Stichting Wijkraad Velve-Lindenhof

 • Deze wijkraad uit de de wijk Velve-Lindenhof in Enschede is er om de belangen van alle bewoners in deze wijk te behartigen. Alles wat de wijkraad doet heeft als doel de leefbaarheid en veiligheid te bevorderen van bewoners van onze wijk. De wijkraad werkt nauw samen met diverse instanties, zoals politie, scholen, wijkcoaches, welzijnswerk, maar ook met de gemeente.

  We willen de afstand tussen overheid en bewoners verkleinen

  De missie van de wijkraad is de afstand tussen overheid en burger verkleinen. Ze willen dat bewoners betrokken worden bij alles wat te maken heeft met de leefomgeving en de leefbaarheid van de wijk. De wijkraad zorgt voor binding tussen alle partijen en voor continuïteit. Ze geloven in persoonlijk duurzame relaties tussen alle partijen.

  De wijkraad wil als de gezichtsbepalende speler in de wijk een bijdrage leveren aan de bevlogenheid van wijkbewoners en organisaties. Het ondersteunt bewoners waar nodig en behartigt de belangen van de wijkbewoners te richting organisaties en gemeente.

  De organisatie houdt zich gevraagd en ongevraagd actief bezig met alle zaken die de wijk specifiek aangaan. Het gaat daarbij in Velve-Lindenhof om zaken als leefomgeving, veiligheid, jeugd en onderwijs, zorg en ondersteuning, werken en recreatie.

  Bezigheden op een rijtje:

  – Signaleren, analyseren en oplossingsgericht benaderen van problemen
  – Bemiddelen in de wijk
  – Goede contacten en communicatie onderhouden met alle partijen zoals:  politie, WB, gemeente, stadsdeelbeheer en commissies, maar ook met ondernemers,  alle bewoners (waaronder jongeren en ouderengroepen) en de jongeren wijkraad
  – Afstemming bereiken met betrokken organisaties en commissies
  – Adviseren van betrokken organisaties en commissies

  Het Motto: Meer Samen, Samen Meer!

  Ook heeft de wijkraad een duidelijk doel geformuleerd voor de periode 2018 – 2020. Ze streven ernaar om: Bewoners bewuster te maken om zelfredzaam te zijn! Vraag niet wat de overheid en instanties voor je zou kunnen betekenen. De vraag is: wat kan jij doen om jouw leefomgeving  aangenamer te maken.

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >