• Ons lid

Stichting Platform De Wijert

  • Groningen
platform de wijert

Stichting Platform De Wijert is de bewonersorganisatie voor de wijken De Wijert, Helpermaar en Villabuurt West in Groningen. Platform De Wijert informeert haar bewoners, mede-organiseert activiteiten, behartigt de  belangen van bewoners en bewonersgroepen en denkt mee over de toekomst van onze wijk.

Wij nemen als bestuur geen standpunt in namens de bewoners en trekken niet ten strijde. We zijn als bestuur niet voor of tegen, maar zorgen via ons netwerk ervoor dat alle geluiden van bewoners op de plekken aankomen waar ze horen. Voor- en tegenstanders van gebeurtenissen in onze wijk kunnen gebruik maken van onze communicatiekanalen om wijkbewoners te informeren en op te roepen mee te doen.