Stichting Wijkraad Mill Centrum

 • De Wijkraad Mill Centrum is er voor en door de inwoners van Mill centrum. De wijkraad is opgericht in 2019. De doelstelling van de wijkraad is om:

  • De communicatie te bevorderen tussen de burgers en de gemeente waardoor een grotere betrokkenheid ontstaat van bewoners met het gemeentelijk beleid en vise versa;
  • De leefbaarheid in de wijk in stand te houden, te verbeteren en te bevorderen;
  • Bewoners zich verantwoord laten voelen voor hun woon, werk- en leefomgeving;
  • Zorgen dat bewoners actief betrokken worden bij elkaar en mee gaan denken over de wijk
  Dit doen zij door actief contact te zoeken met de bewoners via sociale media en tijdens activiteiten waar zij zich kunnen profileren als Wijkraad Mill Centrum. Ook kunnen bewoners de wijkraadsleden aanspreken en meedenken in diverse commissies die zij (gaan) oprichten.
 • Meer van onze leden

  Stichting Kleinbedrijf

  Stichting Kleinbedrijf

  De Stichting Kleinbedrijf stelt zich ten doel een 'ondernemerschapsmodel' te ontwikkelen dat voldoet aan 3 ...

  Lees meer >
  Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier

  Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier

  De leefbaarheid in de wijk Achtse Barrier, Eindhoven, in de ruimste zin van het woord, te analyseren, te ...

  Lees meer >
  DriveToConnect

  DriveToConnect

  DriveToConnect zet zich in voor het realiseren van een inclusieve samenleving en brengt daarvoor "Mensen en ...

  Lees meer >