Stichting M.E.E.R.Groen

 • Stichting MEERGroen staat voor het omgaan met onze leefomgeving op een manier, waarbij niet kosten en rendement bepalend zijn maar ecologisch evenwicht, inspiratie en sociale cohesie. We gaan uit van het recht van bestaan van elke soort en niet alleen soorten die de mens van nut zijn. Onze natuurontwikkeling- en beheerprojecten voeren wij uit met als doel maatschappelijke, ecologische, educatieve, economische en recreatieve meerwaarden te creëren met elkaar.
  Op deze manier krijgen we inzicht in de eindeloze en inspirerende complexiteit van de ecologische verbanden waar we ook als menselijke samenleving onderdeel van zijn.
  Vanuit deze uitgangspunten zoeken we een oplossing met iedereen die zich zorgen maakt over de manier waarop onze samenleving bijna in oorlog is met deze leefomgeving. Dat is een grote uitdaging, maar wel een die we samen aan moeten gaan om klimaat-,visserij, grondstoffen-, en kredietcrises die allemaal hun wortels hebben in een ´rupsje nooit genoeg´ houding de baas te worden.

  “Waar het ons om gaat:

  • Het creëren en in stand houden van mooie plekjes
  • Het plezier van de vrijwilligers
  • Opvoeding tot liefde voor de natuur.”

  Voorbeelden van projecten

  1. Beheer van bos, bloemenweide, natuurvriendelijke oevers, ijsvogelwanden en educatieve paden (i.s.m. gemeente Haarlemmermeer en Recreatieschap Spaarnwoude). Dat betekent in de winter zagen en snoeien, en in voorjaar en zomer maaien en snoeien en in de herfst inzaaien/planten.
  2. In herfst en winter bouwen van insectenhotels en nestkasten; plaatsing gebeurt in voorjaar en zomer.
  3. Beheer van orchideeënweiden en -oevers
  4. Bouw en onderhoud natuurspeelplaatsen zoals Speelbos Meermond in Heemstede en de Groene Oase in Hoofddorp
  5. Het beheer van stadslandbouw projecten zoals Tudorpark en de voedseltuin van kantorenpark 2020
  6. Het beheer van landgoederen, parken en buurtgroen.

  Bij MEERGroen kunnen elke dag jaarrond door (groepen) vrijwilligers ingeschreven worden op talloze projecten. Alle projecten kunnen alleen of in combinatie gekozen worden voor een dag of een of meer dagdelen per week. Maatschappelijke stages hebben we ook.

 • Meer van onze leden

  Huiskamer van Wezep

  Huiskamer van Wezep

  De Huiskamer is een inloophuis. Opgericht door de burger voor de burger. Er ...

  Lees meer >
  Bewoners033

  Bewoners033

  Bewoners033 is een onafhankelijke netwerk organisatie gerund door vrijwilligers. Bewoners033 ondersteunt alle ...

  Lees meer >
  Indekerngezond

  Indekerngezond

  Indekerngezond heeft als ambitie om van de wijken Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern een zesde Blue Zone gebied te ...

  Lees meer >