Vereniging van Wijkeigenaren Regentes / Valkenbos, Wij Weimar

 • WijWeimar wil meehelpen de Weimarstraat en omgeving te verbeteren, want zij vinden dat de straat en de buurt wel een opknapbeurt kan gebruiken. Dit doen zij vanuit hun eigen pand in de wijk. WijWeimar is onderdeel van de Stichting Buurteigenaren Valkenbos & Regentes.

  WijWeimar zet zich naast het verbeteren van de leefbaarheid/veiligheid in bovengenoemde buurten ook in voor het ontwikkelen van een toekomstvisie op winkelstraten e.o.  en faciliteert positieve wijkactiviteiten, zoals wijkkrant, duurzaamheidsinitiatieven (groene regentes), wijkfestival de Verademing, Turkse vrouwenorganisatie, aanpak winkelstraten etc etc.  Daarnaast beheert WijWeimar zelf het wijkpand.

  In eerste instantie richt Wij Weimar zich op de noodzakelijke positieve ontwikkelingen. Maar uiteraard zijn zij niet blind voor de negatieve kant.

  Wij Weimar werkt onder meer samen met de Stichting Mafuganova, die zeer actief is in het volgen van bestemmingsplannen, vergunningenbeleid en ondermijnende activiteiten en met burgers, die verontrust zijn over ontwikkelingen in hun buurt. Ze ondersteunden de roep om een onderzoek naar ondermijning in en rond de Weimarstraat. Inmiddels gaat het Gemeentebestuur in opdracht van de Raad een ondermijningsonderzoek uitvoeren.

 • Meer van onze leden

  Stichting Kleinbedrijf

  Stichting Kleinbedrijf

  De Stichting Kleinbedrijf stelt zich ten doel een 'ondernemerschapsmodel' te ontwikkelen dat voldoet aan 3 ...

  Lees meer >
  Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier

  Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier

  De leefbaarheid in de wijk Achtse Barrier, Eindhoven, in de ruimste zin van het woord, te analyseren, te ...

  Lees meer >
  DriveToConnect

  DriveToConnect

  DriveToConnect zet zich in voor het realiseren van een inclusieve samenleving en brengt daarvoor "Mensen en ...

  Lees meer >