Stichting Samenwonen-Samenleven (SW-SL)

 • Samenwonen-Samenleven(SW-SL) is een sociale onderneming. Tegendraads, eigenzinnig en ook experimenterend. Maar steevast vernieuwend, resultaat- en oplossingsgericht.

  Samen Wonen-Samen Leven wil in Nederland  de aansluiting verbeteren  tussen leefwereld en problemen van bewoners in achterstandswijken en de systeemwereld van professionele hulpverlening en overheid. Met als doel   de problemen effectiever en goedkoper aan te pakken en een bijdrage te leveren aan leefbaarder wijken. 

  Het versterken van de zelfredzaamheid, de eigen kracht en het samen sterk zijn.

  In het ontwikkelen, plannen en uitvoeren van activiteiten van en door bewoners, hanteert SW-SL de B.O.S. werkwijze. Dat betekent dat er van Binnenuit, van Onderop en Samen wordt gewerkt. Activiteiten en projecten worden met inzichten en kennis vanuit de leefwereld van groepen bewoners en samen met de bewoners ontwikkeld en uitgevoerd. De ontwikkelaars, uitvoerders en regisseurs van de activiteiten zijn dus de mensen zelf.

  De missie van SamenWonen-SamenLeven: van klacht naar kracht, van uitsluiting naar collectiviteit!

   

   

 • Meer van onze leden

  Stichting Kleinbedrijf

  Stichting Kleinbedrijf

  De Stichting Kleinbedrijf stelt zich ten doel een 'ondernemerschapsmodel' te ontwikkelen dat voldoet aan 3 ...

  Lees meer >
  Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier

  Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier

  De leefbaarheid in de wijk Achtse Barrier, Eindhoven, in de ruimste zin van het woord, te analyseren, te ...

  Lees meer >
  DriveToConnect

  DriveToConnect

  DriveToConnect zet zich in voor het realiseren van een inclusieve samenleving en brengt daarvoor "Mensen en ...

  Lees meer >