Wijkcoöp watTwest

 • WatTwest staat voor ‘Werken Aan de Toekomst van Tilburg West’ en is actief in de wijken Wandelbos, de Reit en ’t Zand. De wijkcoöp zorgt door en voor bewoners voor een betere leefbaarheid in de eigen buurt. Speerpunten hierbij zijn leren, werken en de wijk.

  Het is een onderneming die opkomt voor de belangen van haar leden en tegelijkertijd een vereniging waarin de leden de zeggenschap hebben. De speerpunten hierbij zijn leren, werken en de wijk.

  – Leren om een diploma te halen en aan het werk te komen;
  – Werken om een inkomen te hebben en armoede te voorkomen;
  – Een veilige en aangename wijk, waarin het prettig wonen is.

  Nieuw is het Bewonersinitiatief Beter 3West dat watTwest in samenwerking met ContourdeTwern heeft opgezet. Deelnemers aan Beter 3West        voeren klussen uit in de wijk. De mensen die de werkzaamheden doen zijn gepensioneerden, mensen die een re-integratietraject volgen, stagiairs en buurtbewoners die door omstandigheden niet meer (volledig) kunnen werken. Zij werken op vrijwillige basis.

  De klussen dragen bij aan de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk en bezorgen de deelnemers een zinvolle en leuke tijdsbesteding. Het gaat altijd om karweien die door een gebrek aan geld en mogelijkheden eerder bleven liggen. Denk aan de prikploeg die de straten en pleinen ontdoet van afval, het repareren van fietsjes van een kinderdagverblijf, onderhoud van schoolpleinen en het schilderen van meubels voor een basisschool.

  Steeds vaker worden ook bij wijkbewoners thuis klussen uitgevoerd. Dan gaat het vaak over ouderen, alleenstaande moeders en mensen die een beperking hebben. In ieder geval mensen die een bepaalde klus zelf niet kunnen aanpakken. De deelnemers helpen dan bijvoorbeeld bij het in elkaar zetten van een kast, tuinonderhoud, schilderwerk of laminaat leggen.

  WatTwest werkt samen met onder andere Gemeente Tilburg bij de inzet van de BuurTent. De BuurTent is letterlijk een tent waar politie, buurtpreventie, woningbouwverenigingen en beveiligingsbedrijven voorlichting en preventietips geven aan buurtbewoners.

  Het doel van de BuurTent is het creëren van bewustwording van inbraakrisico’s en het creëren van extra alertheid. Daarnaast ontvangen bewoners preventieadviezen en aanbevelingen voor het verbeteren van hang- en sluitwerk. De tent draagt bij aan het vergroten van sociale verbondenheid in de buurt. De zichtbare aanwezigheid schrikt inbrekers af.

  De BuurTent is een goed middel om op een laagdrempelige manier met bewoners in gesprek te gaan over leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Bij de inzet van de BuurTent sluiten we zoveel mogelijk aan bij de actualiteit van strafbare feiten en overlast die zich in bepaalde buurten voordoen en leveren maatwerk bij het informeren van bewoners. De BuurTent wordt voornamelijk ingezet op aanvraag vanuit Buurtpreventieteams, burgers en professionals die in de wijken werken.

  Een andere dienst die watTwest organiseert het Digicafé, om te leren omgaan met verschillende toepassingen en programma’s. In samenwerking met de Bibliotheek en het Taalhuis organiseert het Digicafé regelmatig themamiddagen. Thema’s de aan de orde komen zijn bijvoorbeeld phishing en andere gevaarlijke emails, en werken met je digID.

  “‘Werken Aan de Toekomst van Tilburg West’

 • Meer van onze leden

  Bewonersvereniging Hart van Alkmaar

  Bewonersvereniging Hart van Alkmaar

  De bewonersvereniging Hart van Alkmaar bestaat al meer dan 50 jaar. Doel van de vereniging is het bewaken en ...

  Lees meer >
  Stichting de Erker

  Stichting de Erker

  Stichting de Erker is een bewonersinitiatief in wijk West in Schiedam. Met meer dan 56 vrijwilligers houden zij het ...

  Lees meer >
  Stichting KunstPost

  Stichting KunstPost

    "Kunst opent je wereld en leert je anders kijken!" KunstPost is er om: * Kunst zichtbaar te maken in en ...

  Lees meer >