijn bevorderen.”

  Wat doet het Wijkplatform?

  Van alles en nog wat zou het juiste antwoord zijn, maar hier doen we een kleine opsomming:

  • Ondersteuning bij het opzetten van bewonersinitiatieven.
  • Op de hoogte zijn en blijven van ontwikkelingen in en om de wijk
  • Bewoners informeren als zich ontwikkelingen voordoen.
  • Contacten onderhouden met organisaties die zich bezig houden met zaken die van invloed kunnen zijn op de wijk. Dat kan variëren van contacten met Gemeente Venray, Wonen Limburg, Synthese e.d., andere wijkraden in Venray tot landelijke organisaties zoals LSA.
  • Coördineren tussen organisaties die actief zijn in de wijk.

  Wijkplatform Brukske kan bewonersinitiatieven ondersteunen, zowel in organisatie als financieel. Een andere vorm van ondersteuning zijn de Brukske Cheques. Met deze cheque kun je buurtinitiatieven financieel mogelijk maken.

  “Door samenwerking met het LSA en onderlinge overleggen vergaren wij kennis om wijkbewoners meer bij de wijkactiviteiten te betrekken.”

 • Meer van onze leden

  Bewonersvereniging Hart van Alkmaar

  Bewonersvereniging Hart van Alkmaar

  De bewonersvereniging Hart van Alkmaar bestaat al meer dan 50 jaar. Doel van de vereniging is het bewaken en ...

  Lees meer >
  Stichting de Erker

  Stichting de Erker

  Stichting de Erker is een bewonersinitiatief in wijk West in Schiedam. Met meer dan 56 vrijwilligers houden zij het ...

  Lees meer >
  Stichting KunstPost

  Stichting KunstPost

    "Kunst opent je wereld en leert je anders kijken!" KunstPost is er om: * Kunst zichtbaar te maken in en ...

  Lees meer >